magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Škandalózne klamstvo AVNM, Slicpen-u, Zväzu obchodu
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jul 15 2003 - 03:20 GMT
AVNM, Slicpen-u, Zväzu obchodu predkladal masmédiám v SR vymyslené klamstvo ktoré vložil do úst vysokého predstaviteľa EÚ(Spoločnosť priateľov Zeme - tlačová správa) -- AVNM*, Zväz obchodu, Slicpen a niektoré ďalšie priemyselné združenia** rozosielali prostredníctvom PR agentúry Interel masmédiám 10. júna tlačové informácie obsahujúce rad klamstiev vo veci legislatívy o odpadoch a obaloch. Jedným z nich bolo vymyslené tvrdenie, ktoré vložili do úst p. Lluisa Rieru – riaditeľa pre regionálny rozvoj Európskej komisie.

V prezentácii a tlačovej správe, ktorú rozoslali masmédiám v SR, uviedli cit. : “Stanovisko Európskej komisie: “Predstavy ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva vzbudzujú obavy; Luiz Riera, riaditeľ Európskej komisie pre regionálny rozvoj, Pravda, 28.5. 2003”.

V skutočnosti pán Lluis Riera takéto tvrdenie vôbec nevyslovil, ani Európska komisia nezaujala takéto stanovisko ! Spoločnosť priateľov Zeme overovala toto tvrdenie jednak v denníku Pravda 28.5. 2003 kde nenašla žiadne takéto tvrdenie, a tiež priamo u p. Lluisa Rieru, z ktorého odpovede*** citujeme:
“Vo väčšine členských a kandidátskych krajín je sektor tuhých a nebezpečných odpadov veľmi zložitý a je potrebné ho riešiť na základe dôkladnej analýzy miestnych potrieb a prístupov. V tomto štádiu sú diskusie so slovenskými orgánmi iba v ich počiatočnej fáze a nepredstierame, že máme jasný prehľad o situácii. Preto Komisia nemá žiadny konkrétny názor o Slovenskom recyklačnom fonde, zavádzaní nakladania s nápojovými obalmi a o akýchkoľvek iných aspektoch slovenského odpadového hospodárstva.”

Je to ďalšie z veľkého množstva klamstiev a skreslených tvrdení vo veci legislatívy o obaloch a odpadoch, ktoré šíria do masmédií a medzi poslancov Národnej rady SR lobbisti z AVNM, Slicpen-u a Zväzu obchodu. Lož a zavádzanie sú v tejto oblasti ich pracovnými metódami.

Spoločnosť priateľov Zeme a ďalšie mimovládne organizácie vyslovujú vážne znepokojenie nad ovplyvňovaním legislatívy o životnom prostredí demagógiou a klamaním. Toto sa môže stať veľmi nebezpečným precedensom kedy si lobbistické skupiny znečisťujúceho priemyslu a obchodné reťazce vymôžu zníženie úrovne ochrany životného prostredia, pričom na to nebudú potrebovať odborné analýzy, len klamstvá a preháňanie.

Spoločnosť priateľov Zeme monitoruje nepravdivé útoky týchto združení proti legislatíve o obaloch a odpadoch. Na základe tohoto monitoringu vydá na jeseň publikáciu o nemorálnych praktikách, ktoré používajú tieto priemyselné a obchodné združenia v SR proti legislatíve o životnom prostredí. Zašle ju kompetentným inštitúciám na Slovensku, v Európskej únii, mimovládnym organizáciám a zverejní ju v slovenskom a anglickom jazyku na internete.

Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677


* AVNM – Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

** Potravinárska komora Slovenska, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie Slicpen, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Podnikateľská aliancia Slovenska, Zväz obchodu SR, COOP Jednota Slovensko, Združenie podnikateľov Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Slovenské združenie pre značkové výrobky, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Združenie slovenských spotrebiteľov, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín a SYBA – Obalová asociácia. V tlačovej správe však zámerne citujeme len 3 združenia, pretože reálne za predmetnými aktivitami stoja tieto skupiny. Upozorňujeme, že uvedenie AZZZ v predmetných tlačových materiáloch ako subjekt ktorý “zásadne nesúhlasí s Recyklačným fondom” bolo tiež zavádzajúce, AZZZ nezaujalo takéto stanovisko, iba sa vyjadrilo voči návrhu zriadiť zúčtovacie centrum v Recyklačnom fonde. Niektoré priemyslené združenia v AZZZ sú za RF, iné proti, ale ako celok takéto stanovisko AZZZ nezaujala.

*** Celé znenie listu p. Lluisa Rieru Vám na požiadanie zašleme.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606