magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Informácie o zavádzaní nového odbavovacieho systému cestujúcich MHD
@ Doprava -> DPMK      Nov 10 2004 - 08:12 GMT
(Dopravný podnik mesta Košice - tlačová správa) – Dňom 1. 12. 2004 začína Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť predaj nových bezkontaktných čipových kariet (BČK), ktoré postupne nahradia doposiaľ používané cestovné doklady pre časové (predplatné)cestovné lístky. Doteraz používaný predplatný lístok na určité obdobie (mesačný, štvrťročný) sa už nebude skladať z dvoch častí (kmeňový list + kupón), ale len z jednej časti t.j. bezkontaktnej čipovej karty, ktorá sa bude opakovane na predplatené obdobie nabíjať údajmi oprávňujúcimi cestujúceho používať BČK ako cestovný doklad.

Údaje

BČK vydaná Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. bude obsahovať nasledovné údaje:
a) skryté (nebude ich možno prečítať bez príslušného zariadenia): meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, škola, výška zaplateného cestovného, platnosť, druh poskytnutej zľavy a pod.
b) viditeľné: fotografia, číslo čipovej karty, logo DPMK, a.s., farebné odlíšenie druhu (napr. žiacky...) na zadnej strane môže byť uvedená reklama

Čo s mesačníkmi

Časové predplatné lístky (kupóny) na papierovej báze prestanú platiť od 1.4.2005, preto Vás vyzývame k ich výmene za BČK. Výška cestovného sa t.č. nemení ! Jednorazové cestovné lístky sa nemenia ! Zakúpené predplatné cestovné lístky môžete používať do uplynutia doby ich platnosti!

Pre vybavenie BČK potrebujete:

- vypísať žiadanku, ktorú dostanete v predajniach cestovných lístkov DPMK, a.s.,
- predložiť aktuálnu fotografiu (dokladovú) s rozmermi 3 x 3,5 cm (nepoužitú)
- predložiť k nahliadnutiu preukaz totožnosti, u žiakov zákonného zástupcu alebo rodný list žiaka, študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov veku musia mať žiadanku potvrdenú školou, u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky stačí podpis zákonného zástupcu na žiadanke, dôchodcovia (starobní i ostatní) predložia k nahliadnutiu posledný výmer o dôchodku, resp. potvrdenie Slovenskej pošty o poberaní druhu dôchodku, občania, vyplnenú žiadanku, fotografiu, občiansky preukaz. Cestujúci, ktorí si uplatňujú nárok na zľavnené cestovné pri použití jednorazového cestovného lístka si musia tiež vybaviť BČK, okrem : detí vo veku od 6 – 10 rokov, pripoužívaní JCL ( základné cestovné) a 24 hod. CL nie je nutná BČK, starobní dôchodcovia do dovŕšenia 70 rokov veku môžu využívať pôvodné kmeňové listy (terajší stav), ale iba pri cestovaní na JCL, dôchodcovia z iných miest môžu pre nárok na zľavu k JCL použiť BČK vydanú iným SAD, DP, ŽS, a.s. vysokoškoláci denného štúdia do veku 26 r. môžu využiť študentské karty (ISAC), v prípade, že bude uzatvorená dohoda s príslušnou vysokou školou.
- Cestujúci, ktorí budú mať k dispozícii vyššie uvedené doklady, si môžu BČK vybaviť a časový predplatný lístok v elektronickej forme kúpiť (t.j. dobiť BČK) v skúšobnej prevádzke od 23. 11. 2004.

Cena

Cena BČK je 160,- Sk s DPH a je použiteľná cca 5 rokov , ak nedôjde k jej poškodeniu. Pri kúpe karty budú do jej čipu budú zapísané identifikačné údaje cestujúceho a informácie o čase platnosti zaplateného cestovného (mesačného, štvrťročného,7 denného a 24 hod.inového), o prevádzkovom rozsahu platnosti, výške cestovného a pod. Dobíjanie BČK sa bude vykonávať opakovane podľa druhu predplatených dopravných služieb

Čo v prípade poškodenia, alebo straty

Zavedenie BČK umožní vydávanie duplikátov za stratené, odcudzené a zničené predplatné cestovné lístky. O kúpe karty a kúpe predplateného cestovného lístka dostanú cestujúci potvrdenie.

V prípade, že potvrdenku cestujúci stratí, informácie obsiahnuté v BČK si môže „prečítať“ prostredníctvom čítacieho zariadenia umiestneného v hlavnom predpredaji DPMK, a.s. na Rooseveltovej ul. č. 3 alebo na inom určenom mieste.

Nabíjanie karty

Nabíjanie BČK (zakúpenia si ceny cestovného podľa platnej tarify) zabezpečuje len DPMK, a.s. vo svojich predajniach: Rooseveltova ul. č. 3 DPMK, a.s. Bardejovská 6 budova Železničnej stanice stánok DPMK, a.s. Gemerská ul. Stánok DPMK, a.s. Adlerova ul. Stánok DPMK, a.s. Moskovská ul. Stánok DPMK, a.s. Nám. Osloboditeľov stánok Robena , Nad jazerom, zastávka Modus.

Čipová karta sa môže nabiť výškou cestovného podľa požiadavky kupujúceho z tarifnej ponuky, ktorá slúži následne na úhradu dopravných služieb. Ďalšie dobitie BČK je možné realizovať max. 30 dní pred dňom ukončenia platnosti predchádzajúceho dobitia. BČK bude za krátke obdobie postupne použiteľná ako jednotný cestovný doklad v regióne Košíc v Košickom integrovanom dopravnom systéme.

Výhody BČK

Vysoká spoľahlivosť, viacnásobné využitie, vysoká miera bezpečnosti, kĺzavá lehota platnosti – napr. dobitie na mesiac od 15.12. do 14.1. alebo na štvrťrok od 17. 2. do 16.5. možnosť prenosu zaplateného cestovného na inú osobu, ktorá vlastní BČK.

DPMK, a.s.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606