magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Celoslovenský týždeň za záchranu vratných obalov a dobrý zákon o obaloch
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 04 2002 - 06:24 GMT
V týždni od 3. do 8. júna usporiada 17 občianskych združení, skupín dobrovoľníkov, škôl v 17 mestách a obciach SR akcie v rámci celoslovenského “Týždňa pre záchranu vratných obalov a dobrý zákon o obaloch”. Celý týždeň sa v týchto mestách budú usporiadavať informačné stánky pre verejnosť, kde občania obdržia bezplatne informácie o vplyve obalov na životné prostredie, ich ceny a budú môcť podporiť Petíciu za záchranu vratných obalov.

Okrem nich budú usporiadané prednášky, distribúcia informačných materiálov medzi verejnosť, akcie o obaloch a životnom prostredí pre deti, čistenie divokých skládok odpadov od jednorazových nápojových fľiaš. Cieľom je prispieť k zvýšeniu ponuky nápojov vo vratných, opakovane používaných obaloch a k schváleniu vládneho návrhu zákona s opatreniami pre ich podporu.

V SR sa v r. 2000 sa vyhodilo vyše 350 000 – 400 000 ton odpadov z obalov a toto množstvo neustále narastá. Len jednorazových plastových fľiaš na nápoje sa vyhodilo r. 2001 cca 168 miliónov kusov, jednorazových sklenených fľiaš 130 miliónov kusov. Obaly tvoria objemom 40 – 45% a váhou vyše 30% domáceho odpadu. Jedným z hlavných faktorov ktorý prispeli k nárastu odpadov z obalov je nadmerné rozšírenie jednorazových nápojových obalov a umelé vytláčanie vratných opakovane používaných fliaš.
Jednou z príčin je aj súčasná diskriminácia vratných, opakovane používaných obalov.
Výrobcovia nápojov vo vratných fľašiach zbierajú vďaka zálohe späť priemerne 96-99% týchto obalov (zálohový zber je najúčinnejším spomedzi všetkých systémov triedeného zberu). Vratné opakovane používané obaly tým majú v cene 3 náklady – okrem výroby a distribúcie aj ekologickú zodpovednosť (starostlivosť o 96-99% svojich obalov). Oproti tomu nevratné jednorazové obaly nápojov zahŕňajú v cene iba 2 náklady – chýbajú náklady na starostlivosť o obal po použití. Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z jednorazových nápojových obalov musia platiť občania (príp. obce) v rastúcich poplatkoch za odpady. Toto sú nespravodlivé podmienky na trhu, diskriminujúce paradoxne ekologickejšie – opakovane používané - obaly.

Vratné, opakovane používané obaly sú šetrnejšie k životnému prostrediu než jednorazové obaly nápojov, čo preukázali rôzne vedecké štúdie, napr. z Dánska, Nemecka, Austrálie, Českej rep. Ich opakované používanie znižuje množstvo odpadov, šetrí spotrebu zdrojov, energie. Aj v otázke zaťaženia vôd pre vymývanie fľiaš, ktorú pripomínajú výrobcovia preferujúci jednorazové fľaše nevyznievajú opakovane používané fľaše omnoho, alebo vôec horšie, pretože aj výroba a zneškodňovanie jednorazových obalov znečisťuje značné množstvo vôd. Podľa štúdie Austrálskej vlády dokonca opakovane používané fľiaš nad 15 obehov znečisťujú menej vôd než rôzne jednorazové obaly nápojov.
Okrem ekologických dôvodov je príčinou preferencie cca 1/3 spotrebiteľov (podľa prieskumov SPZ) aj ekonomika – nápoje vo vratných obaloch sú o niekoľko korún lacnejšie než v jednorazových. Spotrebitelia kvôli expanzii jednorazových obalov nápojov musia zaplatiť ročne o niekoľko sto až tisíc korún viac len za (jednorazové) obaly. Napriek tomu ich niektoré veľké obchodné siete a veľkí výrobcovia nápojov umelo vytláčajú z trhu (nezákonným obmedzovaním výkupu vratných fľiaš, znižovaním výšky záloh…). Spotrebitelia v SR tak strácajú právo výberu medzi opakovane používanými a jednorazovými obalmi nápojov.

Spoločnosť priateľov Zeme spolu s ďalšími mmovládnymi organizáciami vedie už druhý rok program “Zachráňme vratné obaly”, ktorý v súčasnosti vrcholí. Cieľom je schválenie 4 opatrení pre prevenciu a podporu vratných obalov v zákone o obaloch, ktorý má Národná rada SR schváliť na konci júna :
- Povinnosť pre obchody (s predajnou plochou nad 100 m2) predávať nápoje aj v opakovane používaných obaloch, uvádzané na trh v SR, pokiaľ predávajú nápoje v jednorazových obaloch.
- Povinnosť zálohovať vybrané jednorazové obaly nápojov, ktoré nadmerne zaťažujú prostredie (PET a sklenené jednorazové obaly nápojov) a zabezpečiť 80% ich recyklácie.
- Povinnosť pre priemysel stanoviť a dodržiavať koncepcie znižovania vzniku a škodlivosti odpadov z ich obalov; vrátane povinnosti pre dotknuté subjekty znižovať používanie jednorazových riadov v stravovacích zariadeniach (s výnimkou biologicky rozložiteľných riadov a automatov) a obalov z PVC.

- Povinnosť zálohovať obaly nápojov v pevnej výške.


Navrhované opatrenia sú obsiahnuté v návrhu zákona o obaloch predkladaného MŽP, čo Spoločnosť priateľov Zeme spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami vítajú. Prínos navrhovaných ustanovení :
- Znížia množstvo odpadov z obalov v SR o cca 40 000 – 50 000 ton (čo predstavuje 1 nepostavenú skládku odpadov každých 10 – 15 rokov)
- Znížia tvorbu divokých skládok
- Ak by vyššie uvedené opatrenia zvýšili podiel opakovane používaných fľiaš iba o 10%, ušetrili by spotrebitelia v SR minimálne 60 miliónov Sk
(v hypotetickom prípade plnej náhrady jednorazových PET fľiaš opakovane používanými by ušetrili spotrebitelia v SR minimálne 600 mil. Sk)
- Spotrebitelia získajú právo výberu.
- Znížia sa náklady obcí a miest
na odpadové hospodárstvo (v ČR sa odhadovalo zníženie nákladov obcí na odpady len pri zálohovaní PET fliaš o 14 %).
- Zvýši sa počet pracovných miest. Zálohový systém opakovane používaných fľiaš vytvára viac pracovných miest. V Nemecku bol v r. 1998 bol podiel vratných obalov asi 73%. Ak by boli opakovane používané fľaše nahradené jednorazovými znamenalo by to stratu 53 000 miest. A naopak, pokiaľ by boli zakázané jednorazové fľaše, prinieslo by to o 27 000 miest viac [1]. Komplexný prechod k vratným fľašiam pre pivo a sýtené nápoje by viedol vo Veľkej Británii k vytvoreniu 3200 až 4000 pracovných miest počas 3 rokov [2].
- Pomôžu menším domácim výrobcom nápojov. Vratné opakovane používané obaly pre nápoje sú vhodnejšie pre kratšie vzdialenosti. Lacnejšie vratné obaly sú únosnejšie pre menších domácich výrobcov nápojov.

Ladislav Hegyi
koordinátor Spoločnosti priateľov Zeme

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte prosím Ladislava Hegyiho (tel.: 0903 628 503)

Zdroje:
[1] Golding, A.: Reuse of Primary Packaging, Study contract B4-3040/98/000180/MAR/E3, Tubingen 2000.
[2] Day, P.: Gateway Supermarkets Ltd.”Retailer’s view of packaging re/use”. Paper to PIRA International conference: Packaging Re-use, 5th Nov. 1991 in Jobs and Environment, FOE, London 1995.

Túto tlačovú správu nám poslala:

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk, www.cassovia.sk/spz
  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606