magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Reakcia spoločnosti KOSIT na list Spoločnosti priateľov Zeme.
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Jun 27 2007 - 08:52 GMT

Warning: file(/home/marek/cassovia/news/270607/kosit/INDEX): failed to open stream: No such file or directory in /raid/cassovia/photoset.inc.php on line 25
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

rozhodli sme sa reagovať na otvorený list ochranárskych organizácii zo dňa 21.6.2007. Dôvodom našej reakcie je smutný pocit dehonestácie našej práce a neschopnosť ochranárskych organizácii civilizovane komunikovať a nie iba vyvolávať škandály cez média. Ani jedna z podpísaných organizácii si nedala námahu, aby materiál, ktorý sa im nejako dostal do rúk konzultovali s jeho tvorcami a nechali si ich odborne vyargumentovať. Dostali ste stanovisko od ľudí, ktorí nikdy neriadili žiadnu odpadársku prevádzku, nemajú odbornú spôsobilosť v tejto oblasti a nikdy neniesli žiadnu zodpovednosť.
V skrátenej verzii Vám predkladáme pripomienky k jednotlivým bodom ich listu:

1. KOSIT a.s. v prípade hlasovania nechce od samosprávy mesta (ako od spoločníka) 398 miliónov korún. Túto hodnotu má prvá etapa priemyselného plánu a mesto sa má v tejto etape podieľať na budovaní turbíny v hodnote cca 12 miliónov korún. Táto investícia je jednoznačným zhodnotením nielen vložených prostriedkov, ale aj majetku ktorý mesto v KOSIT a.s. spoluvlastní.
Projekt vôbec nepredpokladá dovoz odpadov zo zahraničia a ohradzujeme sa voči tomu, aby niekto spájal našu spoločnosť s nelegálnymi dovozmi odpadov do krajiny. Investícia sa zaplatí z predaja elektrickej energie a nie z „obrovskej masy dovezeného odpadu naviac “, stačí dobre prečítať obchodnú časť Priemyselného plánu podniku.

2. Spaľovňa bola postavená ako zariadenie na 2 x 80.000 ton odpadu ročne. Priemyselný plán predpokladá paralelný chod obidvoch kotlov nie len s využitím komunálneho odpadu. Pre K2, po rekonštrukcií, je plánované využitie biomasy. Aj kotol K1 je v súčasnosti prevádzkovaný s využitím 49% biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu (rovnako ako v Bratislave). Kotol K3 je v priemyselnom pláne uvádzaný ako alternatíva pri odstavení kotla K1.
Pripomienky týkajúce sa separovaného zberu považujeme za tendenčné. Napríklad aj Recyklačný fond nás vnímaní ako jedeného z najprogresívnejších partnerov. Aj v programe odpadového hospodárstva SR je Košický kraj uvádzaný ako jeden z najlepších a naša výťažnosť triedeného zberu je porovnateľná s ktorýmkoľvek moderným mestom našej veľkosti v Európe.

3. Nekalkulujeme umelo so zvyšovaním kapacity spaľovne, počítame len s kapacitou na ktorú bola projektovaná, ale je objektívny fakt, že objem odpadov a ich výhrevnosť za posledné roky dramaticky rastie. Je možné reálne dokázať konkrétnymi číslami hovoriacimi o množstvách odpadu dovezeného zberovou technikou mesta Košice. KOSIT a.s. nemôže znižovať produkciu odpadov nakoľko ich netvorí a má len malú možnosť ovplyvniť iných pôvodcov z ktorých činnosti tento odpad vzniká.

4. V priloženej tabuľke uvádzame porovnanie emisných limitov pre teplárne a spaľovne. Z nich je zrejmé, že emisné hodnoty pre spaľovne sú prísnejšie a kontroluje sa viac ukazovateľov ako pri teplárňach. To, že spaľovňa je alternatívny zdroj uvádza aj zákon o energetike.

Naviac, zhodnotená elektrická energia nevyprodukuje väčšie množstvo emisií do atmosféry pretože sa použije len odpad, ktorý sa už v spaľovacom procese vyskytuje v súčasnosti, ale bez energetického zhodnotenia. Vyprodukovaná ale nevyužitá para bude v budúcnosti slúžiť na výrobu elektrickej energie a nastane tak úplne zhodnotenie vyrobenej energie.

5.Argumenty uvedené v tomto bode sú vysloveným klamstvom. KOSIT a.s. neustále zvyšuje podiel separovaných zložiek o ktoré je na trhu záujem. Jedno celé stredisko KOSIT a.s. (v súčasnosti zamestnáva 33 ľudí) sa rozvíja ako stredisko separovaného zberu v rámci integrovaného systému nakladania s odpadmi. Ako jedno z prvých čerpalo zo zdrojov EÚ fondov.


V Košiciach, dňa 26.06.2007


Ing. Daniele CECCOTTO (generálny riaditeľ)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606