magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Zlatý žobrák – žobrák v očiach Slovenska a zlatý v očiach ostatného sveta
@ Aktuálne -> Médiá      Jun 03 2003 - 08:16 GMT
Určite to poznáte. Zapnete si televízor a väčšina spravodajských a publicistických programov je ladená v duchu diania v Bratislave. Bratislava je hlavným mestom, ale mnohých ľudí stále viac zaujíma, čo sa deje v ich meste, u nich doma. V tomto smere majú svoje nezastupiteľné miesta lokálne televízie. V Košiciach je to aspoň program TV NAŠA na televíznom kanále Music Box. A práve TV Naša, Nadácia City TV a Music Box sú organizátormi už 9. ročníka Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií Zlatý žobrák – Košice 2003, ktorý sa v našom meste koná 4. – 7. júna.

“Lokálne televízie sú oveľa menej komerčné ako celoštátne. Ich ústrednou témou býva človek, jeho život a tým najpodstatnejším v televíznych príspevkoch je ľudský príbeh,“ povedala riaditeľka festivalu Eva Děkanovská, ktorá s prípravou a priebehom tohto festivalu zápasí už jeho vzniku. Humánnejší či „menej smotánkovitý“ rozmer lokálnych televízií spočíva v tom, že sa zaoberajú aj problémami, na ktoré televíziám s celoštátnym pokrytím neostáva čas, alebo sa im nevenujú, pretože sú zaujímavé len pre ľudí z jedného regiónu.

Zvláštny rozmer na tom naberá skutočnosť, že práve takéto príspevky zaujímajú mediálnych expertov z celého sveta, čoho festival Zlatý žobrák je potvrdením. Aj na tento ročník sa prihlásilo približne 50 televíznych a ďalších 20 iných, zväčša mediálnych spoločností. Festival o „lokálkach“ sa stal prestížnym podujatím – je jediný svojho druhu v Európe.

Súčasťou Zlatého žobráka je súťažná prehliadka televíznych programov, ktorými sa jeho účastníci uchádzajú o priazeň poroty. Celkovo pôjde o 12 hodinovú súťažnú prehliadku a už doposiaľ účastníci poslali vyše 80 programov, čo je z časového hľadiska 3 krát viac, ako je možné uviesť. Robí sa teda prísny výber, už mať svoj dokumentárny či iný príspevok na tomto festivale je známkou určitej kvality.

Za veľmi kvalitný označila riaditeľka festivalu filmový dokument z Bieloruska s názvom Psí život. Ide o výpoveď šarhu, ktorý v Bielorusku musí odchytávať psov, ukazuje, v akých podmienkach žijú a psí život je zároveň aj určitou paralelou nie len medzi tým, ako žijú psy, ale aj ľudia. Práve Bielorusko je krajina, kde je sloboda médií pojem relatívny, až neznámy.

„Zástupcov z Bieloruska tu budeme mať len kvôli tomu, že sme im zaplatili, aby prišli,“ uviedla Eva Děkanovská, pričom poukázala na niektoré skutočnosti, ktoré vplývajú na život bieloruských novinárov. Konkrétne tejto televízii bieloruská vláda zhabala ich súkromné štúdiové a vysielacie zariadenia, aby nemohli vo svojej práci pokračovať.

Bližšie o tom však bude na festivale informovať známy aktivista spoločnosti MEMO 98 Rastislav Kužel, ktorý monitoruje slobodu médií vo Východnej Európe.

Príspevky bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov z USA, Holandska, Slovenska, Bieloruska, Švajčiarska a Francúzska. Okrem uvedených krajín sa na festivale zúčastnia aj zástupcovia z Maďarska, Poľska, Česka, Rumunska, Macedónie, Španielska, Srbska a pod. Zo Slovenska sa festivalu zúčastnia zástupcovia lokálnych televízií z

Najlepšie z príspevkov budú zaradené do vysielania TV NAŠA asi týždeň po ukončení festivalu a vysielané budú vždy v stredu.

Je potrebné povedať, že tento festival je asi viac cenený v zahraničí ako na Slovensku. Ministerstvo kultúry SR ostalo verné svojim tradíciám a neprispelo naň ani korunou. Veď predsa majú filmový festival v Bratislave a tiež v Trenčianskych Tepliciach. Čo na tom, že Zlatý žobrák je jediný festival lokálnych televízií v Európe.

Na festival bol pozvaný aj minister kultúry SR Rudolf Chmel. Pozvanie neprijal, lebo v tom čase sa chystá na dovolenku. Pozvaný bol aj ex-minister kultúry Milan Kňažko. Pozvanie neprijal, lebo v tom termíne má už naplánovaný čas na golf. Pozvanie však prijal napríklad Angličan Russel Lyne, bývalý šéf lokálneho i národného spravodajstva BBC a ITV, ako aj ďalšie kapacity minimálne európskeho kalibru.

Ako uvádza tlačová správa organizátorov, „festival má mimoriadnu mediálnu odozvu v zahraničí. Reportáže z festivalového diania minulého roku odvysielali TVP – Poľsko, sieť bieloruských lokálnych televízií, TV Niš Juhoslávia, TV Port Česká republika, Tes Media Praha a iné stanice“.

Podľa vyjadrenia organizátorov festivalu však Mesto Košice nezaradilo Zlatého žobráka ani medzi najvýznamnejšie podujatia mesta, i keď mu prináša medzinárodnú prestíž.

Slavomír Szabó

FESTIVAL V SKRATKE

tlačová správa organizátorov

9. ročník Medzinárodného festivalu lokálnych a mestských televízií Zlatý žobrák - Košice 2003
4. – 7. júna 2003

Festival sa koná v spolupráci s veľvyslanectvom USA, pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Jána Figeľa.


Organizuje ho Nadácia City TV v spolupráci s Tv Naša a Music Box. Riaditeľka festivalu je Eva Děkanovská

Festival je v Európe ojedinelou prehliadkou produkcie lokálnych televízií, spojenou s výmenou programov, workshopmi a prednáškami mediálnych expertov a odborníkov z oblasti spravodajstva a televíznej tvorby. Prehliadka je súťažná, víťazný príspevok získava sošku Zlatého žobráka, dotovanú finančnou odmenou.

Súťažné príspevky nie sú žánrovo ohraničené, vedľa seba sa ocitá spravodajstvo, publicistika, dokumentárna tvorba, zábava.
Najviac účastníkov prichádza z krajín bývalej Juhoslávie a Bieloruska. V súťaži sú zastúpené snímky z krajín ako Macedónia, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Španielsko, Holandsko, Belgicko ...

Festival má širší medzinárodný rozmer, spolupracuje s veľtrhom lokálnych médií „MITIL“ vo Švajčiarsku a s Krakovským festivalom regionálnych programov v Poľsku.

Podujatia:

4. júna - „Komunitné médiá na križovatke“ prednáša: Nicholas W. Jankowski, docent na Katedre komunikácie na University of Nijmegen. Podieľal sa na výskume komunitných médií a iných malých komunikačných zariadení od polovice 70. rokov.

5. Júna bude prednáška na tému Otvorené kanály a workshop na tému Nové modely lokálnych televízií v Európe. Prednášajúcimi budú: Ruud de Bruin, producent /riaditeľ TV a rozhlasového programu o filme, architektúre , umení, divadle a balete. Filmový a umelecký kritik ( v slobodnom povolaní ). Poradca vládnej agentúry.

6. júna prednáška na tému „Patrí investigatívna žurnalistika do lokálneho média?“ „Investigatívna žurnalistika a jej možnosti v lokálnom médiu“. Hlavným speakrom je Russell Lyne /VB/ , odborník v oblasti spravodajstva, manažmentu a administratívy. Bývalý šéf lokálneho i národného spravodajstva na staniciach BBC a ITV vo Veľkej Británii. Podieľal sa na reštrukturalizácii spravodajského vysielania štátnych i súkromných televízií vo Východnej a Strednej Európe .

Festival má mimoriadnu mediálnu odozvu aj v zahraničí.
Reportáže z festivalového diania minulého roku odvysielali TVP – Poľsko, sieť bieloruských lokálnych televízií, TV Niš Juhoslávia, TV Port Česká republika, Tes Media Praha a iné stanice

Ďalšie informácie o Medzinárodnom festivale lokálnych televízií Zlatý žobrák 2003 a jeho predchádzajúcich ročníkoch nájdete na stránke www.festival.sk

PROGRAM 9. medzinárodného festivalu lokálnych televízií

“Zlatý žobrák Košice 2003“

Streda 4. jún 2003

08:00-15:00 Registrácia účastníkov
09:00-12:00 Súťažná prehliadka
09:00-15:00 Programová burza
09:00-17:00 CITECH 2003 – výstava televíznej techniky
14:00-14:30 Prednáška I. : “Komunitné médiá na križovatke “
14:45-15:30 Workshop I. : “Spôsoby financovania minoritných programov v lokálnej televízii“
15:45-16:45 Workshop II. : Nové modely lokálnej televízie v Európe
17:30-19:00 Otvorenie výstavy fotografií Eda Baumeistera
20:00-24:00 Otvorenie festivalu v Teledome na Timonovej ulici


Štvrtok 5. jún , 2003

09:00-12:00 Súťažná prehliadka
09:00-15:00 Programová burza
09:00-17:00 CITECH 2003 – výstava televíznej techniky
13:30-14:30 Prednáška II.: “Otvorené kanály - nový demokratický prvok v televíznom vysielaní “
14:45-16:15 Workshop II: “Nové modely lokálnych televízií v Európe“
16:30-16:45 Prezentácia – IREX Regional programme
16:45-19:30 Voľný čas
20:00-24:00 Spoločenský večer v reštaurácii Zlatá baňa na Hlavnej

Piatok 6. jún 2003

09:00-12:00 Súťažná prehliadka
09:00-15:00 Programová burza
09:00-17:00 CITECH 2003 – výstava televíznej techniky
13:30-14:30 Workshop III. : “Investigatívna žurnalistika “
14:45-16:30 Panelová diskusia: “ Patrí investigatívna žurnalistika do vysielania lokálnej televízie?”
17:30-18:30 Otvorenie výstavy malieb Kataríny Blažovej – Rotunda , Zbrojničná 6
20:00-23:00 Malá vychádzka po košických uliciach
Sobota 7. jún 2003
09:00-12:00 Súťažná prehliadka
09:00-15:00 Programová burza
12:00-18:00 Voľný čas
15:00-15:45 Tlačová konferencia
19:00-20:30 Záverečný ceremoniál v Štátnom divadle
20:30-24:00 Záverečná recepcia v Dome umenia

Linky z predchádzajúcich ročníkov


Festival miestnych a lokálnych TV - Zlatý žobrák Košice 2000

Začal Košický žobrák 2000

Skončil 6. Medzinárodný festival mestských a lokálnych televizií "Zlatý žobrák"

K prednáške českého publicistu Jiřího X. Doležala zameranej na "DROGY"

V Košiciach začne 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií : Zlatý žobrák 2001

Začal 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001

Skončil 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001

Kauza vysťahovania Rómov z ČR očami režiséra Dušana Trančíka

Festival lokálnych televízií Zlatý žobrák navštívi aj syn Charlieho Chaplina

Zlatý žobrák začal s témou nanajvýš citlivou – mediálnou etikou

Skončil festival lokálnych televízií Zlatý žobrák Košice 2002

Ostane po Zlatom žobrákovi len žobrácka palica?

Eugene Chaplin sa nevydal v šľapajách svojho slávneho otca, učarila mu hudba...   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606