magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

RIEČNA ZMLUVA A RIEČNA KOALÍCIA
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Nov 19 2002 - 03:12 GMT
(MVO SOSNA - tlačová správa) -- Slávnostný podpis Riečnej zmluvy, uskutočnený v rámci založenia prvej „Riečnej koalície“ na Slovensku bude hlavným bodom programu podujatia, organizovaného občianskym združením SOSNA z Košíc, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 27. novembra 2002 v priestoroch zasadačky Obecného úradu vo Valalikoch.

Na oficiálny akt podpisu Riečnej zmluvy sú pozvaní zástupcovia všetkých subjektov, ktoré prejavili seriózny záujem o členstvo. Dovedna 24 subjektov zahŕňa štátnu správu, samosprávu, školy, firmy a mimovládne organizácie. Po prvý krát na Slovensku vznikla trojsektorálna miestna iniciatíva na riešenie problémov v povodí na zmluvnej báze.

Občianske združenie SOSNA jedná so zainteresovanými subjektami, zasahuiúcimi svojou činnosťou do kvality životného prostredia v Mikroregióne Hornád, už od decembra roku 2001. Partnerský Mikroregión Hornád združuje 13 obcí, ležiacich v južnej časti povodia rieky. Väčšina obcí spadá do Košickej ohrozenej oblasti, patriacej z hľadiska kvality životného prostredia medzi 8 najviac znečistených oblastí na Slovensku. Jednou z ciest, ako spoločne pracovať na zlepšení stavu životného prostredia, je príprava a realizácia Riečnej koalície a Riečnej zmluvy.

Riečna koalícia
má za cieľ vytvoriť spoločnú platformu v záujme dlhodobého spojenia rôznych subjektov, pôsobiacich - v tomto prípade - v južnej časti povodia Hornádu, ktoré majú vplyv na kvalitu životného prostredia. V praxi to znamená vytvorenie siete, spájajúcej samosprávy, správcu povodia, firmy, školy, štátne orgány a mimovládne organizácie, ktoré vzájomne rešpektujú svoje potreby a spoločne chcú konkrétnymi krokmi zlepšiť stav životného prostredia.

Okrem environmentálneho rozmeru má Riečna koalícia aj sociálny a ekonomický rozmer, prostredníctvom ktorého prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Projekt má aj svoj cezhraničný rozmer – o.z. SOSNA spolupracuje s organizáciou Holocén z Miškolca, ktorá má svoje aktivity v maďarskej časti povodia Hornádu.

Príklady aktivít, ktoré budú súčasťou Riečnej zmluvy na území Mikroregiónu Hornád:
- obnova meandrov (mŕtvych ramien) Hornádu v katastroch obcí Gyňov a Čaňa
- príprava cyklotrasy pozdĺž Hornádu s prepojením na Maďarsko
- spolupráca pri odstraňovaní čiernych skládok
- pomoc pri kompostovacom programe
- realizácia Náučného chodníka Horný Abov
- revitalizácia krajiny, realizácii protipovodňových a protieróznych opatrení
- realizácia dobrovoľného riečneho monitoringu „Starám sa o svoju rieku“

Uvedené aktivity podporuje aj Ministerstvo životného prostredia, s ktorým o.z. SOSNA jednalo aj o tom, aby zo svojej pozície podporovalo realizáciu alternatívnych riešení, akými sú výstavby malých bio-čističiek odpadových vôd, revitalizačných opatrení v krajine a výstavby obecných kompostovísk.

Tento komplexný prístup riešenia problémov povodia rieky nebol ešte na Slovensku aplikovaný a môžeme ho považovať za pilotný projekt, použiteľný aj v iných slovenských povodiach.

Ing. Štefan Szabó, PhD.
predseda rady o.z. SOSNA
Pražská 2
040 11 Košice
tel./fax: 055 644 51 24
e-mail: sosna@changenet.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606