magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Skončil 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001
@ Aktuálne -> Médiá      Apr 10 2002 - 04:48 GMT
Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák má svoje nespochybniteľné miesto nielen na Slovensku, ale minimálne v rámci Európy. I keď každoročne začína konštatovaním, že nie je isté, že tento ročník nebude z finančných dôvodov aj posledný, jeho popularita rastie aj v zahraničí a na tohoročnú akciu sa akreditovalo 140 účastníkov z 20 krajín, ktorí prezentovali približne 80 lokálnych televíznych staníc. Štruktúra programov bola klasická - dopoludnia súťažné prehliadky a popoludní špecializované workshopy k aktuálnym otázkam žurnalistiky a postaveniu lokálnych televízií na mediálnom trhu.

Každý deň sa predstavovali aj jednotlivé lokálne siete. Marcel Děkanovský, ktorý zastupoval TV Naša, pri predstavení siete TV Global spomenul klady, ktoré sa takto vytvorili . Okrem iného aj tie, že takto sa spojené vysielanie lokálnych televíznych staníc stalo zaujímavé aj pre nadnárodných inzerentov, čo v súčasnej mizérii napomáha ak nie rozvoju, aspoň prežitiu. Rozvoj, nakoniec, nemusí stáť vždy len a len na peniazoch, ale najväčším kapitálom každej firmy sú jej ľudia. Ich schopnosti, kreativita a narastajúca profesionalita sa prejavili práve vo filmových príspevkoch, takže porota musela zvoliť vyššie kritéria ako vlani.
Šesťčlennej porote už štandardne predsedal Ed Baumeister z USA a na súťažnej prezentácii sa premietlo dohromady 12 hodín súťažných programov, čo tvorí asi tretinu príspevkov, ktoré účastníci ponúkli.
Pokiaľ zameriame svoju pozornosť na spomínané workshopy, je nutné uviesť, že napríklad Ruund De Bruin, zastupujúci najvyššiu radu holandských lokálnych vysielateľov, uviedol, ako pracujú lokálne televízie v jeho krajine. Rovnako ako u nás, ale s kľúčovým rozdielom. V krajine tulipánov a veterných mlynov sú totiž lokálky podporované priamo mestami a obcami. V súčasnej situácii u nás sa mesto Košice snaží svoj podiel v TV Naša predať.
Program workshopov reagoval aj na aktuálnu situáciu vo svete. Úvodného slova sa v tomto prípade zhostil spolupracovník Hlasu Ameriky a starší korešpondent FSN v Paríži Američan P. Paul Miller. V čase, kedy televízny diváci prahnú po každej novej informácii okolo novej vojny, povedal: "Televízia vlastne niekedy slúži teroristom ako ich nástroj. Ľudia, ktorí vysielajú teroristické vyčíňanie, si musia byť vedomí toho, že nesú zodpovednosť za ich propagáciu. Všetko, čo povie Al kaida, vysielajú všetky stanice. Bez nás by teroristi nemohli jestvovať. Keď padne v lese strom, nikto to nepočuje. Keď sa informácia nedostane k ľuďom, stráca význam."

Jeho slová skutočne zazneli ako rana zo štartovnej pištole na nekonečnú radu polemík. Ľudia chcú informácie, ich vysielanie robí teroristom reklamu, lebo aj záporná reklama je reklamou. Vysielaním požadovaných informácií stúpa sledovanosť televízií a najsledovanejšie televízie majú najmenšie problémy získať zákazníkov na prezentácie reklamy. Ale ako sa toto pravidlo narušilo v tomto prípade? Väčšina najväčších televíznych spoločností stráca reklamných klientov, pretože nemajú záujem o prezentáciu v čase, keď je hlavným námetom vysielania brutalita, násilie, krv a vojna. Mnohé televízne spoločnosti práve v týchto chvíľach takto prichádzajú o milióny dolárov.

"Keď hrozia biologické a chemické zbrane, musíme byť veľmi opatrní, aby sme svojou mediálnou silou obyvateľstvo ešte viac nezastrašovali. Je potrebné poukázať na to, že iní chcú ich - nás zastrašiť. Ak sa informuje o akčnom dianí, je potrebné zamerať sa aj na preventívne opatrenia a v rámci možností poukázať na to, čo robia zodpovední činitelia na ochranu svojej krajiny a jej obyvateľov. Nová situácia je tragédiou, ktorú divák prežíva a našim cieľom nesmie byť podávanie správ v takom stave, ktorý vyvoláva masívny stres. To chcú predsa teroristi."

Podobne, i keď svojským umeleckým jazykom na túto situáciu predtým poukázal hosť festivalu, slovenský režisér Dušan Trančík. Ako uviedol, ľudia vedia, čím hrozí Been Ladin, vedia, že mnoho moslimov ide za ním, ale nevedia prečo. Za to má, podľa Trančíkovho názoru, čiastočnú spoluzodpovednosť aj väčšinová americká a európska kultúra. Žili sme vedľa moslimov, akoby neexistovali, ekumenizácia je skôr dieťaťom v plienkach, naviac problémovým a my vlastne vôbec nevieme, ako moslimovia rozmýšľajú akú majú hierarchiu životných hodnôt, ako chápu význam slova tolerancia a podobne. Naraz len zistíme, že spáchali najväčší teroristický čin v dejinách Ameriky, chcú v zabíjaní pokračovať. Zabíjanie je zlé, oprávnene to odsudzujeme, ale nevieme, prečo tak robia. Nechápeme súvislosti, kde sa stala chyba, len prijímame správy, ako sa bojuje. Naviac, čo je horšie, nevieme, čo od nich môžeme do budúcnosti očakávať. Aj pretože sme vedľa nich dlho žili bez toho, aby sme si ich existenciu čoby len uvedomovali.

Dušan Trančík sa na festivale predstavil aj svojim dokumentárnymi filmami, ktorých rukopis bol predovšetkým typický netypickým spracovaním témy. Problém rómskej otázky, či životných hodnôt človeka na vrchole slávy, ale po zdravotnom kolapse, to boli hosťujúce príspevky, ktoré dali Zlatému žobrákovi vysoký rozmer. K jeho predstaveniu sa ešte vrátime v retrospektívnom článku z festivalu.
V sobotu večer dýchalo Štátne divadlo atmosférou očakávania vyhlásenia výsledkov poroty. Po medzinárodnom kultúrnom programe prišla na rad očakávaná chvíľa.

Čestné uznanie poroty získal film Láska v produkcii Nagy J. Company, Rumunsko, za citlivý pohľad na vzťah dvoch mladých ľudí, ktorý prekonáva telesné postihnutie. Film bol zložený zo strihov na obliekajúcu sa nevestu - symbol ženskosti a krásy vo veľkej chvíli života - a mrzáka bez rúk, ktorý si pripína svoje protézy.

Čestné uznanie získal aj film Bezprízorní z produkcie Internews Kyjev, Ukrajina, za neprikrášlený ponor do života kyjevských detí na ulici.

Návštevník udeľovania cien mohol mať pomaly pocit ako na World Press Foto. Oba ocenené snímky sa totiž vyznačovali extrémnym naturalizmom, akoby šancu na úspech mal len ten, kto prinesie čo najextrémnejší a najkrutejší pohľad na realitu. I keď aj toto tvorí neodmysliteľnú a mimoriadne dôležitú súčasť filmového dokumentu, existujú predsa aj veci, kvôli ktorým si ľudia zapínajú televízory a nemusia mať hneď po zhliadnutí filmu depresie.

Našťastie tento trend skončil ihneď udelením ďalšej ceny - Ceny jazykovej školy regent za podnetný zábavný program pre deti Pán Abeceda. Jeho producentmi sú TV ERA&Katena Mundi Prod Skopje.

Ďalšie ceny získali:

Cena Sigillum oppidi Saag za Žurnál mínus v produkcii TV naša za parodický prístup k politickým komentátorom.

Cena Asociácie lokálnych televízií za príspevok Biele tiene v produkcii Telecom Garant Vitebsk, Bielorusko, za priblíženie námetov diela svetoznámeho maliara Marca Chagalla prostredníctvom mesta Vitebska, kde sa narodil.

Cena rakúskeho klubu novinárov za príspevok Obchytávači v produkcii TV B92 Beograd, Juhoslávia, za milosmiešnu snímku o tom, ako v Juhoslávii kupujú chlieb. Pri tomto príspevku sa hodno zastaviť. Film vznikol bez scenára, dokonalým strihom a komentármi. Skrytá kamera nakrúcala, kto ako pristupuje v obchode ku chlebu. Dôchodca, ktorého pravdepodobne nezaťažujú zbytočné milióny, skúša čerstvosť, vyberá čo najväčší bochník. Mladík stlačí zo dve tri kôrky, potom rýchle chlieb hodí do košíka, žena v stredných rokoch, pre ktorú je nakupovanie zábavou, obchytá všetok tovar, aby nakoniec vzala ten chlieb, na ktorý siahla ako prvý... V tomto prípade dominoval nápad a vtip, s akým to bolo divákovi podané. Jasný dôkaz toho, že niekedy nie je nutné stavať nové dielo na spásonosných myšlienkach o prítomnosti a budúcnosti sveta, len zvoliť iný uhol pohľadu a i tak vznikne čosi, čo netradične priblíži súčasný stav spoločnosti. Nakoniec, prístup k chlebu je dostatočne silným symbolom.

Cenu Lion´s klubu získal príspevok Záchranári v produkcii TV Wisla Krakov, Poľsko, za kameru sledujúcu činnosť záchrannej služby. Aj tu je dobré pozastaviť sa nad tým, čo poľskí filmári dokázali bez výraznejších komentárov, zato emocionálne dokonale priblížiť. Muž na omši v kostole odpadol, pravdepodobne mu zlyhalo srdce. Veriaci, modliaci sa za lásku a porozumenie medzi ľuďmi, sa ani nepohli, muž na zemi umieral. Farár ani neprerušil kázeň a všetci naďalej k nemu zbožne hľadeli. Kamera brala naživo boj záchrannej služby, ktorá človeku v bezvedomí dávala elektrické šoky, aby zachránila najvyššiu hodnotu - život. Kresťanským kostolom naďalej znela kázeň kňaza, veriaci sa modlili za vlastné spasenie, zatiaľ, čo ich blížny na zemi umieral bez toho, aby mu pred príchodom záchranárov niekto aspoň trochu pomohol. Cirkev, ako spôsob inštitucionalizovania viery, tu jasne vyznela ako spoločnosť vyzdvihujúca rituály nad humanizmus a záujem o pútanie pozornosti na vlastnú existenciu nad záujmom o prehĺbenie ľudskosti v spoločenstve. Keď si zástupca spoločnosti TV Wisla Krakov preberal cenu, poznamenal, že autorský prístup bol v prípade tohto príspevku minimálny, vďaka patrí len záchranárom. Nakoniec, napísať takýto scenár by brali cirkevníci ako rúhanie. Lenže to, čo vyprodukovali oni sami, je realita.

Cenu mestskej časti Košice - Staré mesto získal príspevok 21. storočie v produkcii NTV Niš, Juhoslávia, o údele chudobnej, lež umelecky nadanej bosnianskej dievčiny v utečeneckom tábore.

Cenu SaS získal príspevok Tabaková cesta od TV Čačak, Juhoslávia, za dokument o pašerákoch cigariet, zneužívajúcich na obchody svoje deti. Tento film bol mimoriadne emotívny a poukázal na nabúranie hierarchie hodnôt u ľudí, ktorí pašeráctvom neporušujú len zákony, ale samotné princípy humanizmu. Rodina, ktorá si zarába prenosom kartónov cigariet cez hranice, ich pašuje vo výbave pre svoje asi trojročné dieťa. Ráno ho ospalé vytiahnú z postele a vláčia cez hranice, cestou späť aj s tabakom. Nakoniec, keď sa im úspešne podarilo dostať tovar cez čiaru, dieťa si ako odmenu vyťahuje cigaretu, ktorú mu rodičia pripália.

Cenu primátora mesta Košice získal príspevok Volám sa Žika od TV B92 Beograd, Juhoslávia, za pohľad do každodenného bytia cigánskeho dieťaťa na ulici.

Vlani vyhrala hlavnú cenu Grand Prix Zlatý žobrák 2000 TV Naša. Aj toho roku cena ostala v Košiciach, pretože najvyššiu métu v hodnotení poroty získal seriál Možno práve vy od TV Globval Slovensko, za objavnú tv formu, pri ktorej možno urobiť na 15 minút masmediálnu hviezdu z hocikoho odchyteného na ulici. Chlapík kráča s kamerou, zastaví na ulici človeka, osloví ho, ďalej kráča s ním a v rozhovore sa pokúša vytvoriť jeho profil...

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001 skončil, bol úspešný a prínosný aj pre rozvoj slovenských lokálnych televízií. Je na zamyslenie, že takáto akcia medzinárodného významu sa opäť konala bez koruny podpory z Ministerstva kultúry SR.

Diváci TV Global si spomenuté príspevky budú môcť pozrieť v prvej polovici decembra.

16. 10. 2001

Slavomír Szabó

linky z vlaňajšieho ročníka festivalu:

K prednáške českého publicistu Jiřího X. Doležala zameranej na "DROGY"

Začal Košický žobrák 2000

Skončil 6. Medzinárodný festival mestských a lokálnych televizií "Zlatý žobrák"

linky z terajšieho ročníka festivalu:

V Košiciach začne 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií

Začal 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001


domovské linky festivalu:

www.festival.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606