magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Pozvánka do Živej knižnice
@ Aktuálne -> Rôzne      Oct 19 2011 - 09:52 GMT

Mimovládna organizácia Proxima pozýva do Živej knižnice na tému: Škola priateľská ku všetkým študentom, mesto priateľské ku všetkým „cudzincom", 24. októbra 2011 od 9:30 do 13:00 v priestoroch Nemeckej knižnice (ŠVK) na Pribinovej ul. 1 v Košiciach. Podujatie je organizované v partnerstve s Európskym hlavným mestom kultúry 2013.

Cudzinec je priateľ, ktorého si doteraz nikdy nestretol. Školy sú pre mnohých z nás miestom, kde sa s inakosťou stretávame po prvýkrát. V prvej triede možno zistíme,
že mnohí spolužiaci sú v niečom iní - spoznáme spolužiakov odlišnej farby pleti, národnosti, vierovyznania, zdravotného stavu, sociálneho pôvodu... Na každej škole sa stretnú rôzni študenti s rozmanitými osudmi a zaujímavými životnými príbehmi. Škola je miesto, kde sa študenti učia nielen novým vedomostiam, ale zároveň sa učia aj tolerancii k odlišnostiam.

Živá knižnica ako metóda napomáhajúca presadzovaniu hodnôt tolerancie sa uskutoční v rámci projektu  Škola priateľská ku všetkým študentom" / „All Students - Friendly School," projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Zámerom knižnice je odbúravanie negatívnych stereotypov a predsudkov a presadzovanie hodnôt tolerancie ku kultúrnym odlišnostiam a inakosti ako takej nielen v škole, ale aj v bežnom živote. Živá knižnica „Škola priateľská ku všetkým študentom, mesto priateľské ku všetkým „cudzincom" je organizovaná v partnerstve s Európskym hlavným mestom kultúry 2013.

Profil hlavného organizátora:

MVO PROXIMA* sa dlhodobo zaoberá témami ako výchova k tolerancii, multikultúrna výchova, globálne vzdelávanie, vzdelávanie zamerané na počítačovú a finančnú gramotnosť a zavádzaním zážitkového učenia a prvkov neformálneho vzdelávania do školského prostredia. Ako vhodný nástroj presadzovania myšlienok akceptácie kultúrnych odlišnosti pravidelne využíva metódu živých knižníc.

Ich dobrovoľníci sa zvyknú zapájať aj do organizovania Živej knižnice v IUVENTE - Slovenskom inštitúte mládeže, ktorá sa koná pri príležitostí Dňa ľudských práv.
Okrem vzdelávacích a osvetových aktivít MVO PROXIMA* organizuje v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s OZ Človek v ohrození Festival Jeden svet v regiónoch a venuje sa aj komunitnej práci a kvalitatívnemu výskumu postojov mládeže.

Hyperlinky na živé knižnice organizované MVO PROXIMA* v minulosti:

a http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=20&videoDIR=100309&videoID=100309-1

http://www.snv.sk/index.php?videoID=101202-2

a na živú knižnicu IUVENTY - SIM, Bratislava http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej 

O našich živých knihách: Účasť na pripravovanej živej knižnici prisľúbili ľudia s osobnou skúsenosťou s netoleranciou, občianski a ľudsko-právni aktivisti, propagátori zážitkového učenia, cestovatelia, známi blogeri,dobrovoľníci, ktorí pracovali v rozvojových krajinách...

Viac informácií získate na www.proxima-sk.sk, prípadne na telefónnom čísle 0904 188 826
alebo mailom na eva.farka@gmail.com

 

Zdroj: MVO Proxima

  |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk