magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

23 mimovládnych organizácií: „Minister Rusko proti životnému prostrediu a občanom“
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jan 26 2004 - 02:18 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- 23 mimovládnych organizácií v týchto dňoch zaslalo otvorený list ministrovi hospodárstva SR Pavlovi Ruskovi. List je reakciou na vyjadrenia a stanovisko ministra hospodárstva SR k problematike zálohovania PET obalov.

Viac informácií už nájdete v texte otvoreného listu.

Otvorený list


Vážený pán minister,


Sme hlboko znepokojení Vašim zamietavým stanoviskom k zavedeniu zálohovania nápojových obalov na jedno použitie a argumentmi, ktoré ste v posledných dňoch prezentovali k tejto veci.

1. Váš súčasný postoj by zvýšil znečisťovanie životného prostredia:
Zálohovanie je najefektívnejšia forma separovaného zberu

Zníži množstvo odpadov z nápojových obalov viac než ich triedený zber (reálnym cieľom je 80 % miera recyklácie PET obalov na Slovensku zníži množstvo odpadu o cca 9 200 ton ročne – t.j. 224 mil. ks odpadových fliaš), oproti triedenému zberu dosahujúcemu len 10-40% ich recyklácie. Vďaka ekonomickej motivácii občanov prakticky odstraňuje problém vyhadzovania PET obalov na čierne skládky, do prírody a pod. (čo v súčasnosti predstavuje nemalé problémy). Skúsenosti vo svete preukázali, že triedený zber nerieši problém znečistenia prostredia pohodenými odpadmi, zálohovanie naopak výrazne. V prípade nezavedenia zálohovania nápojových obalov by to pre Slovensko znamenalo viac znečistenia pohodenými odpadmi v životnom prostredí, viac premrhaných surovín a energie.

Vaše vyjadrenia, ktoré “vyčítajú” zálohovaniu, že nerieši všetky druhy, obalov, sú neodborné. Nemožno klásť do “rozporu” zálohovanie nápojových obalov a triedený zber odpadov. Naopak, cieľom MŽP SR, mimovládnych organizácií, ZMOS-u a mnohých odborníkov je práve rozvíjanie kombinácie týchto 2 systémov. Nikto nikdy neuviedol, že presadzuje iba zálohovanie nápojových obalov, bez triedeného zberu ostatných odpadov. Naopak mnohí zástancovia zálohovania aktívne pomáhajú zavádzať systémy triedeného zberu (vrátane dolupodpísaných mimovládnych organizácií). Avšak negatívne dopady nápojových obalov najúčinnejšie znižuje zálohovanie.

2. Váš súčasný postoj ignoruje názor väčšiny občanov Slovenska:

Väčšina obyvateľov Slovenska je za zavedenie zálohovania nápojových PET obalov. Podľa prieskumu agentúry Focus až 57,8 % obyvateľov SR podporuje zavedenie zálohovania nápojových PET obalov. Okrem toho zavedenie zálohovania podporilo viac ako 30 000 občanov, ktorí podpísali petície požadujúce zálohovanie nápojových obalov, Združenie miest a obcí Slovenska, takmer 80 mimovládnych občianskych organizácií (vrátane 27 subjektov na ochranu spotrebiteľov), viacerí zástupcovia akademickej obce. Postoj Ministerstva hospodárstva SR však momentálne uprednostňuje záujmy niekoľkých lobbistických skupín výrobcov nápojov a časti obchodných reťazcov pred záujmami verejnosti a životného prostredia SR.

3. Váš súčasný postoj de facto poškodzuje demokratické mechanizmy:

Svojim postojom de facto prenášate rozhodovaciu právomoc z demokraticky volených poslancov Národnej rady SR a Ministerstva životného prostredia SR na lobistov časti výrobcov malinoviek a obchodných reťazcov. Tvorba zákona o obaloch trvala takmer 2 roky za účasti odborníkov zo všetkých sektorov spoločnosti (štátna správa, obce, mimovládne organizácie, akademická obec, zástupcovia rôznych sektorov priemyslu vrátane nápojového). Po zvažovaní environmentálnych a ekonomických argumentov sa nakoniec pristúpilo k zámeru riešiť problém narastajúceho odpadu z obalov aj zálohovaním jednorazových nápojových obalov. Legislatívu obsahujúcu aj tento zámer schválila Vláda SR aj demokraticky volení poslanci Národnej rady SR. Vláda SR zároveň svojim nariadením stanovila pre PET obaly cieľ 80% recyklácie, ktorý je možné dosiahnuť len zálohovaním.

4. Vykresľovanie zálohovania nápojových obalov ako ekonomicky veľmi nákladného systému nie je pravdivé.

Štúdia Zväzu obchodu, na ktorú ste sa aj Vy viackrát odvolávali, bola posúdená odborníkmi z 3 rôznych univerzít. Výsledkom oponentúry bolo vecné preukázanie množstva jej chýb a nepravdivých údajov, nadhodnocovanie nákladov zálohovania a práve z týchto dôvodov bola zamietnutá ako nepoužiteľná.
Na Slovensku sa realizovala jediná nezávislá ekonomická štúdia nákladov na zálohovanie a 80% recykláciu nápojových PET obalov - Fakultou financií Univerzity Mateja Bela. Analýza počítala so zavedením štandardného škandinávskeho modelu. Výsledky preukázali mnohonásobne nižšie náklady ako vyčíslila štúdia Zväzu obchodu: ak bude výška zálohy 4 Sk, bude to “0” Sk, ktoré sa “premietnu” v cene nápoja v zálohovanom PET obale. Zálohový systém sa samofinancuje z predaja druhotnej suroviny a nevyžiadaných záloh. V prípade, že by bola výška zálohy 3 Sk, premietne sa v cene nápoja iba 0,10 – 0,50 Sk na 1 ks nápoja v PET obale.

Zálohovanie má vyššie náklady, ale zároveň aj vyššie príjmy ako separovaný zber. Práve kvôli tomu môže byť za istých okolností celková ekonomická bilancia zálohovania prijateľnejšia.

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o upustenie od používania nepravdivých tvrdení časti výrobcov nápojov a časti obchodníkov. Žiadame Vás aby ste brali v úvahu podložené fakty a odborné informácie.
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zmenu Vášho stanoviska v prospech zavedenia tohto nielen environmentálne prínosného opatrenia do praxe.


Vopred ďakujeme za Vašu pozornosť.

S pozdravom

Spoločnosť priateľov Zeme, Košice - Ladislav Hegyi
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Ponická Huta - Juraj Zamkovský
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčik - Juraj Lukáč
Greenpeace Slovensko, Bratislava - Martin Hojsík
Združenie Občan a demokracia, Bratislava - Peter Wilfling
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Stará Ľubovňa - Božena Stašenková
Environmental lobbying facility, Bratislava - Vladimír Pirošík
Inštitút pre solidárnu spoločnosť, Galanta - Eduard Chmelár
Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica - Ľudovít Sluka
Brečtan, o.z., Nové Mesto nad Váhom - Dana Kašparová
Dubnická environmentálna skupina, Dubnica nad Váhom - Marek Kurinec
CEEV Živica, Bratislava - Juraj Hipš
Združenie Slatinka, Zvolen - Martina Paulíková,
VYDRA, Čierny Balog - Michaela Galvánková
Dunajské environmentálne fórum, Bratislava - Monika Kováčová
MV SZOPK, Bratislava - Katarína Šimončičová
VLK Východné Karpaty, Humenné - Rastislav Mičaník
ArTUR - Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, o.z., Bratislava - Patrik Martin
ZO SZOPK Piešťany, Piešťany - Peter Bezák
Oikos, Banská Štiavnica - Miloš Veverka
Občianske združenie Eliáš, Banská Bystrica - Michal Zibrin
BS - Mesačná krajina, Banská Štiavnica - Vojtech Petr
Naše Mesto, Bratislava - Luboš Hajdin   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606