magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Cikkerov triptych O živote vychádza na CD
@ Kultúra -> Koncerty      Mar 12 2021 - 11:46 GMT
Štátna filharmónia Košice (ŠfK) nahrala reprezentatívne CD venované 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa aktuálne dostáva k svojim poslucháčom. Pre tento zámer si ŠfK zvolila symfonický triptych O živote skladateľa Jána Cikkera. Nahrávanie prebehlo pod taktovkou šéfdirigenta ŠfK Zbyňka Müllera v spolupráci s režisérom Ladislavom Fančovičom a Pavlík records v novembri 2020. Cyklus symfonických básní Leto, Vojak a matka (Boj) a Ráno vznikal počas druhej svetovej vojny a bezprostredne po jej skončení. Prvé dva symfonické monumenty sú citlivo rezonujúcou reakciou na krutosti vojny a záverečné Ráno je jasavým výkrikom šťastia nad oslobodením, preniknutým hrdinskými intonáciami. V časti Vojak a matka (Boj) odznievajú slová Andreja Žarnova v podaní Petra Himiča.
Viac približuje riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová: „Pandémia nám síce zrušila plánovaný koncert k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, avšak som veľmi rada, že sa nám podarilo finančné prostriedky určené na tento projekt presmerovať na nahrávanie a vydanie CD. Som presvedčená, že nové CD Štátnej filharmónie Košice je dôležitým počinom v oblasti šírenia tvorby významných slovenských autorov nielen doma, ale i v zahraničí. Symfonický triptych ‚O živote’ Jána Cikkera je veľkolepým dielom, ktoré doteraz nebolo kompletne nahrané. Vďaka vynikajúcemu výkonu orchestra ŠfK, šéfdirigenta Zbyňka Müllera, ako aj skvelej spolupráci s režisérom Ladislavom Fančovičom a zvukovým inžinierom Rostislavom Pavlíkom môžem konštatovať, že ide o mimoriadne vydarený projekt.“
Čiara života
Zaujímavou stránkou je aj dizajn albumu z dielne Annamárie Digoňovej. Hlavným a jediným vizuálnym prvkom celej grafiky k albumu Ján Cikker „O živote“ je podľa slov autorky rukou kreslená nepravidelná línia, ktorá dominuje potlači samotného CD a poslucháča sprevádza počas celého čítania textovej časti bookletu CD. Čiara predstavuje grafické zhmotnenie vojnového obdobia, je symbolom rukou písaných listov rodine, milovaným, priateľom, predstavujúcich často jediný spôsob komunikácie. Vyjadruje začiatok, prežívanie a napokon i koniec života.
ŠfK vydala CD vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci prioritného projektu.
 
Tri otázky pre šéfdirigenta ŠfK Zbyňka Müllera
 
Čo do vášho života priniesla Cikkerova symfonická báseň?
 
Triptych "O živote", nebo by se také dalo øíci cyklus symfonických básní, mi pøinesl – a dodnes pøináší – mnoho radosti a inspirace. Setkání s tímto krásným dílem určitě prohloubilo mùj vztah ke slovenské hudbě obecně a myslím, že některé její výrazové polohy dokážu nyní lépe pochopit. Jelikož se jedná o inspiraci válkou, pøevládá hudba, kde se bojuje. Ale i ta válečná vøava je velmi dobøe øemeslně zpracována a bohatství imitační práce pøináší posluchači takový mnohovrstevný obraz. Pøi nahrávání jsme se snažili těmto vrstvám dát plasticitu a čitelnost, aby ten obraz byl co nejpestøejší. Místy bylo nutné i tento pestrý obraz – hlavně v části Vojak a matka – doslova "pøekøičet" tématy exponovanými v největších dynamikách žesťù; pro tyto účely se ukázalo jako takøka nezbytné zdvojit první trubku a první hornu.  
 
Ktorá časť triptychu vás osobne najviac oslovila?
 
Pokud mohu, hodnotím vždy práci nejlépe s časovým odstupem, protože se nejlépe ukáže, jaké zážitky se rychle "vypaøily" a jaké jsou trvalejší a pøinášejí právě onu další inspiraci. A s tím odstupem mohu øíct, že se mi napøíklad rádo vkrádá do mysli hlavní téma, které hraje již na počátku Leta flétna. Teoreticky vzato, jeho základem je pouze rozložený měkce velký septakord, ale právě tento druh septakordu je pro svou výraznost poměrně neoposlouchaný a okamžitě se dokáže usídlit někde v podvědomí jako cosi velmi neodbytného a zneklidňujícího. Také mi z toho podvědomí občas vystupuje a snad mohu pøiznat, že jsem již toto téma sám několikrát použil pøi varhanních improvizacích v kostele. Dál mne pøi poslechu vždy znovu citově zasahuje část s recitací (Vojak a matka), která má zvláštní kouzlo, jenž je dáno zejména melodickými postupy v paralelních terciích, pùsobících velmi vroucně a "mateøsky". Ale zároveň je to jiný druh vroucnosti, než ten, který cítím v české hudbě. Toto je vroucnost, která pøekonala bolest a nese v sobě její stopu. Nebo alespoň tak to na mě pùsobí.
 
Ako hodnotíte nahrávanie albumu?
 
Samotné nahrávání probíhalo velmi hladce, ve srovnání s obvyklým nahrávacím procesem jsem ještě o den déle zkoušel, protože bylo tøeba – vzhledem k citlivosti tempových poměrù – nahrávat co největší plochy; chtěl jsem tedy mít celý cyklus "pod støechou" ještě než s natáčením začneme. Tato strategie také umožnila nahrávat již relativně usazené dílo, což se mi z dnešního pohledu jeví jako klíčové a i s několikaměsíčním odstupem mohu øíct, že jen málo míst bych pøíště chtěl dělat jinak. Velmi také pomohl z režie pan Ladislav Fančovič, který měl náhled na partituru blízký tomu mému, takže jsem se o jeho úsudek mohl náležitě opøít; navíc dokázal vždy ve správnou chvíli a s kapkou humoru celý orchestr povzbudit, když už nás to "bojování" začínalo unavovat. A v neposlední øadě – a zde to je nanejvýš typický pøíklad pro použití onoho "last but not least" – musím zmínit profesionalitu pana Rostislava Pavlíka jako zvukového režiséra, protože právě díky němu se posluchač, jak jsem pøesvědčen, mùže ponoøit do té již zmíněné mnohovrstevnosti. Orchestr ŠFK v krásné, ale poněkud "dlouhé" akustice prázdného Domu umenia by ve velkém obsazení někdy mohl znít jen jako nečitelná zvuková masa. Avšak pøi správném uchopení mùže onu masu (jejíž decibely jsou ale také chvílemi nutné) vystøídat zvuk velmi plastický, ušlechtilý a dojemný. Velmi bych si pøál, aby právě tak naše nové CD s Cikkerovým triptychem zapùsobilo na všechny posluchače a stalo se vítaným pøírùstkem mezi nahrávkami slovenské hudby.
 
Linky na vypočutie a kúpu CD
 
Album bude dostupný aj v kamenných obchodoch s hudobninami, aktuálne si ho môžete vypočuť alebo zakúpiť online na nasledujúcich weboch:
 
Pavlík records:https://pavlikrecords.sk/sk/edicia–slovak–works/ján–cikker–o–živote–symfonický–triptych#/3–cd_mp3_flac88_96–cd_audio
Amazon music: https://www.amazon.de/Cikker–Štátna–filharmónia–Košice–Peter/dp/B08X6SXHL2/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Jan+Cikker+o+zivote&qid=1614876679&sr
Spotify: https://open.spotify.com/album/3l4nE73hOAuupwIggs0bQr
Deezer: https://www.deezer.com/sk/album/209989232
Tidal:https://tidal.com/browse/album/174618287
 
Youtube: https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktSTCqdmfoygSvHdyK7955a9iWP9_HYtY
 
Zdroj: RO SSN
 
 
  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk