magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Sándor Márai sa symbolicky vracia do Košíc
@ Kultúra -> Oznamy      Dec 10 2004 - 13:17 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- V sobotu 11. decembra 2004 o 15. hodine bude slávnostne odhalená socha košického rodáka, významného spisovateľa Sándora Máraiho. Plastika je umiestnená v parčíku na priesečníku Mäsiarskej, Baštovej a Zbrojničnej ulici. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnia predsedníčka Parlamentu Maďarskej republiky Katalin Szili, podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky, primátor mesta Košice Zdenko Trebuľa a ďalší členovia diplomatického zboru, predstavitelia verejnej správy, kultúrneho a spoločenského života.

Myšlienku postavenia sochy významného košického rodáka inicioval bývalý generálny konzul Maďarskej republiky v Košiciach György Varga. Realizovať ju začalo záujmové združenie právnických osôb Maďarský spoločenský dom Košice, ktorý sídli na Mäsiarskej 59. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, povolilo záujmovému združeniu Maďarský spoločenský dom konanie verejnej zbierky na vyhotovenie pomníka so sochou košického rodáka, spisovateľa Sándora Máraiho od 1. júna 2003 do konca tohto roka. Finančné prostriedky sa zhromažďovali prevodmi z účtov, poštovými poukážkami a priamym výberom do pokladničiek, ktoré boli umiestnené vo Fórum inštitúte v Šamoríne, Maďarskom spoločenskom dome Košice, Divadle Thália Košice, Nadácii S. Máraiho Dunajská Streda, Csemadok-u OT Bratislava, Csemadok-u TV Rimavská Sobota a na Magistráte mesta Komárno. Výnos z verejnej zbierky dosiahol 330 tisíc korún, ďalších spolu 650 tisíc korún tvoria príspevky od Úradu vlády Slovenskej republiky (600 tis. Sk), Ministerstva kultúry Maďarskej republiky (1 mil. 400 tis. forintov), maďarskej Nadácie na ochranu kultúrnych pamiatok (2 mil. 500 tis. forintov), Nadácie Simonyi z Rimavskej Soboty (25 tis. Sk) a Nadácie Nyilása Misiho z Miškolca (100 tis. forintov).

Autorom sochy Sándora Máraiho je akademický sochár Peter Gáspár, architektonická spolupráca Ing. arch. Juraj Illéš, Ing. arch. Katarína Kristiánová. Autor plastiky vzišiel z verejnej súťaže, v ktorej 16-člennej porote predsedal rektor VŠVU Bratislava Ján Hoffstädter.

Akademický sochár Péter Gáspár (nar. 10. októbra 1951) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1971-77 odbor figurálne sochárstvo. Od roku 1977 do 1991 pôsobil ako pedagóg na VŠVU na katedre sochárstva. Od roku 2000 vedie ateliér figurálneho sochárstva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa venuje od komornej až po monumentálnu plastiku realizovanú v architektúre. Z jeho diel: In memoriam - pamätník násilia a utrpenia v Komárne, Ladislav V. – v Komárne, bronzové plastiky pre Poštovú banku v Bratislave, Prometheus – monument pre Jadrovú elektráreň v Mochovciach. Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije v Bratislave.

Z charakteristiky sochárovho diela:

Pre celoživotné dielo košického rodáka Sándora Máraiho je výrazná mnohostrannosť tvorby, so záujmom o osudy ľudí, spoločnosti, otázok týkajúcich sa Európy, sveta a existencie človeka. Verný ideálom občianskej spoločnosti ako aj svojmu rodnému mestu, zanechal rozsiahle literárne dielo naplnené humanizmom. Dialóg ako neustály proces medzi jeho vnútorným svetom a silnými zážitkami z reálneho života je hlavným námetom pre výtvarné riešenie vytvorenia pomníka Sándora Máraiho.

Atmosféru intímneho dialógu vyjadrujú kreslá (vytvorené podľa dobových autentických, z jeho súkromia), umiestnené oproti sebe, navádzajúce na rozhovor a kladenie otázok, vyslovenie názorov ako aj kritiky na témy z vlastného aj spoločenského života – aktuálne i pre súčasnú spoločnosť. Pôdorysná kruhová kompozícia dlažby symbolizuje naplnenie tvorby a života spisovateľa. Výtvarná koncepcia vychádza zo zámeru vytvoriť priestor pozitívnej atmosféry kde okoloidúci bude mať dôvod na zastavenie a zamyslenie sa. Životné merítko postavy ako aj výtvarné atribúty kompozície majú evokovať potrebu dialógu s osobnosťou spisovateľa, humanistu a filozofa Sándora Máraia.

Sándor Márai (11. apríl 1900, Košice - 21. február 1989, San Diego, USA), pôvodným priezviskom Grosschmied, patrí k najvýznamnejším maďarským, ale i európskym spisovateľom 20. storočia. Jeho dielo – približne šesťdesiat zväzkov – predstavuje próza: romány, novely, poviedky, eseje, komentáre, poézia i divadelné hry. Máraiho knihy sa prekladajú do mnohých svetových jazykov. Napriek týmto skutočnostiam je jeho dielo v rodných Košiciach pomerne neznáme.

Dôvodom je nielen to, že písal po maďarsky, ale skutočnosť, že po dobrovoľnej emigrácii na západ v roku 1948 (Švajčiarsko, Taliansko, neskôr USA) sa v Maďarsku popri budovaní komunizmu, dostali jeho knihy na „index“. Temer štyridsať rokov sa jeho tvorba rozširovala a prekladala len za železnou oponou. V ostatných rokoch vyšlo niekoľko Máraiho titulov aj v slovenskom preklade.

Jeho rodina mala saských predkov, ktorí sa usadili v Košiciach niekedy v 17. storočí. Otec, Géza Grosschmied, bol právnikom, predsedom advokátskej komory, neskôr poslancom pražského parlamentu, ako aj predsedom košickej pobočky turistického spolku Karpatenverein. V období, kým boli deti malé, žila rodina v priestrannom byte dnes už nejestvujúceho domu na Hlavnej ulici, oproti hotelu Schálkház. Neskôr si rodina kúpila vlastný dom na Mäsiarskej ulici.

Stredoškolské štúdia absolvoval Márai v Košiciach, Budapešti a Prešove, neskôr študoval niekoľko semestrov žurnalistiky na univerzitách v Lipsku, Frankfurte a Berlíne. Prvé básne, fejtóny a komentáre publikoval ešte počas gymnaziálneho štúdia. Ako poslucháč žurnalistiky prispieval pravidelne do viacerých európskych denníkov.

Prvý z jeho významných románov (Egy polgár vallomásai – Vyznanie) vyšiel v roku 1934. Sú to spomienky na jeho detstvo v rodnom meste, na meštiansku spoločnosť, v ktorej vyrastal. S precíznosťou chirurga a objektivitou predsedu senátu popisuje stav „meštianskej – meštiackej spoločnosti“ v prvej štvrtine 20. storočia v meste v Strednej Európe. Na pozadí spomienok a príbehov definuje jej hodnoty, silu i nedostatky.

V ďalšom období napísal veľkolepú sériu románov, ktorú zavàšil rozsiahlou dvojzväzkovou kompozíciou (Garrenek müve I. – II., Toronto 1989 - Dielo Garrenovcov). Pri širokom výbere tém sa Máraiho dielo zaoberalo predovšetkým fenoménom občianstva a občianskych hodnôt. Svoje poslanie videl v presvedčivom umeleckom zachytení pravdy. Svoje myšlienky za roky 1943 – 4983 vyjadril okrem románovej formy aj v krátkych prózach, v piatich zväzkoch s názvom Denník (Napló).

Máloktorý svetový spisovateľ bol natoľko poznačený svojim pôvodom, svojim rodným mestom, ako Sándor Márai. Vo väčšine jeho diel sa objavuje motív Košíc, košických mešťanov, alebo aspň odlesk vytrácajúcej sa meštianskej kultúry. V nástupe novej epochy sa s ľútosťou díval na zánik tejto vrstvy, pretože s ním zanikla i mešťanmi po storočia budovaná kultúra, duchovné i morálne hodnoty, zodpovednosť a jasne definované etické princípy.
Jeho brilantný popis Košíc a Košičanov z obdobia detstva nám poskytuje pohľady aj do tých zákutrí spoločnosti, o ktorých sa obyčajne nehovorí ani nepíše.

Na podklade novely Sviečky dohárajú chystá celovečerný film režisér Miloš Forman.

Programy pri príležitosti odhalenia sochy Sándora Máraiho

8. decembra 2004, streda 16.00 – 9. decembra 2004, štvrtok 16.00
Pocta od mladých Sándorovi Máraimu (24 hodinové čítanie z diel Sándora Máraiho v knižnici Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie s vyučovacím jazykom maďarským – Grešákova 1)

9. decembra 2004, štvrtok 16.30
Čítanie z diel Sándora Máraiho vo viacerých jazykoch v Klube národnostných menšín (Mäsiarska 35)

10. decembra 2004, piatok 17.00
Prednáška Dr. Tibora Mészárosa, spolupracovníka Literárneho Múzea Sándora Petõfiho, spojená s premietaním dokumentov o živote a diele Sándora Máraiho v Maďarskom spoločenskom dome (Mäsiarska 59)

11. decembra 2004, sobota 15.00
Slávnostné odhalenie sochy Sándora Máraiho s nasledujúcim programom:
- prednes básne: Pohrebná reč – v maďarčine a v slovenčine
- uvítanie: Zdenko Trebuľa, primátor mesta Košice
- slávnostné prejavy: Katalin Szili, predsedníčka Parlamentu Maďarskej republiky, Pál Csáky, podpredseda vlády Slovenskej republiky
- odhalenie sochy
- kladenie vencov

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk