magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ministerstvá nevyzvali Úrad Košického samosprávneho kraja, aby sa podieľal na projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, tak Úrad KSK vyzval ministerstvá
@ Aktuálne -> Verejná správa      Apr 02 2003 - 13:00 GMT
(Úrad Košického samosprávneho kraja - tlačová správa) -- O príprave Košického samosprávneho kraja (KSK) na čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ informoval novinárov na tlačovej besede predseda KSK Rudolf Bauer.

V úvode objasnil, že finančné prostriedky Európskej únie budú pridelené na základe schváleného dokumentu "Rámec podpory spoločenstva", podpísaného na základe dohody EÚ so Slovenskou republikou po našom vstupe do únie. Podpísaniu tejto dohody predchádza posúdenie a schválenie Národného rozvojového plánu Európskou komisiou. Tento dokument 12. marca tohto roku schválila Vláda SR. Podľa neho budú štrukturálnu pomoc v regiónoch koordinovať ústredné orgány štátnej správy.

Ministerstvá výstavby a regionálneho rozvoja, dopravy a životného prostredia koordinujú "Operačný program základná infraštruktúra". Pre Cieľ 1 v rámci tohto programu, ktorý zahàňa 7 slovenských krajov okrem Bratislavského, je určených takmer 281 miliónov eur.

Ministerstvo hospodárstva koordinuje "Sektorový operačný program priemysel a služby", pričom pre 7 krajov je na neho určených viac ako 133, 76 milióna eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva koordinuje "Sektorový operačný program poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka", na ktorý je pre SR vyčlenených viac ako 252 milióna eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny koordinuje "Sektorový operačný program ľudské zdroje". Na projekty v rámci tohto programu do slovenských krajov pôjde 254, 2 milióna eur.

O zámeroch KSK R. Bauer uviedol, že v súlade s nariadením Rady európskeho spoločenstva musí byť každý operačný program dopracovaný do programového doplnku.

Programový doplnok je - obrazne povedané, vykonávacím predpisom, ktorý podrobne popisuje jednotlivé opatrenia vymedzené v operačnom programe. V jeho rámci má byť pre každé opatrenie stanovený rozpočet a tiež kritériá pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Prípravu Programových doplnkov v súčasnosti riadia jednotlivé ministerstvá. A práve pri tejto príprave chce zohrať Košický samosprávny kraj aktívnu úlohu.

Ako povedal predseda KSK, samosprávny kraj v súčasnosti aktívne spolupracuje s ministerstvom hospodárstva pri príprave programového doplnku k Sektorovému operačnému programu priemysel a služby a s ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja pri príprave programového doplnku k operačnému programu zameranému na lokálnu infraštruktúru.

"Je našim zámerom spolupracovať aj s ostatnými ministerstvami. Pretože nás zatiaľ nevyzvali k spolupráci, listom som oslovil jednotlivých ministrov a adresoval som im požiadavku, aby na príprave dokumentov týkajúcich sa nášho regiónu participoval aj Košický samosprávny kraj", uviedol R. Bauer.

Úrad KSK už zhromaždil okolo dvesto projektových zámerov z celého územia kraja a tento proces ďalej pokračuje. Všetky projektové zámery zaraďuje do databázy a triedi podľa toho, z akého zdroja Európskej únie môžu byť spolufinancované.

"Aktuálne sme oslovili 40 predkladateľov projektových zámerov s tým, že ich projektové zámery je možné spolufinancovať z programu SAPARD, kde je 30. apríla 2003 uzávierka pre podávanie projektov na rekonštrukciu starých kaštieľov a vidieckych sídiel za účelom rozvoja ubytovacích kapacít v cestovnom ruchu. Podobne oslovíme v druhom polroku tohto roka ďalších viac ako 50 predkladateľov projektových zámerov, čo bude aktuálne v nadväznosti na čas, kedy ministerstvo hospodárstva vyhlási grantovú schému na podporu cestovného ruchu pre rok 2003 v objeme 3,5 milióna eur", uviedol R. Bauer.

Vytváranie projektových zámerov na území Košického samosprávneho kraja je len prvou etapou, za ktorou bude nasledovať etapa tvorby projektovej dokumentácie. Vzhľadom na to, že integrované projekty nad 100 tisíc euro pravdepodobne budú musieť byť predložené v angličtine (o tom sa momentálne rokuje v Bruseli), KSK predpokladá, že do tohto procesu budú zapojené aj komerčné projektové inštitúcie. "Pretože koordinácia tvorby projektov presahuje kapacitné možnosti nášho odboru regionálneho rozvoja, predložím do najbližšieho zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bude v apríli, návrh na založenie Krajskej regionálnej rozvojovej agentúry. Mala by pracovať ako nezisková organizácia, ktorej zakladateľom bude Košický samosprávny kraj", doplnil predseda KSK. Informoval tiež o možnostiach financovania výstavby cestného spojenia Košice - Miskolc z peňazí EÚ.

Medzi prioritné zámery Košického samosprávneho kraja, ktoré úzko súvisia s regionálnym rozvojom, je výstavba rýchleho cestného spojenia medzi Košicami a štátnou hranicou Slovenska s Maďarskom. Košický samosprávny kraj sa chce spolu so župou Borsód-Abaúj-Zemplén uchádzať na tento zámer aj o prostriedky z Európskej únie. Zo štrukturálnych fondov má Košický samosprávny kraj záujem obnoviť cestnú infraštruktúru - mosty a cesty I., II. a III. triedy, čím by sa zabezpečilo kvalitné napojenie na hlavné európske cestné koridory.

"K výstavbe rýchlostnej cesty Košice - Miskolc sme už z pozície regionálnej samosprávy rokovali so župankou Ildikó Gyárfás, ktorá potvrdila zámer maďarskej vlády pokračovať vo výstavbe diaľnice Budapešť - Miškolc ďalej smerom k Maďarsko - Slovenským hraniciam. Úsek po hranicu by mala maďarská strana vybudovať do roku 2008. Ako nás informovala Ildikó Gyárfás, maďarská strana by mohla v súvislosti s možným urýchlením výstavby úseku Košice - štátna hranica s Maďarskou republikou, vybudovať svoj úsek diaľnice po spoločnú hranicu aj v skoršom termíne. Za týmto účelom sme spoločne zriadili pracovnú komisiu na úrovni úradov Košického samosprávneho kraja a župy Borsód - Abaúj - Zemplén", povedal R. Bauer. Dodal, že o tomto probléme bude KSK v jeseni rokovať aj na Medzivládnej komisii s Maďarskom v rámci pracovnej skupiny. Za Košický samosprávny kraj bola do komisie slovenskej časti delegovaná riaditeľka Úradu KSK pani Rozália Múdra.

Text: Soňa Jakešová, hovorkyňa Úradu KSK
Foto: Zsolt Török   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk