magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Krajská konferencia MVO v znamení volieb nového krajského grémia.
@ Aktuálne -> Región      Apr 18 2002 - 16:52 GMT
9. apríla tohoto roku sa uskutočnila v Košiciach 5. Krajská konferencia MVO Košického kraja. V priestoroch Maďarského spoločenského domu sa zišlo viac ako 70 zástupcov MVO pôsobiacich na území kraja.

Hlavným dôvodom stretnutia bola voľba nového krajského grémia na obdobie rokov 2002-2004. Volení členovia krajského grémia sú dobrovoľníci, ktorí sa chcú konštruktívne pričiniť o zmeny v regióne. Zároveň majú záujem vytvoriť plodnú spoluprácu medzi jednotlivými sektormi.

V rámci dopoludňajšej diskusie vystúpili so svojimi príspevkami známi predstavitelia 3S. Hovorkyňa celoslovenského G3S ¼uba Blaškovičová pripomenula, že priority nového grémia nadväzujú na tie predošlé. Za najpálčivejšie považuje otázky v oblasti financovania MVO a zrovnoprávnenia štátnych a neštátnych inštitúcii. V súvislosti s riešením týchto otázok poukázala na čoraz častejšie sa prejavujúci „bratislavský centralizmus“;. Na túto tému reagoval aj Michal Kravčík líder košickej MVO
¼udia a voda. Podľa jeho slov je potrebné podporiť rozvoj občianskeho sektora v regiónoch, pretože handicap zo strany Bratislavy je čoraz hmatateľnejší.

Je Košický kraj v porovnaní s Bratislavským nedobrovoľným outsiderom?! Čo rozdeľuje tieto dva územné celky, je nielen počet kilometrov, ale i nedostatočná infraštruktúra. V neposlednej rade mnohí zahraniční investori, donori z radov zahraničných zastupiteľstiev a veľvyslanectiev často ohraničujú svoje pôsobenie na územie Bratislavy. Nechcú ,alebo nemôžu posúvať vo väčšej miere svoje aktivity smerom na východ? Všetko
závisí od ľudí skonštatoval na záver úvodnej diskusie Michal Kravčík.

Po ukončení diskusného fóra sa vytvoril priestor pre pracovné skupiny. Zúčastnení zástupcovia MVO si mali možnosť vybrať z navrhnutého okruhu tém: 1. problémy mimovládnych neziskových organizácií, 2. spolupráca s regionálnou samosprávou, 3. očakávania od nového krajského grémia. V rámci spomenutých tém sa zástupcovia regionálnych MVO podieľali na indentifikácii problémov, diskutovali a hľadali spoločné východiskové body
pre ich riešenie.

Jednotlivé pracovné skupiny pomenovali východiská pre aktivity nového grémia. Očakáva sa, že zvolení zástupcovia regionálnych MVO budú svoje aktivity smerovať predovšetkým k týmto cieľom:
- vytvoriť komunikačnú stratégiu smerom dovnútra sektora, ale aj vzhľadom k samospráve, štátnej správe, verejnosti a médiám;
- profesionalizovať prácu grémia;
- vytvoriť podmienky pre vznik regionálnej komunitnej nadácie;
- zlepšiť legislatívne podmienky pre prácu MVO;
- presadiť vyššiu mieru transparentnosti v grantových procesoch;
- vytvoriť priestor pre morálne ohodnotenie dobrovoľníkov.

Všetci diskutujúci sa zhodli na potrebe realizovať podobné pracovné stretnutia, či konferencie na regionálnej úrovni minimálne dvakrát ročne.

Samotné voľby do nového Krajského G3S Košického kraja na roky 2002 až 2004 sa odohrali v popoludňajšej časti konferencie.

Bezprostredne po voľbách predniesol svoj príspevok významný hosť
konferencie, predseda Košického samosprávneho kraja Rudolf Bauer, ktorý vo svojom príhovore deklaroval záujem predstaviteľov regionálnej spolusprávy o spoluprácu s tretím sektorom na báze partnerstva. V diskusii s predsedom
VÚC odznelo zo strany účastníkov konferencie viacero podnetných myšlienok o spoločných aktivitách zástupcov regionálnej samosprávy a MVO regiónu, z ktorých vyberáme:
- podpísať zmysluplnú rámcovú zmluvu o partnerste a spolupráci
- iniciovať prípravu a realizáciu spoločných projektov
- otvoriť diskusiu o možnostiach vzniku poradného orgánu pre tretí
sektor

Tohtoročná 5. Krajská konferencia MVO Košického kraja sa niesla v duchu spolupráce a snahy spoločne riešiť aktuálne problémy. Bola zároveň i vhodnou prípravou pøed blížiacou sa Stupavskou konferenciou.

Organizátori touto cestou Ïakujú všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do priebehu konferencie. Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o úspešnú realizáciu podujatia.

GRÉMIUM TRETIEHO SEKTORA KOŠICKÉHO REGIÓNU 2002-2004

1. Sekcia pre humanitu a charitu Iveta Liberková, Košice
2. Sekcia pre sociálnu oblasť a oblasť zdravia Tatiana Ferková, Michalovce
3. Sekcia pre deti a Peter Kmotrik, Rožňava
4. Sekcia pre vzdelávanie a
vedu Ján Chovanec, Trebišov
5. Sekcia pre ľudské a občianske práva a pre menšiny Magdaléna Haburová, Trebišov
6. Sekcia pre životné prostredie Jozef Šuchta, Košice
7. Sekcia pre regionálny rozvoj Katarína Puchá, Košice
8. Sekcia pre kultúru ¼uba Blaškovičová, Košice
9. Okresné grémium 3S Michalovce Michal Stríčik, Michalovce
10. Okresné grémium Trebišov Stanislav Štefan, Trebišov
11. Okresné grémium 3S Sp. Nová Ves Mikuláš Krescanko, S. N. V.
12. Okresné grémium 3S Rožňava

V pondelok 15. apríla 2002 sa uskutočnilo 1. stretnutie novozvolených členov Grémia tretieho sektora Košického regiónu, na ktorom bolo schválené Programové vyhlásenie na obdobie 2002-2004, za hovorkyňu grémia bola zvolená Iveta Liberková z Košíc a do funkcie zástupcu Grémia 3S Košického regiónu v celoslovenskom G3S bola potvrdená ¼uba Blaškovičová. Ïalšie stretnutie členov grémia sa bude konať koncom apríla.

autor clanku: Silvia Kulichova

Silvia Sokolova

KG3S Kosice
Masiarska 13
040 01 Kosice
tel.: 055/7289341
fax: 055/6254513
mob.: 0907 618962   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk