magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Ľudia a voda veria v rozvoj regiónov, ak aktivity začnú zdola
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Apr 09 2002 - 14:02 GMT
V časoch 21 percentnej nezamestnanosti a stagnácie turistického priemyslu i regionálneho rozvoja usporiadala mimovládna organizácia Ľudia a voda tlačovú besedu, ktorá v anotácii na pozvánke sľubovala predstavenie projektu na vytvorenie 2000 pracovných príležitostí.

Predseda mvo Ľudia a voda Michal Kravčík v úvode predstavil projekt MATRA - Občianske linky Slovensko. Projekt sa zameriava na integráciu a participáciu plánovania rozvoja prostredníctvom vytvorenia pozitívnych príkladov v dvoch okresoch: Sabinov a Levoča. Súčasťou projektu je spolupráca rôznych sektorov spoločnosti ako podnikateľská sféra, mimovládne organizácie, obyvatelia vybraného regiónu a orgány verejnej správy. Úlohou je zabezpečenie odborných školení na vytváranie trvalo udržateľných podnikateľských projektov s možnosťou reálnej podpory pre ich štart.

K tejto téme sa vyjadril aj prítomný riaditeľ Európskeho centra pre eko-agro-turizmus Nout Kusters z Holandska. Ako informoval, ide o trojročný projekt, ktorý má zabezpečiť rozvoj vidieckeho turizmu, mimochodom v súčasnosti veľmi vyhľadávaného spôsobu trávenia dovoleniek obyvateľmi západoeurópskych krajín. Európske centrum pre eko-agro-turizmus začalo vyvíjať takéto aktivity už v roku 1991, v spolupráci so stredoeurópskymi krajinami od roku 1993. V tom čase usporiadali prvé organizovanie zájazdov do vidieckych sídiel v Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Od roku 1994 začali spolupracovať aj so Slovenskom, avšak pasívny postoj slovenských partnerov zapríčinil prerušenie nadviazaných vzťahov. Mimovládna organizácia Ľudia a voda v tejto súvislosti oslovila Holandské veľvyslanectvo, ktoré umožnilo novú spoluprácu.

Európske centrum pre eko-agro-turizmus v súčasnosti už takto spolupracuje s 22 krajinami, v ktorých sa nachádza 1 600 vidieckych turistických centier s možnosťou ubytovania, pričom je dôležité, aby turisti mali možnosť poznávať vidiecky život danej krajiny, oboznamovať sa s miestou kultúrou, poľnohospodárskymi tradíciami a ľudovými remeslami regiónu. Pokiaľ by podobné centrá vznikli aj v spomínanom levočskom a sabinovskom regióne, dostanú sa do medzinárodných katalógov odporúčaných zariadení a na základe ich know-how by sa tento projekt mohol aplikovať vo všetkých okresoch i v zahraničí. Program naviac zahŕňa podporu rozvoja pestovania ovocia, remeselnú výrobu, prácu v lesoch a podobne. V tejto fáze ide predovšetkým o poskytnutie školení, ktoré naučia miestnych obyvateľov, ako si vytvoriť udržateľný projekt a začleniť ho do možností úspešnej medzinárodnej propagácie. Na zmapovanie možností a školenie aktívnych záujemcov získali podporu 200 tisíc euro.

V ďalšej časti tlačovej besedy sa prítomní hostia venovali projektu Levinov si pomáha sám. Jeho prostredníctvom majú zúčastnené strany záujem vytvoriť také podmienky v regióne, aby mohlo vzniknúť až vyše dvetisíc pracovných príležitostí v nasledujúcich piatich rokoch. Košická mimovládna organizácia sa takto opäť zamerala na znevýhodnené regióny okresov Sabinov a Levoča. Prítomný bol aj zástupca Okresného úradu Sabinov Ľubomír Vaško, ktorý poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti sa projekty podporujú centralistickou formou z Bratislavy, pričom peniaze sa rozptyľujú na zbytočné investície bez adekvátnych výstupov. Preto okresné úrady v Sabinove a v Levoči vytvorili spomínaný projekt, ktorý mapuje možnosti rozvoja, ľudský potenciál, marketingový výskum a predovšetkým investuje do vzdelávania potencionálnych podnikateľov, ktorých projekty majú veľkú šancu získať reálnu štartovnú finančnú podporu. Projekt je rozdelený na tri roky, pričom jeho celkové náklady predstavujú výsku 7,7 milióna Euro. Z tejto čiastky prichádza 3,7 milióna Euro z nadnárodných fondov, pričom zvyšnú čiastku možno dosiahnuť na základe zmeny štruktúry finančných tokov do rozvojových aktivít v rámci Slovenska.

Zjednodušene povedané, po absolvovaní sérii odborných školení má obyvateľ možnosť navrhnúť, akú činnosť by chcel vykonávať vo svojom regióne. Po jej posúdení sa mu vytvoria také podmienky, aby mal z čoho začať a ako sa rozvíjať. Program Levinov si pomáha sám je plne v súlade s Národným rozvojovým plánom.

V závere tlačovej besedy manažérka rozvoja cestovného ruchu mvo Ľudia a voda predstavila konkrétnu aktivitu, ktorá harmonizuje s vyššie uvedenými projektami a má šancu na úspech. Ide o projekt Remeslá deťom - Letná škola remesiel 2001. V čase letných prázdnin - júl 2001 - usporadúvajú pre deti vo veku od 10 do 18 rokov tri desaťdňové turnusy s ubytovaním v 2 a 3 lôžkových izbách. Tento letný tábor bude zameraný na zoznámenie sa s tradičnými remeslami vidieka. V turnuse od 2. 7. do 11. 7. 2001 sa účastníci školy remesiel zoznámia s drevom, keramikou, košikárstvom a ručnými prácami. V temíne od 11. 7 do 20. 7. s prácou s drevom, drôtom, tkaním a ručnými prácami. V termíne od 20. 7. do 29. 7. s košikárstvom, tkaním a ručnými prácami. Ich lektormi budú ľudoví remeselníci, pričom okrem predvedenia vlastnej tvorby naučia s jednotlivými prírodnými materiálmi pracovať aj deti. Záujemcovia o tento zájazd môžu telefonovať do mvo Ľudia a voda na t.č. 095/642 81 84, alebo 095/642 34 75. Prípadne sa môžu kontaktovať e-mailom na adrese mvolav@changenet.sk.

(13. 3. 2001)
Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606