magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ODBORNÝ MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR
@ Kultúra -> Oznamy      Apr 12 2010 - 12:46 GMT

„KREATÍVNE INKUBÁTORY: POTENCIÁL PRE ROZVOJ MIEST“; 15. APRÍL 2010, KASÁRNE/KULTURPARK, KOŠICE; OD 13.30 DO 16.30.
Téma Kreatívneho Priemyslu je jedným zo základných pilierov projektu Košice INTERFACE 2013. Pre úspešnú realizáciu projektu je dôležité, aby sa s problematikou oboznámilo najširšie možné spektrum odborníkov a partnerov v meste a regióne. Svojím zapojením sa do procesu napomôžu vytvárať podmienky pre fungovanie tzv. Kreatívnej ekonomiky a kreatívneho priemyslu ako potenciálneho zdroja ekonomického rastu.

Nezisková organizácia Košice 2013 ako subjekt zodpovedný za implementáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry pripravuje niekoľko podujatí, ktoré priblížia príklady európskych miest, kde sa kultúra a kreativita stali základom ich rozvoja. Ponúkne tiež priestor pre diskusiu a spoluprácu medzi zapojenými subjektmi, ktorá sa stane základom pre nové projekty.

Základné ciele Košice 2013, n.o. v oblasti Kreatívneho priemyslu:
- mapovanie prostredia a spájanie lokálnych hráčov v oblasti kreativity a inovácií, prepojenie univerzitného prostredia, kľúčových firiem, malých a stredných podnikateľov
- koordinovanie procesov súvisiacich s tvorbou podmienok pre jeho etablovanie, vytvorenie spoločnej platformy, organizovanie podujatí na podporu informovanosti a vzdelania v danej oblasti
- vytvorenie spoločnej stratégie pre mesto a región, na základe ktorej by mohol fungovať ďalší rozvoj a prepojenie súvisiacich odvetví (cestovný ruch, služby...)
- podpora medzinárodnej spolupráce a prenos skúseností
- podpora SMEs (vytvorenie Inkubátora)

Téma seminára:
Jednou zo základných stratégií pri vytváraní podmienok kreatívnej ekonomiky je vznik Inkubátorov a kreatívnych štvrtí v meste a ich prepojenie na existujúce štruktúry, akademické prostredie, lokálnych a zahraničných partnerov.

Cieľ:
Predstaviť fungujúce príklady inkubátorov v Európe, ich modely a dopad na mesto. Priblížiť tvorbu inkubátorov a podporu SMEs ako základnú stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu. V rámci semináru spojiť lokálnych partnerov, priblížiť im skúsenosti z iných miest a predstaviť im víziu projektu Košice INTERFACE 2013 v oblasti kreatívnej ekonomiky.

Adresa: Kukučínova 2, TELEFÓN: + 421 55 685 42 99
IČO: 35583461; 04001 Košice
EMAIL: OFFICE@KOSICE2013.SK
DIČ: 2022737871; Slovenská republika
WEB: WWW.KOSICE2013.sk
ČÍSLO ÚČTU: 0558235001/5600 DEXIA BANKA

Formát: Poldňový seminár zložený zo série prednášok, panelovej diskusie prednášateľov a otvorenej diskusie spojenej s občerstvením.

Prednášatelia:
- Bernd Fesel /RUHR 2010/ (Nemecko)
- Georg Flachbart /mind(21)factory/ (Nemecko/Slovensko)
- Johanna Skantze /UPPLEVELSEINDUSTRIN/Švédsky kreatívny priemysel/ (Švédsko)
- Leo van Loon /Creative factory Rotterdam/ (Holandsko)
- Zora Jaurová /Košice 2013, n. o./ (Slovensko)

Odborní partneri: Creative Industries Forum, RUHR.2010 – Európske hlavné mesto kultúry

Cieľová skupina:
- zástupcovia kľúčových firiem (T – systems Slovensko, VSE - RWE, AT&T, NESS...)
- samospráva Mesto a Košický samosprávny kraj
- univerzity: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešovská univerzita
- odborná verejnosť, zástupcovia SMEs (software, dizajn, architektúra, marketing...)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk