magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

RIEČNA ZMLUVA A RIEČNA KOALÍCIA
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 25 2002 - 07:27 GMT
Od decembra 2001 o.z. SOSNA jedná so zainteresovanými subjektami, ktoré svojou činnosťou zasahujú do kvality životného prostredia v Mikroregióne Hornád. Mikroregión združuje 13 obcí, ležiacich v južnej časti povodia rieky Hornád. Väčšina obcí spadá do Košickej ohrozenej oblasti, ktorá patrí z hľadiska kvality životného prostredia medzi 8 najviac znečistených oblastí na Slovensku. Prioritnou oblasťou pre Mikroregión je preto oblasť životného prostredia.

Jednou z ciest, ako spoločne pracovať na zlepšení stavu životného prostredia v Mikroregióne je príprava a realizácia Riečnej koalície a Riečnej zmluvy. Doteraz sa uskutočnili stretnutia s predstaviteľmi US STEEL, Povodia Bodrogu a Hornádu, Okresného úradu Košice – okolie, ENVIRONCENTRUM, s.r.o, a v neposlednom rade so samosprávami obcí Mikroregiónu.

Riečna koalícia má za cieľ vytvoriť spoločnú platformu v záujme dlhodobého spojenia rôznych subjektov, pôsobiacich - v tomto prípade - v južnej časti povodia Hornádu, ktoré majú vplyv na kvalitu životného prostredia. V praxi to znamená vytvorenie siete, spájajúcej samosprávy, správcu povodia, firmy, školy, štátne orgány a mimovládne organizácie, ktoré vzájomne rešpektujú svoje potreby a spoločne chcú konkrétnymi krokmi zlepšiť stav životného prostredia. Okrem environmentálneho rozmeru má Riečna koalícia aj sociálny a ekonomický rozmer, prostredníctvom ktorého prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Projekt má aj svoj cezhraničný rozmer – o.z. SOSNA spolupracuje s organizáciou Holocén z Miškolca, ktorá má svoje aktivity v maďarskej časti povodia Hornádu. Subjekty, ktoré sa stanú členmi Riečnej koalície, majú možnosť podpísať tzv. Riečnu zmluvu. V tomto dokumente budú definované konkrétne záväzky a aktivity zúčastnených členov, vedúce k zlepšeniu životného prostredia v povodí a v Mikroregióne. V súčasnosti spoločne pracujeme na príprave textu Riečnej zmluvy.

Počas spoločných stretnutí boli vygenerované nasledujúce aktivity, ktoré budú súčasťou riečnej zmluvy na území Mikroregiónu Hornád:

  • obnova meandrov (mŕtvych ramien) Hornádu v katastroch obcí Gyňov a Čaňa
  • príprava cyklotrasy pozdĺž Hornádu s prepojením na Maďarsko.
  • spolupráca pri odstraňovaní čiernych skládok
  • pomoc pri kompostovacom programe
  • realizácia Náučného chodníka Horný Abov
  • revitalizácia krajiny, realizácii protipovodňových a protieróznych opatrení
  • realizácia dobrovoľného riečneho monitoringu „Starám sa o svoju rieku“

Uvedené aktivity podporuje aj Ministerstvo životného prostredia, s ktorým sme jednali aj o tom, aby zo svojej pozície podporovali realizáciu alternatívnych riešení, akými sú výstavby malých bio-čističiek odpadových vôd, revitalizačných opatrení v krajine a výstavby obecných kompostovísk.

Tento komplexný prístup ešte na Slovensku nebol aplikovaný a môžeme ho považovať za pilotný projekt, použiteľný aj v iných povodiach na Slovensku.

Projekt Riečnej zmluvy pripravilo o.z. SOSNA vďaka podpore Holandského veľvyslanectva a Karpatskej nadácie.

25. júna 2002
Túto tlačovú správnu nám zaslalo občianske združenie SOSNA
  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606