magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Kanadský investor TGC pokračuje v prieskume uránových ložísk v SR.
@ Aktuálne -> Región      Sep 20 2007 - 11:01 GMT
(TASR) - Kanadská spoločnosť Tournigan Gold Corporation (TGC) preinvestuje v tomto roku pri prieskume ložísk uránovej rudy na východnom Slovensku vyše 200 miliónov Sk. Do príprav, schvaľovacieho procesu a výstavby plánuje investovať v nasledujúcich rokoch ďalších 2,3 miliardy Sk.

Slovenská dcérska spoločnosť TGC Kremnica GOLD je v súčasnosti držiteľom prieskumného územia v lokalite Kurišková pri Jahodnej neďaleko Košíc, čo ju oprávňuje robiť tam geologický prieskum. Ako uviedol dnes pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Kremnica GOLD Boris Bartalský, plánujú na Kuriškovej pokračovať v mapovaní ložiska, spresniť zásoby uránových a molybdénových rúd a následne vypracovať ekonomickú štúdiu jeho využitia. V priebehu roka 2007 urobia 49 vrtov s celkovou dĺžkou 14 000 metrov.
Kremnica GOLD začala realizovať geologický prieskum v lokalite Kurišková po udelení prieskumného územia v marci 2005, pričom nadviazala na prieskum z 80. rokov. Počas prieskumu realizovala tri kontrolné vrty, ktoré potvrdili ložisko rudy s obsahom uránu a molybdénu. Zásoby odhadli na 1,4 milióna ton rudy s obsahom 0,4 % uránu a 0,38 % molybdénu, informoval Bartalský. Spresnil, že ložisko sa rozprestiera na ploche približne 650 krát 500 metrov v hĺbke 120 až 700 metrov. Od existujúceho lyžiarskeho strediska Jahodná je vzdušnou čiarou vzdialené približne jeden kilometer. Vodné zdroje ležia o 200 až 300 metrov vyššie ako ložisko, ktoré je od nich vzdialené 6 kilometrov. Charakter ložiska umožňuje jedine hlbinnú ťažbu, ktorá je síce finančne veľmi náročná, ale podľa Bartalského má minimálny dosah na životné prostredie. "Hlbinná ťažba by sa pri použití dostupných moderných technológií neprejavila na povrchu a žiadnym spôsobom by neznehodnotila okolité prostredie, vodné zdroje ani rekreačnú oblasť Jahodná," zdôraznil. Ložisko je výhodnejšie uložené a kvalitnejšie ako napríklad teraz ťažené uránové ložisko Rožná v Dolnej Rožinke pri Brne.
V súčasnosti je žiadosť o pridelenie dobývacieho priestoru Kurišková ešte stále na Obvodnom banskom úrade v Košiciach. Konanie prerušili a Kremnica GOLD má do konca roka 2007 úradu predložiť predbežnú environmentálnu štúdiu o dosahu možnej ťažby na životné prostredie. Podľa Bartalského však takúto štúdiu platná legislatíva priamo nevyžaduje. Banský úrad si ju podľa jeho vyjadrenia vyžiadal až v dôsledku tlaku občianskych organizácií a samospráv. Ministerstvo životného prostredia SR pritom spoločnosti Kremnica GOLD rozsah štúdie nešpecifikovalo.
Ložisko uránu v lokalite Kurišková objavili v roku 1985. Keďže išlo o obdobie útlmu uránového priemyslu, podarilo sa overiť iba časť ložiska. Na základe predbežných zistení ho označili za perspektívne. Od roku 1997 je Kurišková chráneným ložiskovým územím s výskytom uránovo-molybdénových rúd.
Ďalšie uránové ložisko, o ktoré má záujem TGC, sa nachádza pri Novoveskej Hute v okrese Spišská Nová Ves. Na základe doterajšieho prieskumu sa tamojšie zásoby odhadujú na 3,8 milióna ton rudy s obsahom 0,09 % uránu a 0,024 % molybdénu. Ložisko sa rozprestiera na ploche jedného štvorcového kilometra a má subhorizontálne uloženie v hĺbke od 300 do 450 metrov. Ďalšia dcérska spoločnosť TGC Ludovika Holding požiadala v novembri 2005 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi o určenie dobývacieho priestoru, čo je nevyhnutným legislatívnym predpokladom na to, aby spoločnosť v budúcnosti mohla požiadať o povolenie na banskú činnosť. Ako informoval Bartalský, súhlas s udelením dobývacieho priestoru vydal Obvodný banský úrad v júni 2006. Spoločnosť však nemôže začať žiadnu banskú činnosť pokiaľ nevyhodnotí vplyvy na životné prostredie.
Ludovika Holding plánuje v blízkej budúcnosti pokračovať v procese mapovania ložiska, s cieľom spresniť zásoby uránových a molybdénových rúd a následne spracovať ekonomickú štúdiu. Preukázanie ekonomickej efektívnosti projektu je pre spoločnosť nevyhnutným predpokladom pre podanie žiadosti o povolenie banskej činnosti.
V neďalekej blízkosti ložiska plánuje mesto rozvoj lyžiarskeho strediska, ktoré sa neprekrýva s dobývacím priestorom, ale spadá do plochy chráneného ložiskového územia. Chránené ložiskové územie zabezpečuje ochranu ložísk nerastných surovín, to znamená, že v území je zákonom obmedzená výstavba. Spoločnosť vyšla v ústrety požiadavke mesta a prisľúbila, že na vlastné náklady prehodnotí zmenšenie plochy chráneného ložiskového územia, čo by uľahčilo výstavbu plánovaného lyžiarskeho strediska a využitie územia na rekreačné účely.
Ako ďalej informoval Bartalský, v súčasnosti, v rámci spoločenskej zodpovednosti voči komunite, vypracováva Ludovika Holding pre Spišskú Novú Ves štúdiu radónového rizika. Tá mestu výrazne pomôže pri územnom plánovaní jeho ďalšieho rozvoja. Súčasťou štúdie je aj meranie radónového rizika v lokalite plánovaného lyžiarskeho strediska.
Kanadská spoločnosť TGC sa zameriava na prieskum a ťažbu uránu a drahých kovov. Pri svojej činnosti v USA, Severnom Írsku a na Slovensku sa podľa svojich predstaviteľov riadi prísnymi environmentálnymi štandardmi. Na Slovensku má dve dcérske spoločnosti – Kremnica GOLD, a. s., a Ludovika Holding, s. r. o.
Medzi najrozvinutejšie projekty spoločnosti TGC, so sídlom vo Vancouveri, patrí na Slovensku Kurišková a Novoveská Huta (urán a molybdén), Kremnica (zlato) a Curraghinalt (zlato) v Severnom Írsku. Spoločnosť disponuje oprávnením na prieskum ložísk uránu aj v štátoch Wyoming, Južná Dakota a Arizona v USA a podieľa sa na spoločnom podniku pri ťažbe zlata v americkom štáte Nevada.
TGC má približne 130 miliónov akcií a všetky sú voľne obchodovateľné. Najväčším akcionárom je investičný fond Sprott Asset Management s 19 % akcií.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk