magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Filozofická fakulta UPJŠ otvorí dvere pre záujemcov
@ Aktuálne -> Školstvo      Feb 02 2018 - 17:14 GMT

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., pozýva študentov maturitných ročníkov stredných škôl a gymnázií, ich rodičov a pedagógov na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa uskutoční v piatok 9. februára 2018 od 9.00 h v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre Košíc. Po pozitívnych ohlasoch z predchádzajúcich dvoch rokov, aj tentoraz košická filozofická fakulta otvorí svoje brány pre záujemcov o štúdium v spolupráci a pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

Areál Filozofickej fakulty UPJŠ, pochádzajúci zo začiatku 20. storočia a zrekonštruovaný v uplynulých rokoch, pôvodne slúžil ako najväčšia a najznámejšia košická pôrodnica a detská nemocnica.

„Moderne zrenovované a zariadené priestory našej fakulty boli v minulosti miestom zrodu nového života,“ pripomína dekanka prof. Oľga Orosová. „Kontinuita tohto priestoru ostala zachovaná, lebo dnes sa tu rodí vzdelanie, teda hodnota prinášajúca duchovný rozvoj mladého človeka. Počas dňa otvorených dverí doslovne otvárame náš areál pre študentov, ktorí vidia seba samých ako budúcich úspešných tlmočníkov, prekladateľov, špecialistov v oblastiach britských a amerických reálií, psychológov, historikov, politológov, filozofov, sociálnych pracovníkov, učiteľov či odborníkov v oblasti médií. Tešíme sa návšteve každého študenta, pre ktorého je zrod nových ideí a sprístupňovanie hodnôt nášho života výzvou a možnou profesionálnou kariérou.“

Cieľom podujatia je umožniť maturantom získať informácie priamo zo zdroja a vytvoriť si tak reálny obraz o nárokoch a možnostiach štúdia, ale aj o zahraničných pobytoch či uplatnení sa na trhu práce po skončení vysokoškolského štúdia. Záujemcom budú k dispozícii popri tradičných formách prezentácie aj rôzne netradičné formy, napr. tvorivé dielne, premietanie študentských filmov, zábavné kvízy a testy a ďalšie – zoznam ponúkaných aktivít je prístupný na adrese: https://www.upjs.sk/public/media/17441/dod-ff-febr2018.pdf.

Základné informácie o Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Filozofická fakulta je najmladšou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – bola založená 1. januára 2007, desať rokov po rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach ponúka štúdium v 97 programoch bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia (v rámci študijných odborov humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, pedagogické vedy, historické vedy a etnológia) a v 7 študijných programoch doktorandského stupňa štúdia (dejiny filozofie, slovenské dejiny, literárna veda, britské a americké štúdiá, sociálna psychológia a psychológia práce, teória politiky, integratívna sociálna práca). Od r. 2015 umožňuje absolvovať Mgr. štúdium psychológie v anglickom jazyku aj zahraničným študentom. Fakulta podporuje zahraničné mobility svojich študentov a učiteľov, má podpísané zmluvy s viac ako 70 univerzitami z vyše 20 krajín Európy.

Filozofickú fakultu UPJŠ tvorí 12 katedier a Centrum jazykovej prípravy. Výučba prebieha v areáli na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc – v budovách Aristoteles, SokratesPlatón. Na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva. Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách (fonetickom laboratóriu, tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, filmovom a televíznom štúdiu a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu).

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach


 

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk