magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Festival lokálnych televízií Zlatý žobrák navštívi aj syn Charlieho Chaplina
@ Aktuálne -> Médiá      Oct 04 2002 - 07:51 GMT
„Ako predchádzajúcich sedem ročníkov, aj tento rok sme festival Zlatý žobrák pripravili bez akejkoľvek podpory štátu. Pomoc prišla zo zahraničia. Ďakujeme, že nám Američania rozumejú,“ uviedla riaditeľka 8. medzinárodného festivalu lokálnych televízií ZLATÝ ŽOBRÁK KOŠICE 2002 Eva Děkanovská. Tento festival, ktorý svojou kvalitatívnou úrovňou každoročne stúpa, už dávnejšie zaujal tvorcov televíznych programov i stále miesto nielen v Európe, ale známy je i v odborných kruhoch USA. Predsedom poroty bude ako každý rok aj teraz mediálny expert Ed Baumeister zo Spojených štátov .

Veľkým uznaním festivalu je aj avízovaná účasť jeho hosťa Eugena Chaplina, syna slávneho Charlieho Chaplina, ktorý pracuje pre Covent Garden v Anglicku a pre operu v Ženeve. Zároveň pôsobí ako zvukový technik pre Mountain Studio, kde spolupracuje s takými hviezdami ako David Bowie, The Rolling Stones a Queen. Na festivale sa okrem iného predstaví aj svetovou premiérou 60 minútového dokumentu o svojom slávnom otcovi, pre ktorý napísal scenár a režíroval ho.

Okrem základného významu tohto jediného festivalu svojho druhu na Slovensku je aj účasť renomovaných televíznych a žurnalistických osobností jasným dôkazom jeho narastajúcej popularity. Už teraz sa prihlásilo vyše 100 účastníkov zo 17 krajín. Zatiaľ čo rôzne kultúrnej fondy podporujú viaceré divadelné festivaly často i regionálneho významu, organizátori Zlatého žobráka ostávajú v pozícii totožnej s názvom samotného podujatia.

Festival, ktorý začne 9. októbra v Dome techniky na Južnej triede, má niekoľko rovín. Popri súťažnej prehliadke tvorby regionálnych televíznych staníc to budú odborné semináre pre žurnalistov a pracovníkov televízie.

Stále viac sme svedkami toho, že televízie majú záujem v rámci zvýšenia svojej sledovanosti uverejňovať predovšetkým tzv. adrenalínové správy s nádychom senzácie. Ľudia však žijú s ďaleko všednejšími problémami ako je vrcholová politika a mafiánsky terorizmus. Inými slovami – senzáciechtivosť často potláča ľudský rozmer média.

Samozrejme, všetko má svoju opodstatnosť, avšak proporčné zastúpenie násilia a centrálnych správ z oblasti politických kruhov dominujú natoľko, že príspevky z regiónov nedostávajú vždy dostatočné zastúpenie v spravodajských reláciách televízií s celoštátnym pokrytím. Pozitívnym príkladom v tomto smere by mohlo byť už spravodajstvo ČTV, ktoré, dovolím si komentovať, je u našich susedov viac vyvážené, obsahuje viac správ z regiónov a približuje sa aj problémom radového občana. U nás tieto polohy zastupujú skôr regionálne televízie, čím stúpa ich význam aj z hľadiska diváka, pretože ponúkajú to, čo ľudí z regiónu zaujíma, ale Bratislavu nie.

Tak aj jednotlivé workshopy budú zamerané na spravodajstvo v lokálnej televízii, etiku v žurnalistike, menšinové programy v lokálnej televízii, či na reportáže ako reality života.

„Každé popoludnie sa bude konať súťažná prehliadka vybraných televíznych príspevkov, medzinárodná porota vyberie najlepšie programy, ktoré odmení cenami. Hlavnou cenou je Grand prix – soška Zlatého žobráka. Spoločnosť U.S. Steel venovala motivačnú cenu pre žurnalistov, ktorých programy budú viazané na problematiku detských osudov, neúplné rodiny a adopcie,“ informovala PR manažérka Miloslava Hriadeľová.


Cenou je 1000 USD. „Je to suma, ktorá lokálnej televízii pomôže dosť a dosť,“ uviedla riaditeľka festivalu Eva Děkanovská.

Dominovať budú dokumentárne filmy, ich úroveň ohodnotila programová manažérka Linda Šnajdárová slovami: „Týmito príspevkami lokálne televízie prejavili neočakávane veľkú dávku invencie.“

Prvý a terajší ôsmy ročník majú niečo spoločné. Konajú sa bez existencie lokálnej televízie so spravodajským vysielaním v Košiciach. TV NAŠA a neskôr GLOBAL sa stali minulosťou. Manželia Děkanovskí sú teraz aktívni v televíznej spoločnosti CREA-TV, ktorá získala licenciu na vysielanie hudobného kanálu. Aj keď riaditeľka festivalu Eva Děkanovská považovala vypúšťanie informácií za predbežné, pretože veľa vecí je ešte v štádiu riešenia, potvrdila, že už majú podpísanú zmluvu s UPC Slovensko, aby bol kanál šírený káblovou sieťou, taktiež bude šírený cez satelit. V rámci košického regiónu bude tento hudobný televízny kanál vysielať denne aj hodinovú reláciu s názvom NAŠA. Tá bude mať regionálny spravodajský a publicistický charakter. Predbežný termín zahájenia vysielania je určený na Nový rok 2003, ide však len o skutočne predbežné informácie, situácia sa ešte môže čiastočne zmeniť.

4. 10. 2002
Slavomír Szabó
foto: Karol Hatala

Ďalšie informácie z tlačového strediska festivalu:

PROGRAM 8. Medzinárodného festivalu lokálnych televízií "Zlatý Žobrák Košice 2002"

pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Jána Figeľa

Streda 9. októbra 200208:00-15:00 Registrácia účastníkov 09:00-12:00 Súťažná prehliadka 09:00-15:00 Programová burza 09:00-17:00 CITECH 2002 - Výstava televíznej techniky13:30-15:00 Workshop I. : " Spravodajstvo v lokálnej TV "15:15-16:30 Workshop II. : "Etika v žurnalistike "16:45-17:00 Prezentácia - 1. Bieloruský festival regionálnych televízií "Fokus 2002"17:15-17:30 Prezentácia : Volebná kampaň 2002 Slovensko 17:30-18:30 Pracovné diskusie 20:00-23:00 Otvárací ceremoniál Štvrtok 10. októbra 200209:00-12:00 Súťažná prehliadka 09:00-15:00 Programová burza 09:00-17:00 CITECH 2002 - Výstava televíznej techniky 13:30-14:30 Workshop III. : "Reportáž - realita života " 14.45-16:15 Workshop IV. : "Etnické menšiny v lokálnej televízii " 17:00-18:00 Panelová diskusia : Digitálna technológia a HDTV "18:15-18:30 Prezentácia : 3. Medzinárodný festival etnických menšín Krakow18:30-19:30 Pracovné diskusie20:00-23:00 Spoločenský večerPiatok 11. októbra 200209:00-12:00 Súťažná prehliadka09:00-15:00 Programová burza 09:00-17:00 CITECH 2002 - Výstava televíznej techniky13:30-14:45 Workshop V: "Propagácia vlastného programu a tvorba imidžu televízie." Kreatívny riaditeľ TV Markíza Roman Kettner bude prezentovať trendy v tvorbe upútavok, jinglov a podobne. Prezentácia sa uskutoční v Dome techniky. 15:00-16:00 Workshop VI : "Komunálne voľby vo vysielaní lokálnej televízie" Memo 98 bude prezentovať poznatky z volieb 2002 v rámci elektronických médií 16:15-16:45 Prezentácia - Satelitný kanál EÚ - Europe by Satellite 17:00-17:45 Valné Zhromaždenie Európskej Asociácie Lokálnych TV17:45-18:45 Pracovné diskusie20:00-23:00 Spoločenský večer Sobota 12. októbra 2002 09:00-12:00 Súťažná prehliadka 09:00-15:00 Programová burza12:30-14:30 Zasadnutie poroty 13:30-14:30 Otvorené fórum 15:00-15:45 Tlačová beseda 19:00-20:30 Slávnostný ceremoniál 20:30-24:00 Záverečná recepcia


8. medzinárodný festival lokálnych televízií „Zlatý žobrák Košice 2002„
- koná sa pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva ZV Jána Figeľa.


„Festival je jedinou udalosťou podobného zamerania a významu v Európe„

Organizátori: Nadácia City TV
Mesto Košice
Expo Educ

Spoluorganizátori : Centrum nezávislej žurnalistiky Bratislava
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Veľvyslanectvo USA v Bratislave

Dátum konania : 9 - 12. október 2002
Miesto konania: Dom techniky Košice

Festival podporujú: IREX ProMedia, OSF, Centron Slovakia, U.S.Steel, Veľvyslanectvo Švajčiarskej republiky

Čestný hosť festivalu: Eugen Chaplin , Smile production, Veľká Británia

Účastníci: Každoročne sa festivalu zúčastňuje okolo 150 účastníkov z viac ako 20 krajín z celej Európy a USA. Účastníci predstavujú v priemere 70 televíznych a produkčných spoločností, 1/4 z nich tvoria slovenské/

Program : Každé dopoludnie prebieha súťažná prehliadka, na záver medzinárodná porota vyberá najlepšie programy, ktoré odmenení cenami. Hlavnou cenou - Grand prix je soška Zlatého žobráka. Súčasťou festivalu sú workshopy a panelové diskusie s poprednými európskymi odborníkmi z mediálnej oblasti. Denne prebiehajú prezentácie lokálnych TV sietí, technologických spoločností a neziskových organizácií, ktorých činnosť súvisí s televíziou.

Medzinárodná porota : 7 členov, predseda Ed Baumeister z USA

Ceny: 8 cien a 2 čestné uznania - Grand Prix, Cena primátora, Cena starostu Starého mesta , cena Telenoru, Cena U.S.Steel, ...

Témy tohtoročných workshopov :
I. Spravodajstvo v lokálnej televízii
hostia: Igor Rabatin šéfredaktor spravodajstva TV Markíza /SK/, Zdeněk Šámal šéfredaktor spravodajstva TA3 /SK/, Viera Krúpová šéfredaktorka spravodajstva STV

II. Etika v žurnalistike
Hostia: Ronald G. Klayman (USA), Ruud de Bruin (NL),
člen výboru asociácie lokálnych médií OLON

III. Menšinové programy v lokálnej televízii
hostia: Alain Modoux /Belgicko/ konzultant - poradca UNESCO, Frederik Stucki/ Švajčiarsko/ Canal 3, riaditeľ rádia, Rastislav Durman / Juhoslávia /Media Art Service , Janise Overlock /USA/ OSI,

IV. Vytváranie vlastného imidžu televízie
hostia : Roman Kettner , kreatívny riaditeľ TV Markíza /SK/

V. Volebná kampaň v lokálnej televízii
hostia: Rastislav Kužel, občianske združenie MEMO 98 výkonný riaditeľ / SK/
Rada pre vysielanie a retransmisiu

VI. Reportáž - realita života
hostia: Ján Oparty /SK/ Filmová a televízna fakulta VŠMU,
Robert Kirschhof dokumentarista


Prezentácie : - Volebná kampaň 2002 Slovensko
- 1. bieloruský festival regionálnych TV „Focus 2002„
- 3.medzinárodný festival etnických menšín Krakow
- „ Shadow Festival„ - festival dokumentárnych filmov Amsterdam
- Made-inTV - programová online burza cez internet

Výstava : „Udalosti 11.septembra 2001 - Ako ich videl svet„
Pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave

Okrúhly stôl: Digitálna technológia a HDTV

Mediálni partneri : TV Markíza, TA 3 , Teleprior, KIKS rádio, Denník Korzár

Úloha festivalu : - silná podpora lokálnej demokracie
- rozsiahla databáza lokálnych programov
- programová súťaž
- miesto vysokokvalitných workshopov, prednášok, prezentácií, okrúhlych stolov, diskusných fór
- výmena programov a skúseností
- miesto na predaj a výmenu programov
- príležitosť na vytváranie koprodukčných projektov
- informácie o najnovších technológiách
- hlboký pohľad do sveta lokálnych televízií
- odraz problémov obyčajných ľudí
- prvý a najstarší festival lokálnych televízií v Európe
Kontakt :

Riaditeľka : Public Relations:
Eva Dekanovská Miloslava Hriadelová

Nadácia City TV
Jesenského 10
040 01 Košice

tel. 055 62 266 24
fax: 055 62 304 48
e-mail: festival@festival.sk

Internetové stránky festivalu: www.festival.sk

LINKY CASSOVIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROČNÍKOV:

Festival miestnych a lokálnych TV - Zlatý žobrák Košice 2000
Začal Košický žobrák 2000
Skončil 6. Medzinárodný festival mestských a lokálnych televizií "Zlatý žobrák"
K prednáške českého publicistu Jiřího X. Doležala zameranej na "DROGY"
V Košiciach začne 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií : Zlatý žobrák 2001
Začal 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001
Skončil 7. ročník medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák 2001
Kauza vysťahovania Rómov z ČR očami režiséra Dušana Trančíka   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606