magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košické folklórne dni
@ Kultúra -> Oznamy      Nov 19 2002 - 11:56 GMT
Košické folklórne štúdio v spolupráci s Národným osvetovým centrom Bratislava, košickými folklórnymi súbormi,Občianskym združením Svojina a Umeleckou a reklamnou agentúrou Kultobin pripravili už 8. Košické folklórne dni.


Koncerty, súťaže, škola tanca

Štvrtok - 21.11.2002

v 19´00 hod. HUDACI HRAJCE
- Koncertná sála Starej radnice, Hviezdoslavova ul.

Piatok - 22.11.2002

v 19´00 hod. SڍAŽ TANEČNICKYCH SCHOPNOSTÍ
„O cenu Štefana Mráza“ - Jumbo, estrádna sála
v 22´00 hod. PRI ¼UDOVEJ HUDBE
- Jumbo centrum, estrádna sála

Sobota - 23.11.2002

v 13´00 hod. ŠKOLA TANCA
- Jumbo centrum, estrádna sála
v 16´30 hod. SڍAŽ MLADÝCH CHOREOGRAFOV
- Jumbo centrum, divadelná sála

v 19´00 hod. NAŠE TANCE a HOSTIA
- Jumbo centrum, divadelná sála
v 21´30 hod. PRI ¼UDOVEJ HUDBE
- Jumbo centrum, estrádna sála

Nedeľa - 24.11.2002

v 10´00 hod. ROZPRAVA O SڍAŽIACH
- Koncertná sála Starej radnice, Hviezdoslavova ul.
v 16´30 hod. FOLKLÓR OD SUSEDOV
- Štátne divadlo v Košiciach, Hlavná ul.
v 19´00 hod. HRIECH - Tanečné divadlo
- Štátne divadlo v Košiciach, Hlavná ul.Programy pre deti a mládež, sprievodné podujatia

18.-22.11.2002

v 9´00 a 11´00 VÝCHOVNÉ KONCERTY
- Jumbo centrum, divadelná sála

Štvrtok - 21.11.2002

v 13´30 hod. ŠKOLA TANCA pre učiteľov a vychovávateľov
základných škôl

- SZUŠ, Masarykova 2 - veľká tanečná sála
v 16´30 hod. PREZENTÁCIA A KRST PUBLIKÁCIE „RÁKOŠ“
a ROZPRAVA
- Verejná knižnica J. Bocatia

Piatok - 22.11.2002

v 18´30 hod. MEDZINÁRODNÝ VEČER
- Dom kultúry, Krompachy

14.10.-24.11.2002

v KOŽA A KROJE - Verejná knižnica J. Bocatia


14.10. - 24.11.2002

Verejná knižnica J. Bocatia - Hviezdoslavova ul.
v KOŽA A KROJE
Realizácia výstavy: Klub milovníkov autentického folklóru.
Komisár výstavy: Erika Švedová.
Umelecký program na vernisáži: FS Železiar.
Vystavované exponáty sú zapožičané od remeselných výrobcov Róberta Mižova, a Jozefa Karahutu; krojový materiál zapožičali súbory Hornád, Ilosvai, Železiar a Danka Javorská.
Róbert Mižov ukončil UPJŠ v Prešove, odbor Výtvarná výchova. Brašnárstvu sa profesionálne venuje od roku 2000. Vlastní dielňu a predajňu v Košiciach. Jeho práce sú inšpirované prírodou, často florálnymi motívmi a všetky sú ručne spracovávané. Reprezentuje mestskú cechovú výrobu predmetov dennej potreby (opasky, brašne, peňaženky, kabely, spony do vlasov a pod.).
Jozef Karahuta „Cipísek“ je dlhoročný tanečník folklórneho súboru Šarišan. Jeho práce majú folklórny charakter. Motívy a predmety sú inšpirované šarišskou pastierskou kultúrou. Vyrába aj obuv, ostrohy a mosadzné pracky na opasky. Jeho koníček sa mu stal obživou.

Piatok - 15.11.2002

14´30 hod. - Športová hala - Moyzesova ul.
v DETSKÉ ŠPORTY A ZÁBAVNÉ SڍAŽE
Netradičné súťaže pre detské folklórne kolektívy pôsobiace v Košiciach.
Vedúci súťaží: Mária Szakácsová, Vladimír Michalko a Ivan Zezulka.

15´00 hod. - Kolkáreň - Kustrova ul.
v TURNAJ V KOLKOCH A STOLNOM TENISE
Turnaj dievčenských družstiev folklórnych súborov v kolkoch a turnaj zmiešaných družstiev v stolnom tenise.
Príprava a realizácia: Slavomír Ondejka.

17´30 hod. - Športová hala - Moyzesova
v ŠKOLA TANCA PRE DETI
Vyučuje: Vladimír Urban.
Vyučujú sa tance z audio a video publikácie „Vandrovali hudci“.

19´30 hod. - Vojenská letecká akadémia M.R.Štefánika - Rampova ul.
v TANEČNÁ ZÁBAVA
Do tanca hrajú: ľudová hudba FS Borievka a ľudová hudba J.K.Češľaka zo Zamutova.
Spoluorganizátor: Klub milovníkov autentického folklóru.

Sobota - 16.11.2002

16´00 hod. - Športová hala - Moyzesova ul.
v TURNAJ VO FUTBALE A STOLNOM FUTBALE
Turnaj chlapčenských družstiev folklórnych súborov.
Príprava a realizácia: Pavol Cacara a Dušan Kulan.
Pondelok - 18.11.2002

9´00 a 11´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v VÝCHOVNÉ KONCERTY
Scenár a réžia: Mária Svoreňová.
Konferanc: Vladimír Urban.
Účinkujú detské folklórne súbory Árvacska, Čarnička, Hanička a Jahôdka.

Utorok - 19.11.2002

9´00 a 11´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v VÝCHOVNÉ KONCERTY
Scenár a réžia: Antónia Urbanová.
Konferanc: Vladimír Urban.
Účinkuje: DFS Železiarik (žiaci SZUŠ na Masarykovej ul. V Košiciach).


Streda - 20.11.2002

9´00 a 11´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v VÝCHOVNÉ KONCERTY
Scenár, réžia a konferanc: Vladimír Urban.
Účinkujú folklórne súbory z Kaliningradu (Rusko) Arabesky, Bolero a Talica, Hanička.

Štvrtok - 21.11.2002

9´00 a 11´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v VÝCHOVNÉ KONCERTY
Scenár, réžia a konferanc: Vladimír Urban.
Účinkujú: folklórne súbory Železiar, Kéve (Ráckeve, Maďarsko) a súbory z Kaliningradu (Rusko) - Arabesky, Bolero a Talica.

13´00 hod. - Súkromná základná umelecká škola, Masarykova 2 - veľká sála
v ŠKOLA TANCA pre učiteľov a vychovávateľov ZŠ
Účinkujú: Vladimír Urban a FS Železiar.

16´30 hod. - Verejná knižnica J. Bocatia - Hviezdoslavova ul.
v PREZENTÁCIA A KRST PUBLIKÁCIE „RÁKOŠ“
v ROZPRAVA s JÁNOM LAZORÍKOM Z KRIVIAN
Literárna spoločnosť „Pravé orechové“ vydala v rámci výročia 1. písomnej zmienky o obci Rákoš rovnomennú publikáciu.
Ján Lazorík je nositeľom tradícii, pochádzajúci z obce Krivany na Šariši, ktorý sa už dlhé roky venuje ľudovej kultúre svojho regiónu.
Príprava a realizácia: Klub milovníkov autentického folklóru.

17´00 hod. - Stará radnica - Radničná sála - Hviezdoslavova ul.
v HUDACI HRAJCE
Program ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov inštrumentalistov.
Scenár a réžia: Milan Rendoš.
Konferanc: Zuzana Bobríková.
Účinkujú: folklórne súbory Borievka, Čarnica, Hornád, Jahodná a Železiar, spevácka skupina Minčol z Kyjova so sólistkou Ankou Poráčovou, cimbalista Jozef Faglic zo Spišských Vlách, zahraničné folklórne súbory Kéve z Ráckeve (Maďarsko), Kindertanzgruppe St. Marein
a Mürztaler Tanzlmusi zo St. Lorenzen (Rakúsko) a Talica z Kaliningradu (Rusko).


Piatok - 22.11.2002

9´00 a 11´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v VÝCHOVNÉ KONCERTY
Scenár, réžia a konferanc: Vladimír Urban.
Účinkujú: folklórne súbory Kéve z Ráckeve (Maďarsko), Mürztaler Tanzlmusi z o St. Lorenzen (Rakúsko) a súbory z Kaliningradu (Rusko) - Arabesky, Bolero a Talica.

19´00 hod. - Jumbo centrum - estrádna sála
v SڍAŽ TANEČNÍCKYCH SCHOPNOSTÍ
„O cenu Štefana Mráza“
Jej hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu a konfrontáciu tanečných schopností najlepších interpretov ľudového tanca z folklórnych súborov.

Súťaž A: Súťaž v tancovaní nepoznaných tanečných motívov.
- Súťaže sa zúčastňujú družstvá v počte 6 členov (3 tanečníci a 3 tanečnice); družstvá reprezentujú súbor; z jedného súboru sa môžu prihlásiť max. 2 družstvá.
- Maximálny počet družstiev v súťaži je 6; organizátor si v prípade vyššieho záujmu vyhradzuje právo vybrať z prihlásených družstiev.
- Prihlásiť sa môžu tanečníci starší ako 16 rokov.
- Družstvá sú losovaním zadelené do dvoch skupín, z ktorých sa postupuje do finále.
- Súťaž pozostáva z opakovania tanečných motívov za predtancujúcim pedagógom tanca.
- Predtancujú sa tanečné motívy ľudových tancov a všeobecnej pohybovej výchovy.
- Hodnotí sa schopnosť tanečníkov opakovať tanečné motívy podľa pedagóga tanca.
- Výkony súťažiacich hodnotí porota zostavená z pedagógov a choreografov tanca.
- Oceňuje sa 1.,2. a 3. miesto v družstvách a 1.,2. a 3. miesto v jednotlivcoch,
v kategórii tanečník a tanečnica.
- Vyhlásenie výsledkov je spojené s prezentáciou družstiev a jednotlivcov.
- Účastníkom súťaže organizátori hradia cestovné a nocľah.

Ocenenia pre družstvo:
1. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 6000,-Sk.
2. miesto - diplom,pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 3000,-Sk.
3. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 2000,-Sk.

Ocenenie pre jednotlivca:
1. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 3000,-Sk.
2. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 2000,-Sk.
3. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 1000,-Sk.


Súťaž B: Súťaž v tancovaní ľudových tancov.
- Prihlásiť sa môžu tanečníci starší ako 16 rokov.
- Súťažia tanečné páry reprezentujúce samých seba.
- Páry sú losovaním zadelené do skupín, z ktorých sa postupuje do finále. Toto platí, ak sa prihlási viac párov, ako štyri.
- Princíp súťaže spočíva v ukážke schopností tancovať ľudové tance na hudbu, ktorá striedavo hrá melódie k rôznym tancom.
- V tomto ročníku sa súťaží v tancoch z obcí: Pozdišovce (čardáš), Raslavice (čardáš), Margecany (Kruta), Goral - Suchá hora a Liptovské Sliače.
- Výkony tanečníkov hodnotí odborná porota zostavená z pedagógov a choreografov tanca.
- Hodnotí sa schopnosť tanečníkov zatancovať správny tanec v čo najvernejšej podobe z hľadiska tanečných motívov, motivických radov a vývoja tanca.
- Každý porotca vyjadrí svoje hodnotenie verejným udelením poradia.
- Oceňuje sa 1., 2. a 3. miesto.
- Vyhlásenie výsledkov je spojené s prezentáciou víťazných párov.
- Účastníkom súťaže organizátori hradia cestovné a nocľah.

Ocenenia pre víťazné páry :
1. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 4000,-Sk.
2. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 3000,-Sk.
3. miesto - diplom, pozdišovská keramika od majstra Jána Parikrupu, finančná odmena vo výške 2000,-Sk.

Súťaž C: Súťaž bývalých členov folklórnych
- Súťaže sa zúčastňujú družstvá počte 6 členov (3 muži a 3 ženy).
- Prihlásiť sa môžu tanečníci starší ako 30 rokov, ktorí neúčinkujú v žiadnom súbore minimálne 5 rokov.
- Súťaž pozostáva z dvoch častí:
a/ predtancovanie ľubovoľnej choreografie ľudového tanca o časovom rozsahu od 2 do 3 minút.
b/ ukážka schopnosti opakovať tanečné motívy za predtancujúcim pedagógom.
- predtancujú sa tanečné motívy z ľudových tancov Slovenska.
- hodnotí sa zvlášť 1. a 2. časť súťaže; väčšiu hodnotu má umiestnenie v 2. časti súťaže.
- Oceňujú sa družstvá maximálne do 3. poradia.


Ocenenia pre víťazné družstvá:
1. miesto - diplom a vecná cena.
2. miesto - diplom a vecná cena.
3. miesto - diplom a vecná cena.

18´30 hod. - Dom kultúry - Krompachy
v MEDZINÁRODNÝ VEČER
Príprava programu: Jozef Janikov.
Účinkujú folklórne súbory Kéve z Ráczkeve (Maďarsko), Kindertanzgruppe St. Marein a Mürztaler Tanzlmusi zo St. Lorenzen (Rakúsko) a Krompašan z Krompách.

22´00 hod. - Jumbo centrum - estrádna sála
v ZÁBAVA PRI ¼UDOVEJ HUDBE
Do tanca hrá: ľudová hudba Železiar.

Sobota - 23.11.2002

13´00 hod. - Jumbo centrum - estrádna sála
v ŠKOLA TANCA
Vyučuje: Pavol Pitoňák a Ervín Varga.
Doprevádza ľudová hudba Železiar.
Vyučujú sa tance z obcí Kamienka a Raslavice.

16´30 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v SڍAŽ MLADÝCH CHOREOGRAFOV
Vypisovateľ a organizátor súťaže: Košické folklórne štúdio a občianske združenie Svojina.
Príprava programu: Vladimír Urban a Marián Gereg.
Moderátor: Zuzana Bobríková.
Podmienky súťaže:
- Súťaž je vypisovaná pre scénické formy ľudového tanca, ktorá sa bude uskutočňovať každé 2 roky a bude sa striedať so súťažou ľudových hudieb.
- Do súťaže sa môžu prihlásiť začínajúci autori choreografií ľudového tanca vo veku do 30 rokov.
- Prihlásené choreografie nesmú byť staršie ako 3 roky.
- Choreograf môže prihlásiť do súťaže maximálne 2 choreografie.
- Prihláška je podmienená dodaním videokazety s prihlasovaným tancom.
- Organizátori si vyhradzujú právo výberu choreografií, ktoré sa zúčastnia súťaže.
- Choreografie sa interpretujú na živú alebo reprodukovanú hudbu (hudbu je nutné priniesť na minidisku alebo CD).

- Choreografiu môže interpretovať najviac 10 tanečníkov. Maximálny počet interpretov hudby je 5.
- Časový rozsah choreografie je limitovaný rozmedzím 3 až 10 minút.
- Oceňujú sa 3 najlepšie choreografie, ktoré určí 5-členná porota zostavená z odborníkov.

Ocenenia pre víťazov::
1. miesto: 20.000,-Sk.
2. miesto: 15.000,-Sk.
3. miesto: 10.000,-Sk.

Organizátori si vyhradzujú právo neudeliť ceny v plnom rozsahu alebo v prípade vysokej úrovne choreografií udeliť aj ďalšie ocenenia.


19´00 hod. - Jumbo centrum - divadelná sála
v NAŠE TANCE A HOSTIA
Tanečný galaprogram zúčastnených folklórnych kolektívov.
Scenár a réžia: Vladimír Michalko, Michal a Dana Nogovci, Slavomír Ondejka a Mariana Svoreňová.
Konferanc: Zuzana Bobríková.
Účinkujú: folkórne súbory Borievka, Čarnica, Jahodná, Hornád, Železiar, KMAF, Dolina z Uherského Hradišťa (Česko), Kéve z Ráckeve (Maďarsko).
Pred programom budú vyhlásené výsledky choreografickej súťaže.


21´30 hod. - Jumbo centrum - estrádna sála
v ZÁBAVA PRI ¼UDOVEJ HUDBE
Do tanca hrajú: ľudová hudba FS Borievka a ľudové hudby zúčastnených folklórnych súborov.Nedeľa - 24.11.2002

10´00 hod. - Koncertná sála Starej radnice - Hviezdoslavova ul.
v ROZPRAVA
Stretnutie organizátorov, vedúcich folklórnych súborov, hostí a záujemcov o Košické folklórne dni.
Témy: - hodnotenie choreografickej súťaže a tanečníckej súťaže;
- súčasný život ľudového tanca a folklóru.
Rozpravu vedie: Vladimír Urban.

16´00 hod. - Štátne divadlo v Košiciach - Hlavná ul.
v FOLKLÓR OD SUSEDOV
Scenár a réžia: Vladimír Urban a Marián Baloga.
Konferanc: Zuzana Bobríková.
Účinkujú folklórne súbory: Čarnica, Dolina z Uherského Hradište (Česko), Kéve z Ráckeve (Maďarsko).

16´00 hod. - Štátne divadlo v Košiciach - Hlavná ul.
v HRIECH - Tanečné divadlo
Monotematické divadelné predstavenie inscenované formou tanečného divadla. V diele sa využívajú pôvodné formy tradičnej ľudovej kultúry z obce Raslavice, v spojení s prvkami a postupmi súčasného scénického tanca. Tanečné divadlo Hriech získalo na medzinárodnej súťaži profesionálnych divadiel v Plzni ocenenie za najlepšie dielo roku 2001.
Príbeh sa odohráva v 30-tych rokoch 20.storočia, charakteristických migráciou mužov za prácou, pričom ženy ostávali doma, a starali sa o majetok. Hrdinka príbehu žije sama. Už roky nedostala správu od manžela, o ktorom nevie, či ešte vôbec žije. Stretáva dávneho priateľa, ktorý sa vrátil z cudziny. Je hriešnicou, ak príjme ponúkanú šancu na zmenu svojho života?

Choreografia a réžia: Pavol Pitoňák.
Hudobný skladateľ: Róbert Faltus.
Hudbu nahral: O¼UN SRo Bratislava.
Výprava: Juraj Grafel.
Tanečný pedagóg: Andrea Pitoňáková.
Interpretácia: tanečníci FS Železiar.
Produkcia: Kultobin, s.r.o.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk