magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Chcete osloviť ľudí v televízii? Otvorený kanál by vám to aj na Slovensku umožnil, keby...
@ Aktuálne -> Médiá      Jun 06 2003 - 06:33 GMT
Čo si predstavíte pod termínom „otvorený kanál“? Zvyčajne nebezpečnú jamu na chodníku, alebo na ceste a skupinku indivíduí, ktorá tlačí fúrik s kanálovým poklopom do zberných surovín. Termín „otvorený kanál“ má však v súčasnom mediálnom svete inakší význam, stáva sa moderným nástrojom spojenia komunít, ich komunikačným nástrojom. Jedným z bodov programu druhého dňa Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2003 bola prednáška troch mediálnych expertov z Holandska, Nemecka a USA práve na túto tému.

„Open Channel“ je televízny kanál, prípadne rádio, ktorého programová ponuka nevzniká na základe výroby televízneho štábu, ale priamo obyvateľmi. Zvyčajne má regionálne pokrytie a príspevky do redakcie dodávajú priamo obyvatelia daného regiónu. Aj keď takéto televízie a rádiá sú už v mnohých krajinách sveta, zdá sa, že určitým prvenstvom čo do počtu v Európe sa v tomto smere môže hrdiť Holandsko a Nemecko. V Írsku ich existuje už asi 50. Španielsko je stále krajinou, kde sú otvorené kanály viacmenej tabu, ale existuje tu veľa staníc, ktoré vysielajú na podobnom princípe, lenže načierno.

Programová ponuka je naozaj rôznorodá, vlastne nemá ohraničenie. Môžete nakrúcať vlastné dokumenty, prezentovať svoje názory na politiku, problémy mesta, regiónu, potom kazetu odniesť do televízie a ona ju odvysiela. A v každom štáte, regióne je vysielanie čímsi iné, odráža stavy a nálady obyvateľov, ide vlastne o najdemokratickejšie televízie na svete.

Ako sa líšia ponuky v jednotlivých krajinách? Prezentujú sa rôzne spoločnosti, spolky, jednotlivci, inde je to ladené skôr relaxačne. Napríklad v Taliansku. „Mám rád túto krajinu, aj keď je stále akoby v chaose. Mám rád jej ľudí, jedlá, tu však veľa lokálnych staníc premieta filmy, v ktorých domáce gazdinky ukazujú, ako v kuchyni pripravujú svoje špeciality,“ konkretizoval holandský mediálny expert Ruud De Bruin.

Programy zaradené do vysielania vlastne nemajú žiadne obmedzenia. Ak sa odvysiela napríklad program, ktorý propaguje rasizmus, náboženskú neznášanlivosť, ohovára, alebo osočuje udávaním nepravdivých údajov a odporuje tak zákonu, právnu zodpovednosť za odvysielaný program nenesie televízia, ale ten, kto program vyrobil a do televízie doniesol.

Ruud De Bruin poukázal aj na skutočnosť, že takto môže vzniknúť veľa programov zaujímavých pre minority, ktoré nemajú dostatok priestoru v centrálnych médiách. Napríklad v Belgicku 12 komunitných kanálov vysiela vo francúzštine, 11 vo flámštine a 1 v nemčine. Nie je však problém, aby nejaký kanál nemohol vysielať aj príspevky v rôznych jazykoch. Všetko doráža zloženie priľahlej komunity. A prinášavaj informácie o problémoch vo vzťahu regiónu k štátu, o ktorých napríklad verejnoprávne médiá neinformujú.

Ako povedal nemecký mediálny expert z Offener kanal Jurgen Linke, otvorené kanály sú nekomerčné. Ich stáli zamestnanci pracujú len na zaraďovaní programov a samotnom vysielaní, programy však nepripravujú. Ten je v 100 percentnej réžii prispievateľov. Majú napríklad veľa programov od Turkov, ktorí žijú v Nemecku v početných komunitách. Televízny kanál, pre ktorí pracuje Jurgen Linke má len 12 zamestnancov. Všetko ostatné prichádza „zvonka“.

Aj tu však existujú určité odmedzenia. Program musí vyrobiť a dodať osoba staršia ako 18 rokov. Prispievať môžu len Nemci, alebo iné osoby s registrovaným pobytom v Nemecku.
Údajne dosť veľkú časť vysielania tvoria aj vzdelávacie programy, ktoré študentom pripravujú iní študenti, môžu aj pedagógovia a podobne.

Možno si položíte otázku, z čoho také televízia žije. U nás platíme koncesionárske poplatky za verejnoprávne médiá – rozhlas a STV. V Nemecku sa koncesionárske poplatky delia medzi všetky televízne stanice, záleží do sledovanosti.

Mediálny expert Dirk Koning u Michigan, USA, vlastne pochádza z krajiny, kde otvorené kanály vznikli. Pracuje v centre, ktoré má dobrú televíznu a vysielaciu techniku a jeho zamestnanci učia ľudí túto techniku používať pre výrobu ich programov. Myšlienku otvorených kanálov začal šíriť aj v iných krajinách. Ako však povedal, vždy je potrebné rešpektovať nie len zvyky danej krajiny, ale aj jej regiónu. Ako príklad uviedol Juhoafrickú republiku.

Najskôr začali s prevádzkou lokálnych rádií v oblasti Kapského mesta. Chytilo sa to, boli úspešní. Rozhodli sa, že niečo podobné, prípadne kombinované s internetom a televíziou, skúsia aj v dedinách domorodcov. Domorodci ich privítali, vypočuli si ich kompletný návrh. Potom im však povedali, že oni nepotrebujú rádio ani televíziu, ale keď im chcú pomôcť, nech im radšej kúpia zvon. Aby vedeli dávať okoliu informácie, keď sa blíži búrka, alebo nebezpečenstvo.

Dirk Koning upozornil, že každý otvorený kanál musí prijímať príspevky od všetkých obyvateľov komunity, pretože televízia nenesie právnu zodpovednosť za odvysielaný program, ale dodávateľ programu áno, sám teda musí zvážiť riziko. Otvorený kanál sa teda nemôže stať mediálnym nástrojom žiadnej ekonomickej alebo politickej loby. Aj tu však existujú určité obmedzenia. Jedna osoba nemôže ponúknuť viac ako 12 hodín programu mesačne a jeden program nemôže mať viac ako 16 minút.

Je to všetko pekné, ale na Slovensku po slovensky. Tu by asi Rada pre vysielanie a retransmisiu ťažko prijala fakt, že televízny kanál nenesie právnu zodpovednosť za odvysielaný program. Alebo áno? Oslovili sme šéfa TV NAŠA Marcela Děkanovského.


Čo bráni existencii otvorených kanálov na Slovensku?

"Podľa toho, čo sme počuli, je tu jeden dôležitý aspekt. V Nemecku parlament rozhodol, že koncesionárske poplatky, ktorý každý platí, sa delia pomerom pre národnú verejnoprávnu televíziu, ale aj pre lokálne televízie. Keby sme taký revolučný návrh dali na Slovensku, tak by povedali, či sme sa zbláznili. Pritom TV NAŠA robí asi na 50 percent verejnoprávny servis. Ten nie je komerčný a neplatí ho nikto, ani mesto. Ja hovorím, nech sa koncesionársky poplatok zvýši na 100 Sk, ale časť z toho nech dajú lokálnym televíziám, čo robia televízny servis pre svoje mesto, alebo lokalitu.

Myslím si, že u nás by z pohľadu demokracie nič nebránilo tomu, aby sme urobili otvorený kanál. Ak by sme oznámili televíznej rade, že od zajtra pracujeme ako otvorené štúdio, určite by povedala, že fajn, ale dodržiavajte zákon, lebo my sme zodpovední. A čo keby sme urobili niečo také ako ústavu otvoreného štúdia. Keby sme do nej zakotvili, že každý človek, ktorý tam príde, že nepodlieha cenzúre, ale je sám za seba zodpovedný, že musí dodržiavať zákon? V tom prípade by to mohlo fungovať. Na chvíľu by to bol pre ľudí šok, ale veľmi rýchlo by si zvykli. Potom by ale vznikla otázka, či by to bolo aj sledované. Je tu riziko, že tým, že by to bolo programovo chaotické, ľudia by skôr mali srandu a povedali si, že to nie je to, čo chcú. Ľudia chcú profesionálne spracované informácie od stálych redaktorov, aby vedeli čo sa deje v tomto meste."


Myslíte si, že by rada pre televízne vysielanie a retransmisiu akceptovala, že právnu zodpovednosť za odvysielaný program nenesie televízia, ale výrobca programu?

"Myslím si, že rada by súhlasila s otvoreným kanálom, ale tiež by povedala, že za programy propagujúce rasizmus, pornografiu, alebo náboženskú neznášanlivosť by stíhala nás. Je to sporné. My by sme povedali, že nezodpovedáme za verejnosť. Že máme ústavu, ktorú výrobca programu akceptoval. On musí byť zodpovedný za svoje činy. Došlo by možno na to, že je to náš problém, že sme program zaradili. Ale podľa ústavou daných demokratických princípov my nemôžeme cenzurovať. Tak teraz čo?"

Slavomír Szabó

Nezabudnite pozrieť: Úvodné slovo a program Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák

Linky z predchádzajúcich ročníkov


Festival miestnych a lokálnych TV - Zlatý žobrák Košice 2000

Začal Košický žobrák 2000

Skončil 6. Medzinárodný festival mestských a lokálnych televizií "Zlatý žobrák"

K prednáške českého publicistu Jiřího X. Doležala zameranej na "DROGY"

V Košiciach začne 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií : Zlatý žobrák 2001

Začal 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001

Skončil 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001

Kauza vysťahovania Rómov z ČR očami režiséra Dušana Trančíka

Festival lokálnych televízií Zlatý žobrák navštívi aj syn Charlieho Chaplina

Zlatý žobrák začal s témou nanajvýš citlivou – mediálnou etikou

Skončil festival lokálnych televízií Zlatý žobrák Košice 2002

Ostane po Zlatom žobrákovi len žobrácka palica?

Eugene Chaplin sa nevydal v šľapajách svojho slávneho otca, učarila mu hudba...   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606