magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Cykloturistika témou krajskej konferencie
@ Aktuálne -> Región      Sep 24 2015 - 12:46 GMT

Už ôsmy ročník krajskej konferencie cestovného ruchu pod názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“ pripravuje referát cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja. Uskutoční sa vo štvrtok 24.septembra 2015 v priestoroch Tabačky Kulturfabrik na Gorkého ulici 2 v Košiciach.

Hlavnou témou konferencie je cykloturistika ako produkt cestovného ruchu. Vzhľadom na vhodné a atraktívne prírodné prostredie predstavuje cykloturistika jeden zo základných produktových línií cestovného ruchu na Slovensku.

Cykloturistika je spôsob na aktívne trávenie voľného času, je ekologická, z ekonomického hľadiska pomáha vyrovnávať regionálne rozdiely a tiež vyťažovať kapacity v mimosezónnom období,“ konštatuje krajská cyklokoordinátorka a vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade KSK Adriana Šebešová. „Cieľom konferencie je preto priniesť nové informácie v tomto segmente na Slovensku aj v Košickom kraji a predstaviť dobré príklady z praxe, napríklad Moravské vinaøské stezky, alebo Rychlebské stezky. Ich zástupcovia budú na konferencii prezentovať svoje skúsenosti.“

Organizátori pozvali na konferenciu zástupcov sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, českej Nadácie Partnerství Brno, pozvanie prijali aj reprezentanti občianskych združení, ktoré sa venujú cykloturistike - Rychlebské  stezky a Černá Voda z Českej republiky, Prešovská bicyklová skupina Kostitras Prešov, Nadácia Ekopolis Banská Bystrica.

Priestor na výmenu doterajších skúseností i získanie nových impulzov budú mať cyklokluby pôsobiace na území Košického kraja, starostovia obcí a primátori miest na cykloturistických trasách  na území Košického kraja, ako napr. EUROVELO11, Zemplínska cyklomagistrála, správcovia cyklotrás, krajská a oblastné organizácie cestovného ruchu v Košickom kraji, združenia cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, ktoré rozvíjajú cykloturistiku, ale aj  podnikatelia v oblasti služieb v cykloturistike.


Každý rok pripravujeme konferenciu pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra. Úlohou tohto dňa je zvyšovať povedomie  o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách,“ hovorí Adriana Šebešová. „O význame cykloturistiky z tohto hľadiska nemožno pochybovať. Chceme na konferencii vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu skúseností predovšetkým so subjektmi, ktoré majú skúsenosti a od ktorých sa môžeme veľa naučiť.“

V Košickom samosprávnom kraji k 31.12.20114 evidujeme 1382,6 km značených cykloturistických trás. Oproti roku 2011, keď sa robilo mapovanie, je to o 75 km viac. Nové cykloturistické trasy  boli vyznačené na Spiši a v okolí Veľkého Miliča v Slanských vrchoch. Krajská samospráva získala z ministerstva dopravy dotáciu 22.631 eur na preznačenie cykloturistických trás na území kraja.  Ešte v tomto roku bude vďaka tomu preznačených 267,8 km trás a vyznačená 1 nová trasa v dåžke 18,1 km.

V súčasnosti  pracujeme na návrhu kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji,  ktorá by mala v budúcnosti predstavovať nadregionálnu sieť cyklotrás v našom kraji. Na ňu by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť bude zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická. Mala by byť  navrhnutá podľa parametrov trás EuroVelo - zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu. Jej realizácia sa predpokladá  v dlhodobom časovom horizonte a  širšom partnerstve zainteresovaných subjektov . Táto štúdia je v súčasnosti v pracovnej verzii a predkladáme ju na pripomienkovanie dotknutým samosprávam a následne ďalším subjektom,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová.


Informácie o stave cyklistickej dopravy v Košickom kraji prináša Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK

http://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/strategia-rozvoja-cyklistickej-odopravy cykloturistiky-ksk_okt_2013.pdf


 

Informácie o existujúcich i plánovaných cyklotrasách nájdete na stránke

http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/cykloturistika.html

Informačný materiál o trase EUROVELO 11 v Košickom kraji nájdete na

http://web.vucke.sk/files/cestovny_ruch/cyklotrasa-eurovelo-11_info-material.pdf


Konferencia „KSK – partner v cestovnom ruchu“ sa koná v priestoroch bývalej tabakovej továrne na Gorkého ulici v Košiciach. Regionálna samospráva je vlastníkom nehnuteľností, ktoré občianskemu združeniu Bona Fide prenajala na desať rokov. Zo svojho rozpočtu uvoľnila takmer 650 tisíc eur na úhradu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou objektov. Cieľom projektu Tabačka Kulturfabrik je rozvoj kreatívnej ekonomiky. Nový model fungovania kultúrneho centra  so sebou prináša rozšírenie programovej ponuky, služieb a nové priestory. Ich obsahovú náplň vytvára viacero partnerov z oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora začínajúcich autorov, zdieľané pracovné miesta a prepojenie na úspešné lokálne firmy, odlišujú Tabačku Kulturfabrik od bežného kultúrneho centra. Prioritou je posilnenie oblasti kreativity formou vytvárania podmienok pre vznik nových spoluprác. Tabačka naplní vízie kreatívneho inkubátora a start-upovej podpory pre nové kultúrne iniciatívy, jednotlivcov i komunity.  

 

KSK – partner v cestovnom ruchu - 8. ročník konferencie cestovného ruchu

Tabačka – Kulturfabrik 24. september 2015


PROGRAM

09.00 Otvorenie konferencie

09.30 Aktivity v oblasti cykloturistiky z úrovne krajského cyklokoordinátora,   

  Adriana Šebešová, referát CR KSK


09.40 Aktuálne výzvy cestovného ruchu na Slovensku,

    Andrea Orelová, MDVaRR SR, sekcia cestovného ruchu


10.00 Cykloturistika na Slovensku a prezentácia jej potenciálu prostredníctvom
  aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch,

    Igor Donoval, Slovenská agentúra pre cestovný ruch


10.20 Moravské vinaøské stezky - prínos produktu pre región,

    Juraj Flamik, Nadace partnerství, Brno, ČR


 

10.50     Tlačová konferencia


11.10 Rychlebské stezky,

      Tomáš Kysučan, Rychlebské stezky Černá Voda, ČR


11.40 Kostrová sieť cyklistických trás v Košickom kraji,

      Viera Štupáková, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Prešov


12.00 Certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti!,

     Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica


12.20 Diskusia (prezentácia Bike park Július Vyšná Slaná, Bike park Červený breh)zb

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk