magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

DIVADLO - vášeň, telo, hlas
@ Kultúra -> Výstavy      Sep 22 2005 - 13:27 GMT
Výstava DIVADLO – vášeň, telo, hlas prvýkrát v histórii Slovenska predstavuje divadlo v jeho najrozmanitejších historicko-spoločenských a umeleckých súvislostiach. Mapuje slovenské profesionálne divadlo od jeho vzniku, cez dôležité vývinové medzníky až po súčasnosť, ale aj predhistóriu profesionálneho divadla – divadelné prejavy a aktivity od stredoveku až po založenie Slovenského národného divadla roku 1920.

Autori a spolupracovníci - výstava Košice

Hlavný usporiadateľ: Divadelný ústav
Spoluusporiadatelia: Východoslovenské múzeum Košice,
Štátne divadlo Košice
Kurátori výstavy: Doc. PhDr. J. Jaborník, Mgr. S. Hroncová
Autori konceptu a scenára: Mgr. S. Hroncová, Doc. PhDr. J. Jaborník, PhDr. J. Blaho, Mgr. V. Predmerský, Prof. PhDr. V. Štefko, CSc.
Autorský tím: PhDr. M. Cesnaková-Michalcová, CSc., Mgr. L. Čavojský, CSc., PhDr. O. Dlouhý, Mgr. E. Gajdošová, Mgr. art. M. Havran, Mgr. I. Hledíková, PhD., Doc. PhDr. M. Kováč-Adamov, Mgr. K. Kunová, Mgr. I. Lacika, PhDr. L. Lajcha, CSc., Mgr. R. Maliti, Mgr. N. Mazanová, PhDr. J. Melichárková, Mgr. M. Mojžišová, Mgr. A. Navara, Mgr. Z. Nemcová, Mgr. A. Petrovická, Mgr. Vladimír Rusko, PhDr. J. Sládeček, Mgr. J. Šebesta, PhD., Mgr. B. Tarageľová, Mgr. M. Vannayová, Mgr. D. Zaťková
Technická spolupráca: Mgr. F. Čujová, V. Helbichová, V. Sadloňová, J. Šubová
Manažér výstavy: V. Burešová, B. Tarageľová
Návrh a realizácia výtvarno-priestorového riešenia: Prof. J. Ciller a ATELIÉR 3, s.r.o.
Spolupráca pri realizácii výtvarno-priestorového riešenia: ARM. 333, s.r.o.
Návrh a realizácia výtvarno-propagačných materiálov: N. Nosterská – N.M.Code
Výber a inštalácia kostýmov: M. Havran, B. Tarageľová

Väčšina vystavených exponátov pochádza z Archívu Divadelného ústavu Bratislava. Divadelný ústav ďakuje všetkým partnerom, ktorí láskavo zapožičali exponáty a materiály na výstavu:
Slovenské národné divadlo Bratislava
Umelecko-dekoračné dielne SND
Nová scéna Bratislava
Divadlo Astorka Korzo '90 Bratislava
Bratislavské bábkové divadlo Bratislava
Štúdio L+S Bratislava
Divadlo GUnaGU Bratislava
Divadlo STOKA Bratislava
Združenie pre súčasnú operu - Voľné zoskupenie Bratislava
Divadlo Jána Palárika Trnava
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Staré divadlo Nitra
Teatro Tatro Nitra
Jókaiho divadlo Komárno
Mestské divadlo Žilina
Bábkové divadlo Žilina
Slovenské komorné divadlo Martin
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
Štátna opera Banská Bystrica
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho Banská Bystrica
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Štátne divadlo Košice
Bábkové divadlo Košice
Divadlo Romathan Košice
Divadlo Thália Košice
Slovenské národné múzeum
- Etnografické múzeum Martin
- Historické múzeum, Bratislavský hrad
- Hudobné múzeum, Bratislavský hrad
- Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
Slovenská národná galéria Bratislava
Slovenský filmový ústav Bratislava
Slovenský rozhlas Bratislava
Slovenská televízia Bratislava
Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava
Literárno-hudobné múzeum – ŠVK Banská Bystrica
Národní muzeum Praha
Õsterreichisches Theatermuseum Wien
Ing. arch. Štefan Mitro, Design studio Prešov
Obecný úrad Igram
Združená stredná škola scénického výtvarníctva Bratislava


Ïakujeme za spoluprácu:
Horehronské múzeum Brezno
Slovenská národná knižnica Martin
- Archív literatúry a umenia


Časti expozície

1. VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM, Nám. Maratónu mieru


expozícia je otvorená utorok – sobota: 9.00 – 17.00, nedeľa: 9.00 – 13.00

• Informačné centrum Prospero – ostrov divadelných informácií
Vo vstupnom priestore výstavy dostanú návštevníci základné informácie o výstave, o jej tvorcoch. Navigátor im pomôže v orientácii výstavou. Môžu si prezrieť a zakúpiť knižné publikácie s divadelnou tematikou. Nechýba ani detský kútik.

• Cesta k 20. storočiu – história divadla do roku 1920
Divadelné prejavy, divadlo, dráma a divadelný život existovali na území Slovenska už od stredoveku. Všetko, čo je spojené s divadelným životom v stredoveku, renesancii, baroku a v 19. storočí, patrilo k európskemu kultúrnemu priestoru a tvorilo súčasť širších európskych kultúrnych súvislostí a vývinových tendencií.
- Divadlo v období stredoveku (12. – 15. storočie)
- Divadlo v období renesancie ( 16. – 1. polovica 17. storočia)
- Divadlo v období baroka (17. – 18. storočie)
- Divadelný život na území Slovenska v 19. storočí
- Slovenské ochotnícke divadlo
- Nemecké divadlo na území Slovenska
- Maďarské divadlo na území Slovenska
- Tradičné bábkové divadlo
- Slovenské ľudové divadlo v priebehu storočí

• Začiatky profesionálneho divadelníctva na Slovensku (1920-45)
Slovenské národné divadlo vzniklo roku 1920 na družstevnom základe, keď angažovalo divadelnú spoločnosť Východočeského divadla. Vychádzalo najmä zo stredoeurópskeho modelu, ktorý spájal činohernú, opernú a v niektorých prípadoch aj baletnú tvorbu. Prešlo zložitým vývinom od prevažne českých základov cez postupujúcu slovakizáciu v 30. rokoch až k jej úplnému zavàšeniu.
Počas druhej svetovej vojny, vo veľmi zložitej situácii historického, politického a spoločenského vývinu slovenské divadelné umenie vyrovnalo vývinovú oneskorenosť a pokiaľ to situácia umožňovala, usilovalo sa jednoznačnejšie začleniť do vývinu moderného európskeho divadla 20. storočia.

• Divadlo ako obraz doby (1945 – 2000)
Pocit slobody a otvorených možností po druhej svetovej vojne sa premietol aj do atmosféry vládnúcej v existujúcich aj v novovznikajúcich divadlách. Nový totalitný systém po februári 1948 však priniesol podstatné zmeny. Divadlo sa považovalo za jeden z najúčinnejších prostriedkov politickej propagandy a ideologického boja. Napriek tomu celý rad významných tvorivých činov ďaleko prekračoval politické aj ideologické doktríny, a ich výpoveď, tlmočená sugestívnou metaforickou divadelnou rečou, smerovala ku skutočnému, všeobecne platnému humanizmu bez akýchkoľvek ideologizujúcich prívlastkov, k divadlu občiansky angažovanému.

Po roku 1989 sa ideologický vplyv štátu na divadlá ochromil, prestali platiť umelecké i neumelecké zákazy. Vznikajú nové divadlá. Umelecká tvorba odráža novú situáciu, divadlo sa komercionalizuje.

• Divadelná architektúra
Historické budovy – rekonštrukcie, prestavby
Špecifickosť historických divadelných budov na Slovensku spočíva v ich prirodzenom prepojení na stredoeurópske umeleckohistorické a divadelné tradície. Autormi sú zväčša viedenskí a budapeštianski architekti; ich vklad do dejín divadelnej architektúry na Slovensku je nepopierateľný. Dodnes sa na Slovensku zo stavieb, postavených do konca 19. storočia zachovalo deväť historicky vzácnych divadelných budov, ktoré tvoria počtom skromnú, ale kvalitatívne pestrú skupinu.
Súčasné budovy – novostavby, rekonštrukcie, prestavby
Začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia bol rozpracovaný pomerne veľkorysý plán vybudovania plnohodnotnej siete divadelných budov na úrovni doby a divadelnej praxe.
Nový impulz priniesla premena politicko-spoločenského systému na Slovensku v roku 1989.

2. HISTORICKÁ BUDOVA ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE
expozícia je otvorená hodinu pred začiatkom každého predstavenia

• Divadelné panoptikum – Divadelný komiks v priestore
Divadelné panoptikum je prehliadkou divadelných kostýmov, historických období, dobových štýlov, materiálov a priestorom na prezentáciu kostýmových výtvarníkov. Divadelný kostým je jedným z mála zachovaných výstavných exponátov priamo z divadelnej inscenácie, preto je jedným z najautentickejších prvkov z divadelnej histórie.

• Dvorana slávy – opera za hranicami Slovenska
Sieň slávy je venovaná speváckym a autorským osobnostiam slovenskej opery, ktorí významne prekročili hranice národnej kultúry a dostali sa do povedomia širšej verejnosti.
Expozícia pripomína svetové úspechy slovenskej opery.

3. BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE
expozícia je otvorená hodinu pred začiatkom každého predstavenia

• Detský divadelný ostrov
Pohľad do histórie profesionálneho bábkového divadla na východnom Slovensku, najúspešnejšie inscenácie a tvorcovia.

4. DIVADLO THÁLIA KOŠICE
expozícia je otvorená hodinu pred začiatkom každého predstavenia

• Život a dielo Imre Madácha (od 27. októbra 2005)
Výstava Život a dielo Imre Madácha predstavuje návštevníkom život, literárnu a dramatickú tvorbu maďarského básnika Imre Madácha - jeho najznámejšiu hru Tragédia človeka, ktorá bola inscenovaná na mnohých javiskách slovenských divadiel. Expozícia obsahuje fotografie z divadelných predstavení, kritické ohlasy v dobovej tlači ako aj iný tlačový materiál približujúci kultúrne dianie na Slovensku v dlhodobom kontexte.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk