magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

V novom školskom roku 2005/2006 bude v Košiciach o jednu základnú školu menej
@ Aktuálne -> Školstvo      Sep 03 2005 - 06:45 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- V školskom roku 2005/2006 bude v Košiciach fungovať 41 základných a 65 materských škôl, 5 centier voľného času a 5 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Okrem toho mesto prevádzkuje detské jasle na Kalinovskej ulici a na Jesennej ulici (tieto prevzalo do správy od MČ Staré mesto). V porovnaní s minulým rokom sa neotvorí Základná škola na Galaktickej ulici, ktorá bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Jej priestory budú využívať súkromné centrum voľného času, obchodná akadémia Tercium a rómske gymnázium.

Presný počet žiakov v novom školskom roku bude známy 15. septembra, dokedy riaditelia škôl nahlásia definitívne štatistické údaje. Do prvých ročníkov by malo nastúpiť 2473 prváčikov. Na základe demografických údajov a ďalších prístupných informácií Oddelenie školstva MMK v Koncepcii školstva v pôsobnosti mesta Košice - Stratégia a výhľad do roku 2009 (materiál schválený MZ v júni roku 2004) predpokladalo, že do lavíc ZŠ zasadne v školskom roku 2005/06 spolu 22 839 žiakov. V skutočnosti ich už ale minulom roku bolo menej: 22 161 žiakov. V tomto roku očakávame podľa pomeru odchádzajúcich deviatakov a prichádzajúcich prváčikov zatiaľ pokles o 116 žiakov, ale určite bude vyšší. K výraznejšiemu poklesu totiž prispieva aj to, že okrem deviatakov odchádzajú žiaci po štvrtom ročníku aj do osemročných gymnázií alebo do súkromných a cirkevných škôl, čo sa dopredu nedá presne odhadnúť. Napríklad len zo ZŠ Novomeského odišlo tento rok 22 štvrtákov na osemročné gymnáziá. Školy, ktoré budú mať neúmerne vysoké náklady na žiaka, budú musieť aj v budúcnosti rátať s vyradením zo siete škôl a školských zariadení, prípadne s inou formou racionalizácie, napríklad zlúčením.

V účtovnom roku 2005 má košické školstvo na bežné výdavky 962 miliónov korún, včítane valorizácie, bez navýšenia na novú platovú vyhlášku. Na prenesené kompetencie necelých 518 miliónov a na originálne kompetencie cez 444 miliónov korún. Tento objem by mal s najväčšou pravdepodobnosťou do konca kalendárneho roka stačiť, ak sa podarí vyregulovať dodávky tepla. Situácia bude závisieť aj od počasia a od toho, ako skoro začne vykurovacia sezóna.

Na základe novej platovej vyhlášky pre pedagogických pracovníkov aktuálnej od 1. júla 2005 mesto požiadalo prostredníctvom Krajského školského úradu Ministerstvo školstva SR o navýšenie finančných prostriedkov. Na prenesené kompetencie, teda na mzdy pedagógov základných škôl, požiadalo o navýšenie o 17 mil. 914 tisíc korún. V rámci originálnych kompetencií bude na navýšenie finančných prostriedkov potrebovať z rozpočtu mesta 14 mil. 485 tisíc korún. Mesto urobilo množstvo racionalizačných opatrení, aby optimalizovalo náklady na prevádzku škôl. Vo svojej žiadosti na MŠ SR ich presne zdokladovalo. Napriek úsporným opatreniam nová „platovka“ oprávňuje a núti požadovať finančné prostriedky na prenesené kompetencie. O pridelení žiadaných prostriedkov by malo Ministerstvo školstva SR podľa našich informácií rozhodnúť do konca októbra. V prípade, že sa nepodarí získať dostatok finančných prostriedkov, mesto bude nútené po zákonom stanovenom navýšení platov upraviť osobné príplatky pedagogických zamestnancov smerom dole.

Oddelenie školstva MMK, ktoré má kompetencie školského úradu, vydalo pred začiatkom nového školského roka pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2005 / 2006 pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. V stredu 7. septembra sa všetci riaditelia škôl a školských zariadení z Košíc stretnú na prvej pracovnej porade.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk