magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Chcete študovať v Austrálii a brať štipendium?
@ Aktuálne -> Školstvo      Apr 15 2004 - 09:21 GMT
(Slovenská akademická informačná agentúra – tlačová správa) – Štipendium 50 000 AUSD/ročne (Austrália – Endeavour Australia – Europe Postgraduate Student Awards) je pre postgraduálnych študentov, ktorí sa uchádzajú o magisterské a PhD (doktorandské) štúdium alebo výskumný pobyt v Austrálii po ukončení bakalárskeho štúdia na Slovensku.

14 štipendií bude udelených uchádzačom z krajín EU (Rakúska, Belgicka, Cyperskej republiky, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska a Veľkej Británie). Jedno štipendium je určené pre uchádzačov z Nórska, Švajčiarska a Chorvátska.

Podmienky pre uchádzačov o štipendium:

• občan Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, v čase podávania prihlášky
aj pobyt na Slovensku
• vyplnená prihláška
• ukončené bakalárske štúdium
• akceptačný list
• perfektná znalosť hovorovej a písomnej angličtiny

- na štúdium – uchádzač musí spåňať podmienky na udelenie víza do Austrálie a dokladovať jazykové znalosti, ktoré vyžaduje prijímajúca univerzita v Austrálii

- na vedecký výskum – uchádzač musí dokumentovať znalosť jazyka buď IELTS testom s výsledkom 6,5 alebo TOEFL testom nad 580 bodov, vrátane TWE (Test of Written English) s hodnotením 4,5, alebo TOEFL počítačová forma 230 bodov vrátane Essay Rating score 4.5 bodov. Test nesmie byť starší ako dva roky v čase podania prihlášky.


Výška štipendia je 50 000 AUD ročne. Štipendium je určené pre všetky vedné odbory a môže byť udelené na jeden semester až tri roky s tým, že financovaný bude len prvý rok. Štipendista si môže dofinancovať pobyt z iných zdrojov.
Štipendista okrem štúdia (výskumu) bude môcť pracovať do 20 hodín týždenne v hostiteľskej inštitúcii (učenie alebo výskum). Pracovné vízum vydáva po príchode do Austrálie Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA).
Kritériá výberu:

• študijné výsledky
• motivačný list
• odborný program s popisom prínosu pobytu pre uchádzača, austrálsku a domovskú inštitúciu
• schopnosť uplatniť získané vedomosti (výsledky výskumu) po návrate na Slovensko

Uzávierka prihlášok je 2. júla 2004. Výber prebehne v auguste a výsledky budú zverejnené v septembri 2004. Štipendium sa môže čerpať v roku 2005.

Bližšie informácie a prihlášky sú na DEST internetovej stránke
http://www.dest.gov.au/international/Awards/endeavour.htm

Uzávierka: 2. júl 2004

Spracovala: M. Grošeková

Ïalšia ponuka na štúdium a štipendiá v AustráliiŠtipendijné pobyty (Austrália – Endeavour Australia Postgraduate and Postdoctoral Research Fellowships /IPRS/) sú určené postgraduálnym študentom a post doktorandom z Ázie, Európy, Latinskej Ameriky, Stredného východu a Severnej Ameriky na výskumný pobyt na austrálskych vysokých školách.

V roku 2004 bude k dispozícii pre Európu asi tri štipendiá a 5 od roku 2005.
Uchádzači môžu byť z krajín EU: Rakúska, Belgicka, Cyperskej republiky, Českej republiky, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Švédska a Veľkej Británie, ale aj z Nórska, Švajčiarska a Chorvátska.

Podmienky pre uchádzačov o štipendium:

• občan Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, v čase podávania prihlášky
aj pobyt na Slovensku
• bakalárske vzdelanie
• perfektná znalosť hovorovej a písomnej angličtiny

- na štúdium – uchádzač musí spåňať podmienky na udelenie víza do Austrálie a dokladovať jazykové znalosti, ktoré vyžaduje prijímajúca univerzita v Austrálii
- pre vedecký výskum – uchádzač musí dokumentovať znalosť jazyka buď IELTS testom s výsledkom 6,5 alebo TOEFL testom so skóre nad 580 bodov, vrátane TWE (Test of Written English) s hodnotením 4,5, alebo TOEFL počítačová forma 230 bodov vrátane Essay Rating score 4.5 bodov. Test nesmie byť starší ako dva roky v čase podania prihlášky.

Výška štipendia je do 25 000 AUD (podľa dåžky pobytu).

Štipendium je určené pre všetky vedné odbory v dåžke od 4 do 6 mesiacov.

Štipendista si môže dofinancovať pobyt z iných zdrojov.
Okrem toho bude môcť pracovať do 20 hodín týždenne v hostiteľskej inštitúcii (učenie alebo výskum). Tí, ktorí chcú pracovať, si musia požiadať o pracovné vízum Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA) po príchode do Austrálie.

Kritériá výberu:

• študijné výsledky
• motivačný list
• odborný program, ktorý odráža záujmy uchádzača, Austrálie a domovskej inštitúcie
• zdôvodniť potreby štúdia alebo výskumu v Austrálii
• dokladovať schopnosť uplatniť získané vedomosti (výsledky výskumu) po návrate na Slovensko
• načrtnúť možnosti spolupráce medzi austrálskymi vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a žiadateľovou domácou inštitúciou.

Termín uzávierky je 28. máj 2004 Výber bude prebiehať v júni a výsledky budú zverejnené v júli 2004. Štipendijné pobyty sa môžu realizovať od augusta 2005 do 30. júna 2005

Bližšie informácie a prihlášky sú na DEST internetovej stránke
http://www.dest.gov.au/international/Awards/endeavour.htm

Uzávierka: 28. máj 2004

Spracovala: M. Grošeková   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk