magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Informácia o 20. výročnej konferencii CIRCOM Regional
@ Kultúra -> Oznamy      May 10 2002 - 10:42 GMT
V dňoch 28. mája - 1. júna 2002 bude regionálne štúdio STV Košice organizovať významné medzinárodné podujatie, výročnú konferenciu CIRCOM Regional, s vyhodnotením najlepších programov členských televíznych spoločností za rok 2001. CIRCOM Regional je Európska asociácia regionálnych televízií, ktorá v súčasnosti združuje 380 regionálnych štúdií z 38 verejnoprávnych televíznych staníc.

CIRCOM Regional má medzi európskymi inštitúciami špecifické postavenie, pretože nemá žiadny administratívny aparát, ale funguje ako elastická organizácia so svojimi štruktúrami priamo vo výrobných a vysielacích televíznych staniciach. Od mája 1990 sú jej členmi aj regionálne štúdia STV v Košiciach a Banskej Bystrici. V hlavnom orgáne - Predsedníctve Európskej asociácie regionálnych televíznych štúdií - (European board), Slovenskú republiku vo funkcii národnej koordinátorky zastupuje riaditeľka štúdia v Banskej Bystrici Marta Gajdošíková. Riaditeľ košického štúdia STV Marián Kleis, je od júna 2001 viceprezidentom Výkonného výboru (Executive kommittee) CIRCOM Regional. Popri množstve odborných podujatí zameraných na skvalitňovanie televíznej tvorby, asociácia organizuje aj vzájomnú výmenu programov a rôzne koprodukčné projekty. Najvýznamnejším podujatím býva výročná konferencia, ktorá každoročne tieto aktivity hodnotí a stanovuje si ciele na najbližšie obdobie.

Hlavné témy košickej konferencie budú venované predovšetkým spolupráci, príprave nových koprodukčných projektov, ale aj problematike ich financovania a financovania verejnoprávnych televízií vôbec. V celej Európe totiž vzniká silný divácky tlak na "očistenie" vysielania od reklamy a programov komerčného charakteru, čo na druhej strane spôsobuje stále chudobnejšie toky peňazí do televíznej tvorby. Základnou stratégiou Európskej asociácie regionálnych televíznych štúdií do budúcnosti preto zostáva čo najširšia kooperácia, ktorá je zatiaľ jediným prostriedkom, ako náročnú televíznu tvorbu zefektívniť. Sľubnú perspektívu televízii prinášajú aj nové digitálne technológie, ktoré do televízneho vysielania prinášajú zmeny, právom označované za revolučné. Preto konferencia venuje značný priestor aj problematike rozvoja digitálnej TV v strednej Európe. Ide o veľmi aktuálnu problematiku, ktorá v najbližších rokoch výrazne poznačí televízne vysielanie v celej Európe. Nakoľko na Slovensku sa týmto otázkam v súčasnosti nevenuje takmer žiadna pozornosť, konferenciu chceme využiť ako impulz na to, aby sa situácia zmenila.

Zaujímavá bude aj konfrontácia významu, ktorý jednotlivé štáty Európy prikladajú regionálnemu vysielaniu v podmienkach televízií verejnej služby, z ktorého Slovenská televízia nevychádza práve najlepšie. Patrí k málo verejnoprávnych televíznych staníc, ktoré regionálne vysielanie ako také nemajú. Dôležité miesto tu budú mať otázky súvisiace so súčasným stavom a budúcnosťou televízneho vysielania pre menšiny, ako aj s úlohami verejnoprávnych médií pri rozvíjaní cezhraničnej spolupráce. Tieto témy boli zvolené najmä s ohľadom na to, že práve košické televízne štúdio má vo svojom regióne špecifické postavenie. Aj z európskeho hľadiska totiž možno pozitívne hodnotiť vysielanie pre národnostné menšiny, ktoré sa v košickom štúdiu cieľavedome buduje už vyše 10 rokov. Z iniciatívy STV Košice v roku 1999 vzniklo združenie ôsmich regionálnych štúdií národných televízií členských štátov Višegrádskej štvorky. Jej prvým výsledkom je transhraničný magazín Kvarteto, ktorý už druhý rok spoločnými silami pripravujú regionálne štúdiá ČT v Brne a Ostrave, MTV v Szegede a Miškolci, TVP v Rzesove a Krakowe, STV v Banskej Bystrici a Košiciach.

Túto tlačovú informáciu sme dostali z STV Košice.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk