magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Novinárov zaujímal rozpočet KSK a projekt na znižovanie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl
@ Aktuálne -> Verejná správa      Dec 10 2003 - 10:16 GMT
(Košický samosprávny kraj - tlačová správa) -- Program rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) bol hlavnou témou tlačovej besedy predsedu KSK Rudolfa Bauera. Novinárov zaujímali najmä úskalia návrhu rozpočtu KSK na rok 2004. Za hlavný nedostatok rozpočtu Rudolf Bauer považuje fakt, že samosprávny kraj nemá prostriedky na regionálny rozvoj. Slabým miestom rozpočtu podľa neho je aj to, že v ňom nie sú zohľadnené nárasty cien. Nárast bežných výdavkov je oproti roku 2003 o päť percent, čo však nie je ani na úrovni predpokladanej inflácie. U kapitálových výdavkov sa s nárastom v budúcom roku neráta. „Nebudeme mať ani dostatok financií na cesty II. a III. triedy, ktoré k nám budú delimitované od januára 2004,“ uviedol predseda s tým, že pre nedostatok financií možno očakávať ďalšie zhoršenie stavu týchto ciest. Za prioritu označil Rudolf Bauer znižovanie výdavkov, k čomu má viesť najmä smerovanie kapitálových výdavkou do oblastí, ktoré prinesú úspory. Pôjde napríklad o zatepľovanie budov využívaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, výmena okien, ekologizácia vykurovania.

Podľa návrhu rozpočtu KSK pre rok 2004 predstavujú bežné príjmy spolu 2 584 862 tis. Sk a rovnakú sumu aj bežné výdavky. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky sú vo výške 260 912 tis. Sk.

V ďalšom Rudolf Bauer informoval novinárov o projekte, ktorý Košický samosprávny kraj úspešne podal a získal na jeho realizáciu finančnú podporu 58 568 Eur z fondu Európskej únie Phare v rámci grantovej schémy ¼udské zdroje. Ide o inovatívny model zvýšenia zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl z okresov Michalovce, Trebišov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice I a Košice – okolie. Celkový rozpočet na realizáciu projektu je 61 tis. 650 Eur, vklad Košického samosprávneho kraja je 3 000 Eur.

Košický samosprávny kraj bol žiadateľom v partnerstve s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice a Technickou univerzitou. V čase realizácie bude spolupracovať hlavne s úradmi práce ako aj s potenciálnymi zamestnávateľmi.

„Vychádzali sme z toho, že dnešní zamestnávatelia nehľadajú len špecialistov v oblasti v ktorej pôsobia, ale požadujú aby ich zamestnanci ovládali aj „niečo naviac“. V tomto projekte „naviac“ znamená schopnosť manažovať plány a projekty a orientovať sa vo fungovaní a štruktúrach Európskej únie,“ povedal Rudolf Bauer.

Projekt bude KSK realizovať vo viacerých etapách. V prvej pôjde o to nájsť nezamestnaných absolventov, ktorí chcú získať dodatkové vzdelanie. Potom bude nasledovať vytvorenei databázy zamestnávateľov, ktorí perspektívne plánujú zamestnať takto vzdelaných absolventov. Vďaka stáži na konkrétnych pracoviskách absolventi získajú skúsenosti z tímovej práce, komunikačné zručnosti, budú pracovať na konkrétnom projekte pričom počas stáže budú mať možnosť konzultovať svoje postupy a ich správnosť s lektormi zapojenými do projektu. V závere bude každý frekventant prezentovať svoj konkrétny projekt zadaný na stáži, ktorý pripraví počas dodatkového vzdelávania.

„Zatiaľ v tomto modelovom projekte rátame s účasťou 50 nezamestnaných absolventov. Predpokladáme, že dodatkové vzdelávanie úspešne ukončí 40 účastníkov, do skončenia projektu, ktorý potrvá 10 mesiacov, získa trvalú prácu 10 absolventov, po jeho skončení sa zamestná ďalších 10 absolventov ktorí dokážu pripraviť kvalitný projektový zámer. Predpokladáme, že ďalší budú schopní pôsobiť ako samozamestnávatelia,“ informoval R. Bauer s tým, že zámerom projektu je zníženie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl v uvedených okresoch o 1 percento.

Text: Soňa Jakešová
Foto: Marián Krlička   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk