magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Európske hlavné mesto kultúry
@ Kultúra -> Oznamy      Feb 04 2009 - 10:20 GMT
Prvé zasadnutie Správnej (SR) a Dozornej rady (DR) Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. prinieslo schválenie niekoľkých zásadných dokumentov potrebných na plynulé fungovanie organizácie. Rokovania sa zúčastnilo všetkých sedem členov SR a kompletná trojčlenná zostava DR. Riaditeľka n.o. Zora Jaurová na úvod v stručnosti predstavila projekt a jeho hlavné vízie. Následne prítomní zvolili za predsedu SR primátora mesta Košice, Františka Knapíka a za predsedu DR zástupcu riaditeľa Magistrátu mesta Košice Richarda Dlhého.

"Predsedníctvo v správnej rade vnímam predovšetkým ako záväzok, aby sa poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ktoré si nezisková organizácia dala za cieľ, a tým aj príprava a realizácia projektu Interface 2013 do finálnej fázy, naplnila," zareagoval krátko po zvolení do funkcie predsedu SR František Knapík.

Dôležitú časť zasadnutia tvorilo schválenie pracovného plánu a rozpočtu n.o. na rok 2009, ktorý bol schválený v objeme 829 848 Eur (25 mil. Sk). "Našou hlavnou úlohou pre tento rok je zabezpečiť dlhodobé financovanie projektu a rozbehnúť investičné projekty," spresnila riaditeľka Košice 2013, n.o. Zora Jaurová.

Zo základných dokumentov nevyhnutných na fungovanie n.o. dnes SR prijala organizačnú štruktúru. "Schéma, ktorú sme navrhli je len počiatočná. V tomto roku predpokladáme nárast zamestnancov zo súčasných ôsmich na 12 až 15. Nezanedbateľnú časť personálneho zabezpečenia n.o. budú tvoriť externí spolupracovníci," uviedla vedúca projektovej skupiny Alena Vachnová.


Do dokumentov je možné nahliadnuť aj priamo v sídle organizácie na Hlavnej ulici 59 v Košiciach.

Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. (v skrátenej verzii Košice 2013, n.o.) vznikla 23. decembra 2008. Riaditeľkou n.o. je Zora Jaurová. Orgánmi neziskovej organizácie je správna rada (SR), ktorú tvorí sedem členov na čele s jej predsedom, primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom.

Ïalšími členmi SR sú: Marek Vargovčák - námestník primátora, František Balún - operný spevák, Juraj Koban - architekt, dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Darina Kárová - riaditeľka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, Marek Adamov - riaditeľ nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, Pavol Mitrík - grafik, odborník na vizuálnu marketingovú komunikáciu.

Na činnosť správnej rady dohliada dozorná rada (DR) na čele s jej predsedom Richardom Dlhým - zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice. Ïalšími členmi správnej rady sú poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Košice Iveta Kijevská a Erika Dolná.

Hlavným dôvodom založenia n.o. bolo vytvorenie samostatného a výkonne nezávislého subjektu, ktorého úlohou bude kompletné riadenie projektu Košice - Interface 2013, čo zahàňa aj vývoj grantových schém, investície do kultúrnych a komunitných centier, príprava projektov a podujatí na roky 2009-2013 a rozvoj vzťahov s partnermi verejného a súkromného sektora.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk