magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mimovládne organizácie, MŽP a odborníci sú šokovaní – prezident nepodpísal zákon o obaloch, v zdôvodnení zavádza
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jul 31 2002 - 05:58 GMT
Doslova šok spôsobila informácia, že prezident SR Rudolf Schuster nepodpísal zákon o obaloch. Druhý nastal po prečítaní odôvodnenia vrátenia zákona o obaloch Národnej rade SR, ktoré obsahuje nepravdivé pseudoargumenty. Prezident navrhuje vypustiť jedno z najprínosnejších opatrení – zálohovanie jednorazových obalov pre účinnú recykláciu. Toto ustanovenie pritom patrí medzi prioritné požiadavky 80 mimovládnych organizácií, 14000 občanov (ktorí podpísali petíciu s touto požiadavkou), viacerých obcí, odborníkov. Toto ustanovenie sa vyargumentovalo v odborných diskusiách trvajúcich 1,5 roka a o ktoré ťažko zápasili občania so znečisťovateľmi. Ak by sa vypustilo, na Slovensku by sa zbytočne vyprodukovalo o niekoľko desiatok tisíc odpadov viac a veľké množstvo jednorazových fľiaš by bolo ďalej vyhadzovaných na divoké skládky.
Zálohový systém :
- je najúčinnejším systémom zberu (miera vyzbierania zálohovaných obalov je cca 90% - ak by sa podľa oficiálnych zámerov zálohovali jednorazové PET a sklenené fľaše nápojov a stanovil limit ich recyklácie na 80%, znížili by sme v SR množstvo odpadov o 35000 – 40000 ton ročne),
- eliminuje vyhadzovanie týchto jednorazových obalov na divoké skládky,
- nepriamo podporí opakovane používané obaly, ktoré sú lacnejšie pre spotrebiteľov a šetrnejšie k prostrediu,
- zníži náklady obcí na odpadové hospodárstvo.

Jeho vypustenie odôvodňuje v stanovisku zavádzajúcimi tvrdeniami :

1. Tvrdenie prezidenta SR cit.: “občanovi sa …zvýšia finančné náklady pri kúpe výrobku v jednorazovom obale a záloha sa mu vráti až pri vrátení obalu. Tieto náklady sa mu zvýšia bez ohľadu na skutočnosť, sa mu v dôsledku vrátenia obalov znížia poplatky za zber odpadu
Spoločnosť priateľov Zeme: Toto tvrdenie je nepravdivé a absurdné. Záloha = 0 Sk, pretože záloha sa v plnej výške vráti spotrebiteľovi pri navrátení fľaše (a zálohované fľaše majú návratnosť 96-99,6%, teda v podstate všetky). Samotná záloha neznamená žiadnu finančnú záťaž spotrebiteľov. Naopak vďaka zálohovaniu obalov nebudú musieť platiť občania za jednorazové obaly 2 x, ale iba raz (už sa bude platiť iba za obal, ale ak sa zálohuje a vracia do obchodu, neplatíme už za odvoz a zneškodňovanie tohoto obalu ako odpadu). Nepriamo sa tým tiež podporia vratné opakovane používané obaly, ktoré sú pre spotrebiteľov lacnejšie o niekoľko Sk na fľašu. Ak by sa schválil prezidentov návrh na vypustenie tohoto ustanovenia, podporí sa ďalší nárast jednorazových obalov na úkor vratných, čo zvýši množstvo odpadov. Následne budú občania nútení postupne platiť viac za odvoz a zneškodňovanie odpadov.

2. Tvrdenie prezidenta SR cit.: “v zákone nie je ustanovené, ktoré jednorazové obaly sú z hľadiska ich množstva, vlastností alebo zloženia nebezpečné pre životné prostredie. Nejasnosť slovného spojenia “nebezpečné pre životné prostredie” umožňuje subjektívne rozhodovanie o otázke, či obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné sa budú zálohovať alebo nebudú zálohovať.
Spoločnosť priateľov Zeme: Bolo by problematické, ak by sa vymenovali konkrétne obaly, ktoré sa budú považovať za nebezpečné pre životné prostredie z hľadiska množstva odpadov v zákone. Dopady obalov na životné prostredie sú predmetom zmien – napríklad množstvo produkovaných odpadov z jednotlivých druhov obalov sa mení z roka na rok. Novelizovať často zákon len kvôli tomu by nebolo ani štandardné, ani vhodné. Je lepšie, ak sa druhy zálohovaných obalov a výška ich zálohy stanovia vo Vyhláške, ktorí ich môže upraviť pružnejšie podľa aktuálnej potreby. Samozrejme, že pri stanovení jednorazových obalov, ktoré budú zálohované bude musieť byť ich nebezpečnosť pre prostredie preukázaná. Preto sa vo Vyhláške navrhuje konkretizovať tieto kritériá a to – druhy obalov, z ktorých sa ročne vyprodukuje nad 10 000 ton odpadov (kritérium váhy), alebo nad 150 miliónov kusov odpadových obalov, prispievajú k tvorbe divokých skládok odpadov a ak je zálohový systém zberu u predmetných obalov reálny. Kritériá na základe ktorých by sa stanovilo ktoré jednorazové obaly budú zálohované, nemajú v zákone ani v iných štátoch v ktorých realizujú tento systém a vo viacerých stanovili zálohované obaly vyhláškou.

Prezident tiež navrhuje doplniť možnosť pre priemyselné subjekty zabezpečiť zber a recykláciu odpadov z obalov aj prostredníctvom “zmluvných partnerov” – avšak túto možnosť zákon o obaloch jasne umožňuje…

3. Tvrdenie prezidenta SR cit.: “Zákon ustanovuje, že podnikateľ, ktorý uvádza na trh obaly alebo výrobky z obalov zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu… pričom mu zákon jednoznačne nedáva možnosť plniť túto povinnosť na základe zmluvy s inou povinnou osobou alebo prostredníctvom iného zmluvného partnera.
Spoločnosť priateľov Zeme: Toto tvrdenie nie je pravdivé. Zákon o obaloch nijako neneguje Zákon o odpadoch a v jeho § 56 je jasne uvedené, že zabezpečenie tejto povinnosti je možné aj prostredníctom zmluvného partnera (doslovne). Pravdou je teda presný opak ! Je neuveriteľné, že na základe nepravdivého tvrdenia prezident vracia zákon do NR SR.

Zarážajúce je, že tvrdenie o nejednoznačnosti možnosti zabezpečiť túto povinnosť vyslovovalo po schválení len priemyselné združenie Slicpen (zamerané na výrobcov preferujúcich jednorazové obaly a známe svojim odporom voči rôznym ekologickým opatreniam) a odrazu sa objavilo v stanovisku prezidenta…
Zarážajúce je, že výhrady prezidenta SR (ak odhliadneme od ich neopodstatnenosti) logicky vedú maximálne k návrhu úpravy týchto ustanovení. Avšak prezident navrhuje na ich základe úplné vypustenie ustanovenia o zálohovaní jednorazových fľiaš ! Zaráža tiež spôsob jednania riaditeľky sekcie legislatívy kancelárie prezidenta SR s Ministerstvom životného prostredia a zástupcami mimovládnych organizácií. Tá zástupcovi Spoločnosti priateľov Zeme vo štvrtok večer uviedla, že zákon bude prezidentom podpísaný a ešte v piatok jednala so zástupcami MŽP, pričom už musela vedieť, že zákon prezident nepodpísal.

Viaceré formulácie v stanovisku prezidenta a nečakaný odmietavý postoj k najpozitívnejším opatreniam zákona z hľadiska životného prostredia v nás vyvolávajú vážnu obavu, že boli riaditeľkou legislatívnej sekcie kancelárie prezidenta SR prevzaté od lobbystických skupín niektorých výrobcov a obchodných sietí (priemyselné združenie Slicpen, Jednota Coop…).
Nevieme pochopiť, prečo dvaja úpný laici na problém obaliv – riaditeľka sekcie legislatívy KP a prezident SR - ignorujú odbornú prácu Ministerstva životného prostredia (MŽP) trvajúca 1 a pol roka. Minulý rok MŽP ustanovilo “Pracovnú skupinu” pre tvorbu zákona o obaloch, v ktorej boli zastúpenné všetky sektory spoločnosti (odborníci z priemyslu, štátnej správy, mimovládnych organizácií). Tá po mnoho mesačnom úsilí vypracovala kompromisný návrh zákona, ktorý sa ešte ďalej upravoval vo vláde SR a Národnej rade SR za účasti priemyslu, obchodu, expertov z mimovládnych organizácií, štátnej správy.

Prezident týmto podporil lobby neekologických a drahších jednorazových obalov, ktoré viaceré vyspelé štáty EÚ regulujú (a to aj zálohovaním). Je Rudolf Schuster prezidentom na jedno použitie ?


Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Túto tlačovú správu nám poslala Spoločnosť priateľov Zeme   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606