magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

TELESNÉ / IN / FORMÁCIE 50.VÝROČIE SPARTAKIÁD V ČESKOSLOVENSKU
@ Kultúra -> Výstavy      Jul 13 2005 - 14:08 GMT
Východoslovenské múzeum Košice a Open Society Archives, Budapešť
Do: september 2005
Miesto: Nám.Maratónu Mieru č. 2

Zvuk dělových salv ohlásil pøed padesáti lety – 23.6. 1955 – zahájení první celostátní spartakiády, která se měla stát dùkazem, že „lid stojí neochvějně za Komunistickou stranou Československa, za svou vládou Národní fronty, že rád uskutečňuje jejich smělé a promyšlené plány.“

Výstava Telesné / in/ formálie ,50.výročie spartakiád v Československu, ktorú usporiada v dňoch od 26.mája do septembra 2005 Východoslovenské muzeum Košice a Open Society Archives Budapešť si kladie za cis uviesť spartakiádne vystúpenia do širšieho kulturného a politického kontextu povojnového vývoja strednej a Východnej Európy. Táto multimediálna výstava je založená na dlhodobom archívnom výskume Petra Roubala, kurátora pôvodnej výstavy v Budapešti v roku 2001.

Návštevník výstavy má možnosť oboznámiť sa s „veøejnou tvárou“ spartakiád, teda s tým,ako si vtedajší komunistický režim prial prezentovať hromadné telovýchovné vystúpenia, môže nahliadnúť taktiež do zákulisia ich politickej a organizačnej prípravy. Cez sto fotografií Alexandra Rodchenka, Sandora Bojára a Zdenka Lhotáka dokumentujú ako sa ľudské telo stalo politickým symbolom a ako sa základné témy vystúpení, disciplína, krása, sila a mladost stali nástrojom politickej propagandy.

„Výstava se nevyhýbá ani srovnání s masovými rituály nacistického Německa, které jsou zastoupeny fotografiemi Leni Riefenstahl. Pøestože Československé spartakiády, kterých se účastnilo vždy pøes milión cvičencù, pøedstavují světový unikát, hromadná tělovýchovná vystoupení byla oblíbeným politickým rituálem v celém sovětském bloku. Návštěvník výstavy se bude moci seznámit se záběry z podobných vystoupení v Moskvě na Rudém náměstí, v Budapešti, Bukurešti nebo Lipsku“.

Samostatnou súčasťou výstavy je kolekci päťdesiatich fotografií košického rodáka, športového fotografa Roberta Berenhauta. Vystavené fotografie okrem onoho dokumentujú i to, akým spôsobom boli cvičenci i diváci schopní transformovať tento politický rituál v príjemné vybočenie z každodenního stereotypu socialistického života.

„ Skrytú tvár“ spartakiád môže návštevník výstavy objaviť v celej rade vtedajších tajných archívních dokumentov, ktoré zahrňujú rozhodnutia politbyra, rozpočty spartakiád či prehľady o úrazoch pøi vojenských skladbách.

Pomocou filmových dokumentov, historických fotografií i trojrozměrného materiálu zostaveného z darov i pôžičiek košických občanov, sa výstava snaží umiestniť spartakiády do širokého historického rámca a hlavne ukázať akým spôsobom boli pretvárané už existujíce tradicie sokolovských zletov.

Spartakiádne vystúpenie na Strahove – najväčšom štadióne sveta predstavovalo vyvrcholenie spartakiádnych príprav, ktoré zahrňovali rôzne sprievodné športové podujatia, miestne, okresné i krajské spartakiády v celom vtedajšom Československu

(Tlačová správa)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk