magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Prispejte na záchranu Detskej železnice v Čermeli
@ Aktuálne -> Rekreačné zóny      Apr 02 2004 - 11:59 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- Detská železnica v Košiciach bola vybudovaná v rokoch 1955 – 1956 ako miestna dráha z investičných prostriedkov vtedajšieho Ministerstva dopravy a slúžila na výchovu mladých železničiarov a pre rekreačné potreby mesta Košice.

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 a po odčlenení dopravných činností od ŽSR bola remíza v Čermeli a historické dráhové vozidlá vložené dňom 1. 1. 2002 do majetku Železničnej spoločnosti a.s. Dopravná cesta, vrátane dopravných zariadení, zostala v správe ŽSR. Od účinnosti platného zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. je Detská železnica špeciálnou dráhou, zaradenou do III. kategórie celoštátnych dráh, určenou na zabezpečenie dopravných potrieb mesta Košice v oblasti cestovného ruchu počas letnej sezóny.

Výnosy zo sezónnej prevádzky detskej železnice ani z časti nepokrývajú náklady na údržbu a prevádzku dopravnej cesty a historických dráhových vozidiel. Do roku 2002 sa na prevádzkovej strate podieľali rovnomerne Železnice Slovenskej republiky , Železničná spoločnosť, a.s. a mesto Košice. Od roku 2003 celé prevádzkové náklady vo výške cca 1,9 mil. korún musí znášať mesto Košice a Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Táto situácia je však pre zachovanie tejto výnimočnej atrakcie pre mesto Košice z finančného hľadiska neúnosná. Napriek tomu mesto Košice aj v roku 2004 pripravuje sprevádzkovanie detskej železnice v Čermeli od 1. mája do 1. septembra.

Jednou z foriem pomoci, na ktorej sa môžu podieľať samotní Košičania, ale aj návštevníci a občania z iných miest a krajín, je sponzorský príspevok. Prostriedky získané zo sponzorského účtu budú použité na záchranu jedinečnej detskej železnice v Čermeľskom údolí.

Sponzorský účet je vedený v Dexia banke a.s. Žilina, krajská pobočka Košice,

č.ú.: 0442484014/5600, variabilný symbol 6031.


Veríme, že touto formou spolupráce sa nám podarí zachrániť túto jedinečnú historickú atrakciu nášho mesta a detskú železničku budú môcť využívať ďalšie generácie obyvateľov Košíc a širokého okolia.

Z histórie železničky

Trať bola postavená v rokoch 1955 až 1956 ako prvá pionierska železnica v Československu. Hlavnou myšlienkou bolo podchytenie záujmu detí a mládeže o železnicu prostredníctvom zábavnej či turistickej železnice, podobnej tým, ktoré vo svete i v Československu existovali už pred 2. svetovou vojnou. Čo najviac prevádzkových funkcií tu vykonávali deti a mládež, učili sa tak rozumieť "veľkej" železnici. Trať v Košiciach je nielen najstaršia, ale súčasne jediná, ktorá sa zachovala do dnešnej doby. Cennou technickou pamiatkou sa stala košická železnica vďaka svojim vozidlám. Pri stavbe v roku 1955 sem boli premiestnené nepotrebné staré lokomotívy a vozne z úzkorozchodnej železničky Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta postavenej v roku 1884. Niektoré z nich pochádzali z trate Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica otvorenej už v roku 1873. Obidve železnice sú dnes už zrušené a všetky ich zariadenia zlikvidované. Súbor vozidiel v Košiciach má preto mimoriadnu historickú hodnotu. Tunajšia železnica je v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou a čo do veku dochovaných a prevádzkovaných vozidiel sa jej vyrovná maloktorá muzeálná železnica v susedných krajinách. Je veľká škoda, že jej hodnota nebola docenená včas, pretože po príchode motorových lokomotív v roku 1961, boli do roku 1965 vyradené a zlikvidované parné lokomotívy staršie ako 90 rokov. Našťastie zostala zachovaná jedna z pôvodných lokomotív železnice zo Smolníckej Huty, ktorá bola po vyradení z prevádzky vystavená ako pomník v lokomotívnom depe Spišská Nová Ves. Preto ju bolo možné po oprave v dielňach ČSD v českých Veleniciach v roku 1991 opať uviesť do prevádzky.
Veľkú škodu spôsobil požiar, ktorý založili vandali v roku 1992. Jeden z najcennejších vozňov pri ňom vyhorel. Poškodené boli aj niektoré staničné budovy. Trať dlhá 4,2 km má rozchod 1000 mm a najvačšie stúpanie 26 %o. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa MMK   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk