magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Celoslovenský týždeň za vratné obaly
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Nov 18 2002 - 06:53 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- 190 škôl, mimovládnych organizácií bude v nasledujúcom týždni usporiadavať informačné aktivity pre zníženie odpadov z obalov so zameraním na podporu vratných obalov. Tieto akcie realizujú v rámci “Celoslovenského týždňa za vratné obaly” (CTVO), ktorý usporiada Spoločnosť priateľov Zeme – mimovládna organizácia pre ochranu životného prostredia od 18. – 24. 11. 2002.


Cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o prínose preferovania vratných obalov pre životné prostredie i peňaženky spotrebiteľov. Žiaľ v posledných rokoch bola možnosť zakúpiť nápoj vo vratnom obale čoraz väčším problémom. Právo výberu nápoja vo vratnom a jednorazovom obale prináša spotrebiteľom nový zákon o obaloch (§ 3), ktorý stanovuje povinnosť ponúkať nápoje aj vo vratných obaloch, ak ich predáva v jednorazových, pre obchody nad 100 m2 predajnej plochy. Zákon o obaloch vrátane tohoto ustanovenia vstúpi do platnosti 1. 1. 2002. Preto súčasťou aktivít CTVO bude aj informovanie o tomto práve spotrebiteľa a motivácia k jeho využívaniu v prospech vratných obalov.

Vratné obaly podporí aj ďalšie prínosné ustanovenie zákona o obaloch - zavedenie zálohovania jednorazových nápojových obalov z PET a skla, ktoré odstráni doterajšie diskriminačné podmienky vratných obalov na trhu. Toto ustanovenie však vstúpi do platnosti neskôr, nie od 1.1.2002 (odborníci predpovedajú, že najskôr koncom roku 2003).

Školy a mimovládne organizácie budú počas CTVO usporiadavať prednášky, vyrábať nástenky, distribuovať informačné materiály, tie najaktívnejšie oslovovať obchodníkov pre rozšírenie ponuky nápojov vo vratných obaloch, prípadne zmeny poskytovania nealko nápojov a mliečnych desiat smerom k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Súčasťou CTVO budú aj informačné stánky na Hlavnej ulici v Košiciach (pred Štátnou vedeckou knižnicou), ktoré sa uskutočnia (v prípade priaznivého počasia) v pondelok až piatok od 14.30 do 17.00 hod.

Najväčší podiel komunálnych odpadov v SR tvoria práve obaly (cca 45% objemom). V posledných rokoch sa zvýšila produkcia komunálnych odpadov aj z dôvodu expanzie jednorazových nápojových obalov. Jednorazové obaly nápojov spôsobili zvýšenie spotrebiteľských cien (o 2 – 3 Sk na obal). Naopak vratné fľaše po navrátení do obchodu putujú na opätovné naplnenie v priemere 20 – 50 x, vďaka čomu sa výrazne znižuje produkcia odpadov, spotreba prírodných zdrojov, energie. Ani vymývanie fľiaš nepredstavuje výraznejšiu záťaž pre prostredie, pretože sa realizuje v uzavretom okruhu a odpadová voda sa odvádza k čisteniu. Správa pre Austrálsky parlament uvádza, že 15 krát obehnutá fľaša spotrebuje iba 1/2-1/3 vody, ktorú spotrebuje jednorazová. Za jednorazové obaly platíme až 2x. Najprv za obal pri nákupe a druhý krát za jeho odvoz a zneškodnenie vo forme odpadu. Ak si občan kúpi denne 1 nápoj v PET flaši napr. za 5 Sk, zaplatí len za obal ročne 1825.-Sk. Systém vratných fľiaš vytvára viac pracovných miest. Napríklad v Nemecku r. 1998 bol podiel vratných obalov 73% - ak by boli nahradené jednorazovými spôsobilo by to stratu 53 000 miest.


Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme

Spoločnosť priateľov Zeme
pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606