magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto Košice počíta s racionalizáciou siete základných škôl
@ Aktuálne -> Školstvo      Mar 12 2003 - 08:51 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) -- V súlade s prechodom kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány samosprávy prešla v polovici minulého roka na Mesto Košice zriaďovateľská funkcia v školách a školských zariadeniach. Počas polročnej kompetencie mesta urobili pracovníci oddelenia školstva MMK analýzu vynakladania finančných prostriedkov na jednotlivé výdavky. Výsledkom analýzy, ale aj stále nedostatočného financovania zo strany štátu, je nutnosť prijímať opatrenia, ktoré si vyžiadajú investície, ale aj také, ktoré si investície nevyžadujú.

Medzi opatreniami, ktoré si vyžiadajú investície, je predovšetkým odstránenie technických závad, ktoré bránia meraniu spotreby energií pre každé zariadenie zvlášť, montáž meracej a regulačnej techniky, rekonštrukcie striech a okien, zatepľovanie obvodových a strešných plášťov objektov.

Medzi opatreniami, ktoré si nevyžadujú investície je sledovanie spotreby jednotlivých druhov energií, prehodnotenie zmlúv na ich dodávky, regulácia tepla v závislosti od vonkajších teplôt, ale aj od času (po skončení vyučovania sa v súčasnosti nedajú znížiť teploty), znižovanie spotreby a vytváranie príjmov prostredníctvom prenájmu priestorov mimo vyučovacích hodín. Na prenájom škôl a zariadení už existujú pravidlá, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Nie nepodstatným riešením, ktoré vzišlo z analýzy obsadenia jednotlivých škôl a zariadení žiakmi, bude racionalizácia siete. Z pohľadu umiestnenia a obsadenia školy, či školského zariadenia budú vytypované tie, ktorých žiaci budú môcť bez väčších problémov navštevovať blízke školy. Ušetria sa finančné prostriedky na prevádzku, ale aj mzdové prostriedky a získajú sa financie z prenájmu tretím subjektom. Prednostne by činnosť nových nájomcov mala súvisieť s výchovou a vzdelávaním, vypåňaním voľného času detí a mládeže.

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení by mala viesť k účelnému zmenšeniu počtu škôl tak, aby sa využívala ich kapacita v čo najväčšej miere a pritom sa dosiahol ekonomický efekt, zhospodárnila sa prevádzka. Zachová sa toľko škôl, aby kapacitne pokryli potreby. Deti budú rozptýlené do blízkych škôl, špecializované triedy by sa mali zachovať celistvé a presunúť bez zmeny do iného zariadenia.

K 30. júnu 2003 sa racionalizácia dotkne niekoľkých škôl a zariadení. Už dnes možno s istotou povedať, že prvou základnou školou, ktorej existencia skončí, je ZŠ Exnárova na Sídlisku Dargovských hrdinov. Pred dvoma rokmi začalo v budove pôsobiť gymnázium a zriaďovateľskú funkciu prevzal Košický samosprávny kraj. S postupne pribúdajúcimi triedami gymnázia rastú priestorové potreby. Práve zriaďovanie stredných škôl je perspektívnou cestou aj pre ďalšie školy na sídliskách, ktoré budú postupne starnúť.

Od roku 1997 evidujú všetky mestské časti pokles novonarodených detí. Počet prvákov sa neustále znižuje. Predovšetkým na starších sídliskách, kde pred časom chodili deti do školy v dvoch smenách, dnes s ťažkosťami otvárajú dve prvé triedy. V Košiciach fungujú školy, ktoré sú vyťažené na menej ako 50 percent kapacity. V niektorých je len 60 či 90 žiakov. V okrese Košice III. je situácia najvypuklejšia – kapacity v školách sú využívané len na necelých 60 percent. Mesto si nemôže dovoliť financovať takéto neefektívne prevádzky.

Nepriaznivý demografický vývoj mal byť už v minulých rokoch impulzom pre vtedajších zriaďovateľov – okresné úrady – aby uvažovali o racionalizácii siete škôl. Pre samosprávu je racionalizácia nevyhnutnosťou, pretože musí hľadať prostriedky na základnú prevádzku a existenciu škôl. Počet žiakov v košických základných školách poklesol v posledných dvoch školských rokoch o deväť percent. Kým v roku 2000/01 chodilo do škôl 27 tisíc 087 žiakov, v školskom roku 2001/02 – 25 tisíc 865 detí a v tomto roku už len 24 tisíc 646 žiakov.

Racionalizácia sa dotkne aj učiteľov a nepedagogických pracovníkov škôl a zariadení. Snahou oddelenia školstva MMK bude ponúknuť pedagógom zo zrušených škôl prácu na učiteľských miestach, ktoré teraz zabezpečujú dôchodcovia. V nepriaznivejšej situácii bude obslužný personál, predovšetkým upratovačky, pretože cieľom racionalizácie je zmenšiť plochu škôl.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa Magistrátu mesta Košice   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk