magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska krízovej intervencie v Košiciach
@ Aktuálne -> Verejná správa      Jan 02 2004 - 09:56 GMT
(Úrad Košického samosprávneho kraja – tlačová správa) -- Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska krízovej intervencie v Košiciach, pri určení týchto podmienok:

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:

- absolvované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie spoločenskovedné, právnické alebo ekonomické,
- predpoklady na vykonávanie verejnej služby § 2 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:

a) - spracovanie koncepcie činnosti a riadenia zariadenia
b) - prax v sociálnej oblasti – minimálne 5 rokov
c) - riadiaca prax – minimálne 3 roky
d) - vodičský preukaz
e) - znalosť jedného svetového jazyka

Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:

veľmi dôležité – kritérium pod písmenom a) a b)
dôležité – kritérium pod písmenom c)
menej dôležité – kritérium pod písmenom d) a e

Prihlášky do výberového konania doplnené o:

- štrukturovaný pracovný životopis,
- fotokópie dokladov o vzdelaní,
- koncepciu činnosti a riadenia zariadenia (v rozsahu max. 5 strán)

zašlite na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice v termíne do 21. januára 2004 s označením na obálke „Výberové konanie“.

Činnosť strediska krízovej intervencie zodpovedá činnosti zariadení sociálnych služieb podľa §§ 27, 28, 30, 31 a 32 Zákona 195/98 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzača, ktorý nespåňa neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk