magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Na webstránke Ústavného súdu aj obsah návrhov konania o súlade právnych predpisov
@ Aktuálne -> Rôzne      Jun 03 2005 - 08:28 GMT
/ Ústavný súd Slovenskej republiky – tlačová správa/ – Ústavný súd Slovenskej republiky v záujme zvyšovania informovanosti odborníkov i verejnosti začal na svojej webstránke /www.concourt.sk/ zverejňovať aj obsah návrhov na posúdenie súladu zákonov, nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, všeobecne záväzných nariadení a všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Takýto návrh na Ústavný súd SR môže podať najmenej pätina poslancov Národnej rady SR, prezident republiky, vláda, súd, v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a generálny prokurátor, ak dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily nie je v súlade s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou.

Vlani bolo na Ústavný súd SR doručených 17 návrhov na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktoré patria medzi najzložitejšiu agendu a priemerná dåžka konania v týchto veciach dosahuje 469 dní. Súd v roku 2004 v 15 konaniach o súlade vyniesol rozhodnutie /4 návrhy odmietol, 6 konaní bolo zastavených a v 5 veciach sa rozhodlo nálezom/. Od začiatku tohto roku eviduje ústavný súd už 14 návrhov na konanie o súlade právnych predpisov. /Všetky sú publikované./

Ústavný súd SR na webstránke informuje o svojej organizácii, sudcoch, významných zahraničných aktivitách, o rozhodnutiach a ich efektoch. Publikuje aj jednotlivé ročníky Zbierky nálezov a uznesení, vzory podaní, tlačové správy, oboznamuje s postupom pri získavaní informácií a prináša mnoho iných údajov. Záujemcovia o najnovšiu službu nájdu obsah návrhov na konania o súlade právnych predpisov na adrese: http://www.concourt.sk/S/Podania/podania.htm.

Štefan Németh
poradca pre styk s médiami   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk