magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

„Ochrana a oživenie mokradí a vodných tokov“
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Apr 09 2003 - 05:52 GMT
(SOSNA - tlačová správa) -- Občianske združenie SOSNA v spolupráci s Dunajským Environmentálnym Fórom organizujú v termíne 14.- 16.aprila 2003 celoslovenský tréning pod názvom „Ochrana a oživenie mokradí a vodných tokov“. Tréning sa uskutoční v Učebno – výcvikovom zariadení Technickej univerzity v Herľanoch v okrese Košice- okolie.

Cieľom tréningu je:
- zlepšiť vedomosti mimovládnych neziskových organizácií o revitalizácii mokradí a odstraňovaní nadbytočných živín z vôd v povodí Dunaja,
- vyškoliť mimovládne neziskové organizácie (MVO), aby dokázali pripraviť kvalitné projekty na uvedenú tému pre pripravovanú grantovú schému, ktorú vyhlasuje Regional Environmental Centre (REC) pre MVO na jar 2003 v rámci národných a regionálnych malých grantov, v rámci Dunajského Regionálneho Projektu UNDP/GEF.
- strednodobým cieľom je zníženie znečistenia vôd organickými látkami (dusík, fosfor) prostredníctvom implementácie kvalitných projektov pripravených environmentálnymi MVO.

Program tréningu zahŕňa odborné prednášky v 4 tematických okruhoch :
Ochrana, manažment a oživenie mokradí,
Mokrade a znižovanie koncentrácie živín vo vodách,
Vzťahy s verejnosťou,
Environmentálna výchova zameraná na mokrade a rieky,

V rámci bloku Vzťahy s verejnosťou odznejú informácie o pripravovanom grantovom kole REC, s vysvetlením cieľov grantového kola.

Súčasťou tréningu exkurziou k ramenu Hornádu Budov kút a k Meandrom Hornádu, kde SOSNA a obce mikroergiónu Hornád pripravujú revitalizáciu tohto mŕtveho ramena.
Prednášky zabezpečujú kvalitní lektori z organizácií ako Daphne, REC, Slovenský hydrometeorologický ústav, o.z. SOSNA, Technická univerzita Košice.

Tréning je určený environmentálnym MVO, správam chránených území, štátnym správam, výskumným ústavom apod., ktoré sa zaoberajú témou ochrany, manažmentu vôd, mokradí, revitalizáciou mokradí a riečnych ekosystémov, environmentálnou výchovou zameranou na vody a mokrade a zlepšovaniu kvality vôd, najmä znižovaniu znečistenia vôd (dusičnany, dusitany, fosfor, atď.).

Účastníckom sú cestovné, strava a ubytovanie hradené.

Kontaktná osoba:
MVDr. Samuel Pačenovský, koordinátor tréningu   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606