magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Rady chodcom
@ Aktuálne -> Doprava      Dec 11 2011 - 05:04 GMT

Pre pretrvávajúcu negatívnu situáciu v cestnej premávke  súvisiacu so správaním sa chodcov ako účastníkov cestnej premávky nám neostáva iné, iba zdôrazňovať znovu a stále, že cestnú premávku netvoria len vodiči. Aj chodci si musia uvedomiť, že sú súčasťou cestnej premávky a z toho pre nich vyplývajú povinnosti, ktoré musia dodržiavať.

      V zmysle zákona o cestnej premávke chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone o cestnej premávke. Účastník cestnej premávky (a teda aj chodec) je ďalej povinný :

    správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,  poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.

 

Povinnosti chodcov:

    používať prednostne chodník
    tam kde chodník nie je, chodí sa po ľavej krajnici – najviac dvaja vedľa seba
    za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev (odporúčame mať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti aj v obci).    pri prechádzaní cez cestu:   -     prednostne použiť priechod pre chodcov,

                    nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy,
                    umožniť električke plynulý prejazd,
                    neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách,
                    nevstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť (tu si treba uvedomiť, že hlavne deti a starší ľudia často nevedia správne odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť blížiaceho sa motorového vozidla, a preto by do vozovky nemali vstupovať, ak už vozidlo vidia),
                    neprekonávať zábradlie ani iné zábrany,
                    bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

 

    na priechodoch so svetelnými signálmi :

                        - signál so zeleným svetlom „Voľno“                                                                                         znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo voľnom smere po priechode pre chodcov; ak počas prechádzania zhasne signál „Voľno“ a následne sa rozsvieti signál „Stoj!“, smie chodec dokončiť prechádzanie k svetelnému signalizačnému zariadeniu aj na tento signál

                        signál pre chodcov s červeným svetlom „Stoj!“ znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu.

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606