magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

DNI UKRAJINY V KOŠICIACH 2018
@ Aktuálne -> Rôzne      Feb 27 2018 - 14:46 GMT

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) sa vo svojej činnosti špecializuje predovšetkým na rozvoj a podporu kultúry, cezhraničnú ekonomickú a hospodársku spoluprácu, sociálnu pomoc a budovanie medzinárodných kultúrnych kontaktov v Európe s implementáciou na území východného Slovenska. Združenie FEMAN v roku 2018 pripravuje v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov v poradí 4. ročník „Dní UKRAJINY 2018 v Košiciach“.

Ide o výnimočný cezhraničný  projekt na podporu rozvoja cezharničnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, ktorý pripravujeme v spolupráci s mestom Košice, K13, Letiskom Košice, s podporou ČSA a partnermi zo Slovenka a Ukrajiny. Záštitu nad 4. ročníkom tohto medzinárodného kultúrneho, športového a ekonomicko-hospodársky významného projektu prevzal košický primátor a poslanec NR SR, pán Richard Raši a primátor mesta Užhorod Bohdan Andriiv. Mesto Košice je pre Ukrajinu vstupnou bránou do Európskej Únie a taktiež je v súčasnosti považované za pevný bod pre rozvoj kultúry, dobrovoľníctva, športu, kultúrneho bohatstva a ekonomicko-hospodárskych faktorov smerom k spolupráci s Ukrajinou.

Rok 2018 sa vo vzťahu k Ukrajine bude niesť vo svetle významných výročí, ako je:

100.rokov od vzniku Československa

 25.rokov od vzniku Slovenskej republiky

 25.rokov od podpísania 1.dohody medzi Slovenskom a Ukrajinou

 25.rokov od podpísania Dohody o spolupráci miest Košice – Užhorod

         

ČO JE SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF2018?

SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM / SUF“ je označenie pre aktivitu konanú v rámci projektu „Dni Ukrajiny v Košiciach 2018.“ Historicky sa Ukrajina  a jej kultúrny a hospodársko-ekonomický  život stvárňovala pod nadvládou iných štátov, najmä Ruska. Stretávanie rozličných kultúr na ukrajinskej pôde má v súčastnosti za následok rozdielnosť vo vnímaní spolupráce s ostatnými európskymi krajinami. Západ Ukrajiny inklinuje viac ku spolupráci so západnými partnermi, zatiaľ čo východ inklinoval viac k proruskej orientácii, kde v súčasnosti prebieha vojnový konflikt a podnikateľský sektor hľadá nové možnosti pre svoje pôsobenie. Slovensko a zvlášť mesto Košice, predstavuje pre Ukrajinu kľúčového partnera. Košice svojou polohou a infraštruktúrou predstavuje vstupnú bránu na Ukrajinu, a pre Ukrajincov do Európskej Únie.

Slovensko-ukrajinské podnikateľské fórum „SUF 2018“ si za cieľ volí práve budovanie ekonomicko - hospodárskych vzťahom v rámci cezhraničnej spolupráce Ukrajiny a Slovenskej Republiky. V spolupráci s mestom Košice sa jedná najmä o prezentáciu nielen ukrajinskej kultúry, ale  aktivity v rozvoij cestovného ruchu, energetike, spolupráci samospráv,  hospodárskych a ekonomických záležitostiach ako aj o rozvoij a poznávani kultúry Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR.

Nosnými témami a piliermi Slovensko-ukrajinského fóra sú najmä:

prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a využitia jeho potencionálu pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou Republikou a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu.

Kybernetická a energetická bezpečnosť

Robotizácia výrobných systémov, IT trendy a nové technológie – význam pre mestá

export – import, certifikácia dovozu a vývozu tovarov

rozvoj cestovného ruchu a dopravy

možnosti spolupráce podnikateľských subjektov z oboch krajín a vytváranie efektívnych možností rozvoja spolupráce pre nasledujúce obdobie

PREČO SA ZÚČASTNI A NAVŠTÍVI SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ FÓRUM?

Hlavným zámerom podujatia je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť interaktívne prezentovať ich aktivity a vízie do budúcnosti. Zároveň je to priestor pre obe krajiny zviditeľniť sa  a v rámci ponuky ich špecifík v oblasti kultúry, ekonomiky, hospodárstva, vedeckej činnosti či investičného fóra, budovať cezhraničnú spoluprácu medzi oboma štátmi. Ukrajina je aj napriek susedstvu so Slovenskou Republikou často pre mnohých Slovákov  nepoznanou krajinou s neraz skreslenými informáciami. Napriek tomu, že Ukrajina bola a žiaľ stále je poznačená súperením susedných mocností o jej územie, svojím významom a strategickou polohou má čo ponúknuť tak v oblasti kultúry, ako aj v oblasti ekonomickej, hospodárskej a vedeckej spolupráci. Práve kvôli jej osobitým špecifikám, ale aj neraz ťažkému zápaseniu o svoju identitu, hrdosť a autonomitu, sa Združenie FEMAN v spolupráci s Mestom Košice, K13, Letiskom Košice a ďalšími partnermi podujalo zorganizovať v Košiciach 4.SUF fórum , ktoré so svojimi dvoma základnými cieľmi chce napomôcť zbližovaniu sa dvoch síce rozdielnych, ale tak blízkych krajín. Základnými cieľmi sú:

kultúrna interakcia medzi účastníkmi Slovenska a Ukrajiny; spoznávanie, prezentácia a podpora rozvoja zachovania a aktívneho prežívania svojej kultúrnej identity.

podpora cezhraničnej spolupráci miest a obcí, samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov na poli energetiky, exportu – importu tovarov, ekonomiky, hospodárstva, vedy, techniky a kybernetiky, IT technológií a pod.

spolupráca v oblasti vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií a univerzít zo Slovenska a Ukrajiny, duálne vzdelávanie, vzdelávanie a prax, spolupráca univerzít a podnikateľských subjektov v praxi

prezentácia organizačného zabezpečenia a programu podujatia - „Dní Slovenska v Novodnistrovsku (27-29.09.2018) a v Odese (16-18.11.2018; v príprave)“

Slovensko-Ukrajinské fórum / SUF je ojediné podujatie svojho druhu na Slovensku, so sprievodným programom a aktívnou spoluprácou s partnermi, ktoré prezentuje možnosti spolupráce medzi dvomi štátmi a vytváranie partnerstiev. Tento v poradí 4.ročník sa koná na základe minuloročných odborných skúseností, ohlasov zo strán odbornej i laickej verejnosti, ktoré tento projekt podporili, s cieľom jeho rozvoja a pokračovania aj v budúcnosti.


KTO SÚ PARTNERI - ÚČASTNÍCI?

Z ukrajinskej strany ako účastníci svoju účasť a podporu na podujatí potvrdili:

 

Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny / Kyjev

Národná federácia snookera Ukrajiny / Kyjev

Ukraian Fashion Wek / Kyjev

Obchodná a priemyselná komora Zakarpatska, Užhorod / Ukrajina

Novodnistrovská mestská výkonna Rada

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve

Generálny konzulát SR v Užhorode

Honorárny konzulát SR v Odesse

Euregion Dniester

Tavrisjká univerzita V.I Vernardskoho, Kyjev

Mesto Užhorod

Gazeta RIO / Užhorod

Program:

05.4. o 17.00 „I¼KO GALLERY (Užhorod) v Košiciach“
   vernisáž výstavy, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
19.4. o 17.00 Slávnostné otvorenie „4.Dni UKRAJINY 2018“
Budova Alfa ; Kasárne/Kulturpark
19.4. o 17.30 „Cafe  Európa - aktuálna situácia na Ukrajine“
diskusné fórum, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
20.4. o 10.00 „Dni Užhorodu v Košiciach“ pri príležitosti 25.výročia podpísania Dohody o spolupráci miest Košice a Užhorod
centrum mesta, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
20.4. o 19.00 „The best of Uzhgorod “
kultúrny program, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
20.4. o 10.00 „Slovensko – Ukrajinské dni športu“  - SnokerCup 2018
odborný worhshop , Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
21.4. o 10.00 „Deň KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU“
kultúrny program, prezentácia činnosti KER Slovensko
areál Kasárni/Kulturpark
21.4. o 14.00 „KULINÁRIA - ukrajinský BORŠČ a PIROHY“
príprava,recepty, ochutnávka areál Kasárni/Kulturpark
21.4. o 17.00 „Ctíme si významné osobnosti našich dejín“
slávnostný program zboru „ KARPATY“,Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
22.4. o 11.00   „Petangový turnaj Košice – Užhorod“ , Park Komenského v Košiciach
22.4. o 14.00 „KULINÁRIA - ukrajinský BORŠČ a PIROHY“
príprava,recepty, ochutnávka areál Kasárni/Kulturpark
22.4. o 19.00 „Vitajte v Košiciach“ program ukrajinských súborov
„BREVIS a capella / Mukačevo (UA)“
„Súbor ľudového tanca Lienka / Nova Kachovka (UA)“
kultúrny program, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
23.4. o 10.00 „Výchovný koncert pre ZŠ“  program ukrajinských súborov
CVČ Popradská, Košice
23.4. o 09.00   „SUF2018 / 1.deň
„Modernizácia samospráv a cezhraničný potenciál“ / samosprávy
odborná konferencia, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
24.4. o 09:00  „SUF2018 / 2.deň
„Výchova, prax a súčasné trendy vzdelávania“ / univerzity
„ Informačný deň pre študentov z Ukrajiny v Košiciach“
odborná konferencia, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa
25.4. o 09:00  „SUF2018 / 3.deň
„Kybernetická a energetická bezpečnosť“ /podnikatelia
odborná konferencia, Kasárne/Kulturpark, budova Alfa

26.4.o 18.00 „Záverečný program Dni UKRAJINY 2018“ Kunsthalle/Hala umenia

Informácie: www.dniukrajiny.sk
Sprievodné vystúpenia súborov z Ukrajiny v Mestských častiach mesta Košice:

24.4. o 10.00 „Výchovný koncert pre ZŠ“  program ukrajinských súborov
v Mestskej časti Nad Jazerom
Miesto: Kultúrne stredisko Jazero, Spišské nám.č.1

       o 17.00 „Pozdrav z Ukrajiny v MČ Nad jazerom“  program ukrajinských súborov
pre obyvateľov
Miesto: Kultúrne stredisko Jazero, Spišské nám.č.1

25.4. o 11.00 „Pozdrav z Ukrajiny v MČ Západ“ pri príležitosti slávnosti
jubilujúcich  občanov Mestskej časti Západ
Miesto: Átrium klub, Zuzkin park 4

25.4. o 18.00 „Pozdrav z Ukrajiny v MČ Krásna“ program ukrajinských súborov
pre obyvateľov
Miesto: Kultúrny dom

Zdroj: RO SSN

 
 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk