magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košický kraj prijíma protikorupčné opatrenia
@ Aktuálne -> Región      Apr 29 2019 - 10:04 GMT

Po analýze protikorupčného auditu, ktorý na Úrade Košického samosprávneho kraja (KSK) vykonala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS), prijíma župa zásadné opatrenia. Verejné peniaze chce investovať účelne a transparentne a do rozhodovania chce vo väčšej miere zapájať aj verejnosť.

„Po nástupe do funkcie bolo viac ako zjavné, že mnohé procesy, či už v rámci Úradu KSK alebo podriadených organizácií nefungujú tak, ako by mali. Košický kraj v rebríčku transparentnosti miest a žúp za rok 2017 skončil, bohužiaľ, na poslednom mieste,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Práve preto nechala župa vypracovať håbkový audit, ktorý mal odhaliť konkrétne nedostatky a odporučiť opatrenia, ktoré pomôžu zefektívniť jednotlivé procesy. „Transparency International nás nešetrila a zauditovala každý proces. Sme však radi, že poznáme výstupy. Audit je pre nás cestovnou mapou, budeme sa snažiť presadiť z neho čo najviac, pretože je našou snahou rozhýbať Košický kraj k jedným z najtransparentnejších na Slovensku,“ dodal Trnka.

Zadaním auditu realizovaného v období august 2018 až február 2019 bolo najmä to,  aby jeho zistenia mohli slúžiť na revidovanie procesov nastavených v predchádzajúcich volebných obdobiach. Pozornosť expertov Transparency sa zamerala na kľúčové procesy samosprávy s cieľom priniesť podrobný popis rizikových miest v rozhodovacích činnostiach vzťahujúcich sa na originálne kompetencie VÚC. Hodnotené boli najmä roky 2013 až 2017. Audit ukázal, že vo fungovaní Košického samosprávneho kraja existujú rezervy z hľadiska transparentnosti.

Na základe håbkovej analýzy 15 vybraných oblastí udelila Transparency kraju výslednú známku C (stred použitej hodnotiacej škály od A po E). Takýto rating prislúcha až siedmim z 15 oblastí. Tri politiky kraja získali dokonca známku D. „Desiatky navrhovaných opatrení by tak mali slúžiť ako podklad pre Košický samosprávny kraj na prehodnotenie daných procesov. V kľúčových politikách, ako sú prístup k informáciám, zapojenie verejnosti do rozhodovania a oblasť rozpočtu, boli zistené nedostatky závažnejšieho charakteru,“ uviedol riaditeľ mimovládnej organizácie Gabriel Šípoš.


Najhoršie hodnotenie bolo prisúdené  oblastiam súvisiacim s etickou infraštruktúrou a predchádzaním konfliktu záujmov, kde boli identifikované závažné nedostatky s možnými rizikami pre neetické správanie alebo neefektívne rozhodovanie.

Transparency sa v rámci auditu pozrela aj na konkrétne zmluvné vzťahy župy vo viacerých oblastiach.  Pri zmluvách s dopravcami poskytujúcimi autobusovú prepravu odhalila neefektívnosť a porušenie legislatívy. Pri zmluvách s poskytovateľom sociálnych služieb a dodávateľom tepla pre školy dokonca aj znaky politického klientelizmu.

Výsledkom protikorupčného auditu sú konkrétne odporúčania, ktoré  Transparency zhrnula v tzv. Pätoro pre Košický samosprávny kraj. Navrhuje zvýšiť štandardy zverejňovania a otvorenosť voči verejnej kontrole, zabezpečiť väčšie zapojenie verejnosti do rozhodovania, prijať etické kódexy volených predstaviteľov KSK, zamestnancov úradu kraja a jeho organizácií, odstrániť zistené legislatívne nedostatky a prehodnotiť zmluvný vzťah pre dodávku tepla do škôl so spoločnosťou Veolia Energy Komfort Košice.

V rámci zvýšenia transparentnosti plánuje košická župa zmeniť rokovania komisií Zastupiteľstva KSK na verejné, prijať VZN, ktorým ustanoví podrobnosti o organizácii referenda, zverejňovať priebežné čerpanie rozpočtu aj register investičných akcií, ktoré plánuje v priebehu roka realizovať. Verejnosť bude mať možnosť vystúpiť na krajských zastupiteľstvách bez toho, aby to schvaľovali poslanci. Okrem toho chce kraj prijať etické kódexy a smernice o etike pre zamestnancov úradu, organizácií aj volených predstaviteľov. „Ïalej nám TIS odporučila, aby výberové konania riaditeľov sociálnych zariadení boli otvorené a bol definovaný postup ich výberu. Košický kraj už postupuje nad rámec tohto odporúčania, nakoľko výberové konania na vedúcich odborov Úradu prebiehali formou verejných vypočutí a v tomto trende chceme pokračovať,“ dodal predseda KSK.

Zdroj:RO SSN






 

.










 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk