magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košickí poľnohospodári a potravinári vyzývajú Vládu SR a zodpovedné orgány na účinnú ochranu slovenského trhu pred likvidačnými dovozmi
@ Aktuálne -> Služby      Feb 04 2003 - 04:01 GMT
Dňa 30. januára 2003 zasadalo Predstavenstvo Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Košiciach. Jeho účastníci sa zhodli na napísaní výzvy, ktorú adresovali štátnym orgánom, Vláde SR, Ministerstvu pôdohospodárstva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správu SR. Výzvu uvádzame v jej plnom znení bez vlastných komentárov:


VÝZVA

My , účastníci zasadnutia Predstavenstva Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Košice,
vychádzajúc zo súčasnej krajne kritickej situácie slovenského poľnohospodársko-
potravinárskeho komplexu, hroziacej úplným rozvrátením práve v období predvstupovej prípravy do Európskej únie, charakterizovanej mimo iného:
- nízkou ochranou slovenského trhu pred dovozom lacných, výrazne dotovaných potravín,
ktorým domáca nepodporovaná produkcia nemôže konkurovať,
- nízkou ochranou slovenského spotrebiteľa pred dovozom nekvalitných potravín, ako napr.
hydinového mäsa z ázijských krajín, ktorého dovoz zastavili všetky vyspelé európske krajiny,
- poklesom realizačných cien jatočných ošípaných a jatočnej hydiny pod úroveň výrobných nákladov, spôsobujúcim ruinovanie chovateľov,
- poklesom záujmu o nákup surového kravského mlieka, so súčasným znížením realizačnej ceny s priamou hrozbou zníženia stavov dojníc a nenaplnenie výšky štátnej kvóty predaja mlieka ešte pred vstupom do EÚ
- znižovaním priamej podpory poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov v období, keď musia vynakladať zvýšené prostriedky na adaptovanie sa podmienkam spoločného trhu Európskej únie, čo je v príkrom rozpore so zvyšovaním financií pre agrokomplex v rozpočtoch ostatných štátov skupiny V 4 ( Česko, Poľsko, Maďarsko ),
- enormným tlakom obchodných reťazcov na znižovanie cien potravinového tovaru dodávaného domácimi výrobcami a to až pod úroveň výrobných nákladov, pričom tieto reťazce svojou lobistickou aktivitou zabránili prijatiu zákona regulujúceho ich činnosť,
- zvyšovaním cien vstupov (od 1.1.2003 zvýšenie cien energií, ktoré sa postupne premieta do celej škály ostatných materiálnych vstupov), ktoré nemožno premietnuť do cien výstupov poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie, nakoľko by sa táto na otvorenom nechránenom trhu stala nepredajnou,
- likvidáciou pracovných miest v agrokomplexe, nárastom nezamestnanosti, vyľudňovaním vidieka a prehlbovaním regionálnych rozdielov.


Vyzývame štátne orgány, Vládu SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a ďalšie kompetentné inštitúcie, aby neodkladne prijali účinné opatrenia na :
- stabilizáciu slovenského poľnohospodársko-potravinového komplexu a jeho prípravu na vstup do Európskej únie,
- účinnú ochranu slovenského trhu pred likvidačnými dovozmi poľnohospodárskych a potravinových komodít za zvýhodnené ceny,
- účinnú ochranu slovenského spotrebiteľa pred dovozom nekvalitných lacných potravín dôsledným využitím platných veterinárnych a hygienických právnych predpisov,
- vyčlenenie potrebných zdrojov na účinnejšiu reguláciu agropotravinárskeho trhu, na riešenie súčasných prebytkov jednotlivých komodít a na vytvorenie stabilného a perspektívneho prostredia pre rozvoj slovenského poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

V Košiciach 30.1.2003
Predstavenstvo RPPK Košice   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606