magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Začala hlavná časť kampane "Zachráňme vratné obaly"
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Apr 10 2002 - 05:04 GMT
22.10. 2001 začala Spoločnosť priateľov Zeme hlavnú časť celoslovenskej kampane "Zachráňme vratné obaly" za spolupráce 13 ďalších občianskych združení a takmer 30 aktivistov. Aktivity kampane budú v najbližších mesiacoch prebiehať v 29 mestách a obciach SR. Cieľom kampane je stabilizovať a postupne zvýšiť podiel vratných opakovane používaných obalov v SR. Dôvodom pre túto aktivitu je zámerné vytláčanie vratných obalov zo strany niektorých veľkých obchodných reťazcov, napriek tomu, že šetria životné prostredie aj peniaze spotrebiteľov.

Intenzívna časť kampane odštartovala tlačovou besedou a akciou v Bratislave. Na tlačovej besede podporila vratné opakovane používané obaly aj populárna herečka Emília Vášáryová, ktorá prevzala nad iniciatívou "Zachráňme vratné obaly" patronát. Súčasťou kampane budú informačné stánky pre verejnosť v centrách miest, distribúcia informačných materiálov, jednania a ovplyvňovanie majiteľov obchodov a výrobcov nápojov, práca na presadení systémových opatrení do pripravovaného zákona o obaloch.

V niektorých miestach, kde spotrebitelia stratili možnosť výberu medzi vratnými a nevratnými obalmi, zástupcovia Spoločnosti priateľov Zeme zrealizujú aj symbolické navrátenie jednorazových obalov späť do týchto obchodov. Vysvetľujúci list bude obsahovať prosbu, aby neprenášali ťarchu zodpovednosti za obal po použití len na plecia občanov, ale naďalej sa podieľali na ich efektívnom zbere a opätovnom používaní.

Opakovane používané obaly sú lepšie pre životné prostredie.

Opakovane používané zálohované obaly sú šetrnejšie k životnému prostrediu než jednorazové nevratné. To je záver mnohých odborných štúdií, ktoré hodnotili dopady nápojových obalov na životné prostredie počas celého životného cyklu (teda všetkých vplyvov od ťažby surovín, cez výrobu, dopravu až po odpady). Jednu z najpodrobnejších takýchto analýz realizovala Dánska agentúra životného prostredia [1], slovenským podmienkam je zas najbližšia štúdia Vysokej školy ekonomickej z Prahy [2]. Výhodnosť opakovane používaných obalov potvrdili aj štúdie v Nemecku, Austrálii ...

Základnou výhodou opakovane používaných obalov je, že po použití ich vrátime späť do obchodu, odkiaľ putujú k výrobcom na opätovné naplnenie. Týmto opätovným používaním výrazne znižujeme množstvo odpadu, šetríme prírodné zdroje, energiu (často až o 80%). Počet opakovaných použití vratných sklenených obalov uvádzajú výrobcovia nápojov zväčša medzi 20 - 60; napríklad priemer v Dánsku 35x [3], Českej rep. 20 - 60 [2,4] ale aj 75 [5]. U vratných plastových PET fľaší sa uvádza menší počet opakovaných použití, avšak u niektorých nových druhov napr. z polykarbonátu sa uvádza 50 - 75. [6] Miera návratnosti zálohovaných obalov (teda podiel obalov, ktoré po použití občania vrátia do obchodov) sa u funkčných systémov pohybuje okolo 96-99 % (Dánsko) [7].
Opätovné používanie znižuje spotrebu prírodných zdrojov (ak sa použije pre naplnenie nápoja "stará" fľaša, nemusia sa ťažiť suroviny pre výrobu novej pre daný nápoj). Naopak ak plníme nápoj do jednorazového obalu, ten sa po každom jednom použití vyhodí a pre výrobu nového sa musí ťažiť opäť prírodný zdroj (okrem skla a kovov, ktoré sa aj po recyklácii môžu stať obalom). Z plastových a škatuľových viacvrstvových obalov nie je možné vyrobiť znovu obal, zväčša sa z nich vyrábajú podradné výrobky, o ktoré je obmedzený záujem.

Vratné sklenené fľaše spotrebujú o niečo viac dreva (palety) a v istej miere znečisťujú vody pri vymývaní (saponáty, luhy..), čo radi pripomínajú producenti jednorazových obalov. Zväčša ale "zabudnú" doplniť, že vody znečisťuje aj výroba nových jednorazových obalov, aj ich recyklácia (u PET fľaší pri praní vytriedenej drte). Taktiež, plastová fľaša znečisťuje vody už pri doprave suroviny pre jej výrobu - ropy. Len pri doprave ropy unikne ročne do morí 3,5 milióna ton ropy. Výrobcovia PET poukazujú aj na vplyv dopravy (sklo je ťažšie). Avšak odborná štúdia v ČR [2] ukázala, že ani rastúca vzdialenosť (aj 300 km) nezmení celkovú výhodnosť vratných sklenených fľaší. Aj pri tejto dopravnej vzdialenosti boli vratné sklenené fľaše 2,5 x šetrnejšie k prostrediu než jednorazové nevratné PET fľaše (aj pri zohľadnení ich recyklácie). Pri dopravnej vzdialenosti 100 km sú dokonca vratné sklené fľaše (so 40 obehmi) šetrnejšie oproti PET fľašiam až 6 x [2]. Nehovoriac už o tom, že časť PET fľiaš je vyvážaných na recykláciu do Južnej Ameriky, Číny… oproti nej je miera dopravy vratných obalov od výrobcu nápoja do obchodov zanedbateľná. Je pravdou, že rastúca doprava zhoršuje dopady na prostredie (u akýchkoľvek obalov), preto aj tu platí obecné pravidlo, že pokiaľ chceme kupovať šetrne k prírode, mali by sme preferovať miestny tovar.

Vratné sklenené fľaše sa ani po poškodení nemusia stať odpadom - stačí ich triediť pre recykláciu. Sklo je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov (podstatne lepšie než plast), v závislosti od technológie sa môže recyklovať až 80% - 98% [8,9]. 26.10. 2001

Ladislav Hegyi
koordinátor Spoločnosti priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme

pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Krivá ul. 5, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk, www.cassovia.sk/spz
Začala hlavná časť kampane "Zachráňme vratné obaly"   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606