magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prínos zavedenia povinosti ponúkať v obchodoch nápoje
@ Aktuálne -> Životné prostredie      May 31 2002 - 07:41 GMT
V SR sa v posledných rokoch zrútil funkčný systém vratných, opakovane používaných obalov pre nápoje, čo zvyšuje poškodzovanie životného prostredia a spotrebiteľské ceny. V mnohých štátoch EÚ sa ich naopak snažia udržať rôznymi legislatívnymi a ekonomickými opatreniami, napr. Dánsko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, Portugalsko, Švédsko, Česká rep., Belgicko, Rakúsko.
Vratné opakovane používané nápojové obaly je dôležité podporiť z dôvodov :
1. Ochrany životného prostredia – vďaka zálohe sa vyzbierajú z 96 – 99% a opätovným používaním výrazne znižujú produkciu odpadov, spotrebu prírodných zdrojov i ďalšie negatívne odpady na prostredie. Environmentálnu výhodnosť opakovane používaných obalov oproti jednorazovým dokázali nezávislé štúdie životného cyklu v Nemecku, Dánsku, Austrálii, Českej rep. (viď tabuľka 1).
2. Zvyšovania počtu pracovných miest: Opakovane používané zálohované obaly vytvárajú väčšie množstvo pracovných miest. V Nemecku bol v r. 1998 podiel vratných obalov asi 73%. Prieskum ukázal, že ak by boli vratné fľaše nahradené nevratnými znamenalo by to stratu 53 000 miest. A naopak, pokiaľ by boli zakázané nevratné fľaše, prinieslo by to o 27 000 miest naviac. [2] Iná štúdia zistila, že komplexný prechod k vratným fľašiam pre pivo a sýtené nápoje by viedol v Spojenom kráľovstve k vytvoreniu 3 200 až 4 000 nových pracovných miest počas 3 rokov. [3]
3. Úspor finančných prostriedkov spotrebiteľov – sú niekoľko násobne lacnejšie než jednorazové nevratné (tabuľka 2 a 3).

Ako je možné účinne podporiť opakovane používané obaly ?

Legislatívnych spôsobov používaných v EÚ je viacero :
- Stanovenie povinnosti ponúkať v obchodoch, kde predávajú nápoje v jednorazových fľašiach povinnosť predávať ich aj v opakovane používaných (Portugalsko, Česká rep.),
- zavedenie povinných záloh a vysokej miery recyklácie (80-90%) pre jednorazové obaly nápojov (vyrovnanie podmienok na trhu, Švédsko, Dánsko, aktuálne ich zavádza Nemecko),
- zavedenie ekologickej dane na jednorazové obaly nápojov (ktorými sa zahrnú do ceny negatívne vplyvy na prostredie, Nórsko, Fínsko, Dánsko),
- kvóty pre podiel opakovane používaných fľiaš používaných priemyslom (Portugalsko, Nemecko).

Pozitívne je, že vládny návrh zákona o obaloch obsahuje prvé dve menované opatrenia.
Záverom uvádzame niekoľko informácií o prínose prvého uvedeného opatrenia (povinná ponuka aj v opakovane používaných fľašiach):
Okrem pozitív uvedených vyššie - zníženie záťaže životného prostredia, vytvorenie nových pracovných miest a finančných úspor spotrebiteľov toto opatrenie zaistí právo spotrebiteľov na výber – výber nápojov aj v ekonomicky a environmentálne výhodnejších obaloch. V mnohých obchodoch vratné fľaše úplne chýbajú. Spotrebitelia, z ktorých mnohí preferujú vratné obaly, strácajú právo výberu nápoja v týchto druhoch obalov. Nejde o prirodzený trhový proces – vratné obaly sú vytláčané z obchodov často zámerne zo strany hlavne veľkých obchodných sietí. Pre odradenie spotrebiteľov používajú znižovanie zálohy, komplikovanie výkupu vratných obalov (protizákonnými spôsobmi ako napr. viazanie na nákup tovaru) a pod. Takéto opatrenie má prijaté v EÚ PORTUGALSKO, z okolitých štátov Česká republika.
Čo sa týka finančných úspor, len pri 10% zvýšení podielu vratných obalov pre nápoje by spotrebitelia v SR ušetrili najmenej 60 miliónov Sk ročne.

Prílohy

Ladislav Hegyi
koordinátor Spoločnosti priateľov Zeme


Túto správu nám zaslala:
Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc.Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk, www.cassovia.sk/spz   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606