magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Produkcia odpadov a klamstiev škodí životnému prostrediu
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 25 2003 - 03:36 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme - tlačová správa ) -- Na základe diskusií o zavedení zálohovania jednorazových nápojových obalov a stanovenia vysokej miery ich recyklácie pripomína Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) závažné dôvody pre realizáciu tohoto opatrenia – škodlivé dopady týchto obalov na životné prostredie a peniaze spotrebiteľov.

Jednorazové nápojové PET obaly sú škodlivejšie pre životné prostredie než vratné opakovane používané obaly nápojov, čo dokázal aj rad vedeckých štúdií. Jednorazové obaly nápojov však vytlačili opakovane používané z trhu. Následkom bol nárast množstva odpadov, nelegálne vyhodených fliaš v prírode, parkoch, nárast spotrebiteľských cien často až o niekoľko Sk na 1 ks obalu. Znamenalo to úpadok miery zberu a opätovného využitia nápojových obalov (vratné o. p. obaly sa vďaka zálohe zbierajú a opätovne napĺňajú z cca 95-99%) na takmer súčasnú cca 10– 15% mieru zberu a recyklácie jednorazových nápojových PET obalov. To znamená diskrimináciu “ekologickejších” vratných o. p. obalov oproti jednorazovým, pretože vratné majú o 1 náklad (na takmer 100% mieru zberu a využitia) viac oproti jednorazovým obalom, o ktoré sa doposiaľ výrobcovia nápojov a obchod nestarali.

Návrh výrobcov nápojov zabezpečiť zber nápojových PET obalov iba prostredníctvom podpory triedeného zberu v obciach je nedostatočný, pretože triedený zber dosahuje účinnosť vo vyspelých štátoch 20-50% zberu a recyklácie, čo je stále výrazne menej než systém vratných / zálohovaných obalov (80- 99%). Zálohovanie jednorazových nápojových obalov narovnáva podmienky na trhu – odstraňuje “trestanie ekologicky šetrnejších opakovane používaných obalov”.

Jednorazové nápojové obaly predstavujú pre životné prostredie väčšie nebezpečenstvo než väčšina iných obalov aj kvôli vzorcom spotreby. Nápoje sú často konzumované mimo domova, a ak nie sú občania ekonomicky motivovaní odniesť do obchodu alebo iné miesto na to určené, mnohí ich vyhadzujú na prechádzkach do prírody, na ulicu… Zálohovanie výrazne znižuje tvorbu takýchto nelegálnych skládok odpadov.

Spoločnosť priateľov Zeme a viaceré ďalšie občianske združenia pre ochranu životného prostredia sú vážne znepokojené demagógiou, klamstvami, ktoré šíria vo veci zálohovania a recyklácie nápojových obalov Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie - Slicpen, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM), Zväz obchodu SR (viď prílohu č. 2).

V súvislosti s poukazovaním na zvýšené náklady zálohovania a 80% miery recyklácie nápojových PET obalov zo strany Zväzu obchodu a AVNM (ktoré sa premietnu v cene), SPZ vyzýva tieto subjekty na dokázanie úprimnosti svojho záujmu o spotrebiteľské ceny. Nápoje vo vratných, opakovane používaných obaloch sú ešte stále vo väčšine prípadov lacnejšie než v jednorazových PET obaloch (cca o 1 – 3,50 Sk na 1 liter). Vyzývame preto výrobcov nápojov združených v AVNM a Zväz obchodu, aby zvýšili pre spotrebiteľov ponuku nápojov vo vratných opakovane používaných obaloch a realizovali technické opatrenia, ktoré by zvýšili ich atraktivitu (napr. odľahčili vratné sklené fľaše, doplnili ich aj o skrutkovacie uzávery a pod.).

Zvýšením podielu nápojov vo vratných obaloch môžu spotrebitelia v SR ušetriť desiatky – niekoľko stoviek miliónov Sk ročne. SPZ pripomína, že náklady na zálohovanie a 80% mieru recyklácie nápojových PET obalov sú oproti tomu nižšie, podľa dostupných výpočtov 0,70 – 0,97 Sk na 1 ks nápoja v obale.


Ladislav Hegyi
Spoločnosť priateľov Zeme
Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606