magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Mesto pomáha riešiť sociálne odkázaným poplatky za bývanie
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      Mar 11 2008 - 13:59 GMT
(TASR) - Takmer 6,8 milióna Sk získalo vlani mesto Košice na zníženie dlhu pre Bytový podnik mesta Košice (BPMK) od nájomníkov, hlavne zo sídliska Lunik IX, využitím inštitútu osobitného príjemcu (IOP) dávok v hmotnej núdzi. Napriek tomu dlh nájomníkov ešte stále predstavuje približne 160 miliónov Sk. Mesto prijalo v roku 2006 Koncepciu riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Poslanci na dnešnom mestskom zastupiteľstve vzali na vedomie jej vyhodnotenie za minulý rok s tým, že opatrenia sa ukazujú napriek čiastkovým problémom ako efektívne a mesto v nich bude pokračovať.

V prípade, ak by do systému IOP boli zaradení všetci obyvatelia Lunika IX a obyvatelia sociálnych bytov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, výška úhrady by bola podstatne vyššia. Počet občanov z Lunika IX zaradených do IOP v roku 2007 predstavuje totiž len 60 percent všetkých poberateľov dávok. Podľa vedenia mesta je preto nevyhnutné pravidelne prehodnocovať systém uzatvárania nájomných zmlúv na Luniku IX a v iných sociálnych bytoch. V opačnom prípade sa mesto dostáva do situácie, že byty sú obsadené a za byty sa neplatí. Občania zaradení do systému IOP nie sú oproti neplatičom v žiadnom smere zvýhodnení, čo v konečnom dôsledku má demotivačný charakter. V súčanosti má nájomnú zmluvu na Luniku IX len 50 percent nájomníkov, ostatní tam bývajú načierno.
Popri IOP, do ktorého sa len z Lunika IX so 696 bytovými jednotkami zapojilo 338 nájomníkov, využíva mesto v rámci koncepcie aj príležitostné práce pre mestské podniky, prostredníctvom mestského Psychosociálneho centra. Ako vyplýva zo správy, podarilo sa týmto spôsobom zapojiť vlani do rôznych činností pre Mestské lesy, Správu mestskej zelene a ďalšie podniky 195 ľudí a získať z ich odmien za prácu pre BPMK vyše 270 000 Sk. Dopravný podnik mesta Košice prispel ich bezplatnou prepravou na pracoviská.
Veľa sociálne odkázaných Košičanov si zarobilo vlani na úhrady za bývanie zapojením do aktivačných prác, financovaných cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom 52 ľudí vzali mestské podniky do trvalého pracovného pomeru.
Do kategórie pozitívnych nástrojov na riešenie existujúceho stavu v oblasti sociálneho bývania v Košiciach patrí aj príspevok mesta na bývanie. Jeho získanie je však podmienené splnením potrebných kritérií. Z úrovne mesta je to zároveň jediný možný prostriedok na spolufinancovanie bývania sociálne odkázaných. Vlani poskytla samospráva stovke sociálne odkázaných na bývanie vyše 303 000 korún.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606