magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Desať personálnych zdrojov vytrvalých ľudí.
@ Aktuálne -> Ekonomika a financie      May 09 2007 - 06:46 GMT
Nasledujúci text je z knihy Dr. Ruby Payne, odborníčky, konzultantky na tému chudoby pre sociálnych pracovníkov a učiteľov. V knihe „Crossing the Tracks for Love“ (Prekračovanie hraníc pre lásku) píše o desiatich osobnostných, personálnych zdrojoch ktoré pomáhajú prekonať chudobu.

Preklad strán 31-33 je so súhlasom autorky.

Jednou z často kladených otázok je: „Prečo sa niektorí ľudia vedia oslobodiť od chudoby a iní nie?“ Druhou častou otázkou je: „Ten človek má tak veľa peňazí, a predsa sa cíti mizerne. Prečo?“ Tretia otázka, ktorú počúvam znie: „Vykonali sme intervenciu, aby sme niekomu pomohli a nevyšlo to. Prečo?“ A tiež často počúvam poznámku, ktorú mal aj jeden starší pán z hľadiska, keď prišiel za mnou a poznamenal: „Pozrite sa, keď som sa ja dokázal dostať z chudoby, ktokoľvek to dokáže.”

Moja odpoveď je univerzálna. To, aká je cesta z chudoby záleží na zdrojoch, ktoré má jednotlivec k dispozícii. Existuje desať personálnych zdrojov, z ktorých len jedným sú peniaze alebo prístup k nim. V prípade toho staršieho pána sa ukázalo, že on mal k dispozícii všetkých deväť zdrojov okrem peňazí. To ho urobilo veľmi húževnatým, nezlomným a schopným adaptácie.

Keď mal môj syn Tom takmer dvadsať rokov, jeho kamarát mal problémy, nemal kam ísť, tak sa nasťahoval ku nám. Nebolo ťažké zistiť prečo. Tomov priateľ mal prístup iba ku dvom z desiatich zdrojov. Naša rodina sa stala jeho primárnym zdrojom, a dúfam, že táto skúsenosť ho inšpirovala, aby sa snažil nájsť viac personálnych zdrojov. Mnohé však záviselo na ňom.

Desať personálnych zdrojov, ktoré som identifikovala :

Integrita, celistvosť osobnosti: je to rozmer kongruencie (zhody, zhodnosti) medzi skutkami jednotlivca a predvídateľným morálnym a etickým kódexom. Inými slovami, ľudia s vysokým stupňom integrity sú dôslední/zásadoví, čestní, vierohodní a lojálni. Ctia si svoje sľuby. Sú zodpovední a nepotrebujú dohľad nad svojimi činmi. Vedú iných k zodpovednosti. Tiež sú ochotní ozvať sa a formulovať zložité problémy/situácie. Integrita zahŕňa sebadisciplínu.

Finančné zdroje: tento zdroj sa netýka len príjmov, ale aj výdavkov, sporenia a investícií. Ľudia, ktorí majú niekoľko zdrojov príjmov, majú peniaze alebo prístup k nim kedykoľvek ich potrebujú, môžu lepšie plánovať a kontrolovať impulzívnosť.

Zdroje emocionálnych podnetov: Výskum ukázal, že zdroje emocionálnych podnetov majú najväčší význam v celoživotnej stabilite človeka. Jednoduchou definíciou je, že človek má schopnosť byť sám v ťažkých časoch a nie je to pre neho ničivé. Keď túto schopnosť nemáte, potom buď vyhľadávate deštruktívne vzťahy, alebo sa zapojíte do aktivít, ktoré sú zničujúce, ako napr. nadmerné užívanie alkoholu alebo omamných látok. Každý z nás občas prežíva ťažké obdobie. Jedna z možností, ako toto obdobie prekonať, je snažiť sa vytrvať a napredovať.

Zdroje mentálnych podnetov: byť mentálne v poriadku na základnej úrovni znamená vedieť čítať, písať a počítať. Nie je to však merítkom prirodzenej inteligencie. Vzťahuje sa to na súbor zručností, ktoré ľudia potrebujú, aby vedeli fungovať vo všeobecnosti. Dôležitým článkom tohoto faktora je, že vám umožňuje rozoznať, či informácia, ktorú ste sa dozvedeli je správna alebo nie.

Zdroje duchovnej pohody: výskum týkajúci sa húževnatosti/nezlomnosti preukázal, že spoločným prvkom medzi dospelými, ktorí sa v detstve dokázali dostať z náročných situácií a problémov a potom dokázali čeliť ťažkým časom v dospelosti, je ich zdroj duchovnej pohody. Viera vo vyššiu moc, zmysel života a angažovanosť vo vlastnom živote sú dôležitými faktormi nezlomnosti. Tieto vlastnosti prinášajú nádej. V rizikovom prostredí človek potrebuje mať silu plávať proti prúdu deštruktívnych hodnôt. Duchovná premena je často prvým krokom, ktorý prináša odvahu neprispôsobiť sa zničujúcemu prostrediu, ale byt otvorený „oživujúcim“ zmenám myslenia.

Fyzické zdroje: mať fyzické zdroje znamená byť v dobrej telesnej kondícii. Dobré zdravie je základom mnohých aktivít. Chronické ochorenia, choroba alebo bolesť sa dajú zvládnuť, ale sú to stresujúce faktory.

Podporný systém: Ktoré zdroje sú príčinou najväčšieho úspechu v práci alebo v škole? Podporný systém. Nevzťahuje sa to iba na peniaze a priateľov. Podporný systém zahŕňa tiež prístup k stratégii know-how. Ak nemáte fungujúci podporný systém znamená to, že musíte minúť viac času napr. na vedenie domácnosti a na zvládnutie naliehavých situácií, ktoré sa náhle vyskytnú. Uberá vám to čas, ktorý by ste mohli venovať štúdiu alebo iným aktivitám. Manželstvo môže byť podporným systémom. Môže vás ale tiež totálne zväzovať, no to je už iný príbeh!

Vzťahy a modely správania: výskum preukázal, že vzťahy a modely správania dokážu veľa zmeniť v živote človeka a v celoživotnom učení sa. V knihe Stanleyho Greenspana „In The Growth of the Mind“ (Rast mysle) sa hovorí, že bez významných vzťahov sa človek dokáže naučiť len málo. Mali by sme však spomenúť, že modely správania môžu byť tiež deštruktívne.

Poznanie skrytých pravidiel: poznaním skrytých pravidiel mám na mysli schopnosť rozpoznania a interpretácie nevyslovených narážok, modelov správania a zvykov u ľudí žijúcich v chudobe, strednej vrstve i v bohatstve. Vo vzťahoch je veľmi dôležité byť si vedomý vlastných skrytých pravidiel, ako aj skrytých pravidiel našich partnerov a komunity, v ktorej sa pohybujeme. Ak toto ostane nevyslovené a neuvážené, môže to spôsobiť pohromu.

Túžba a vytrvalosť: túžba je motiváciou, ktorá štartuje naše správanie. Je to impulz, ktorý nás dokáže dostať ráno z postele, keď by sme najradšej ešte spali. Je to energia, ktorá nám pomáha prekonať strach a premôcť prekážky. Keď po niečom naozaj túžime - keď je výsledok pre nás skutočne dôležitý – dokážeme vytrvať dlhý čas. Určite ste už počuli príslovie: „Tisíc míľová cesta sa začína jediným krokom.“ Vytrvalosť je napredovanie krok za krokom, deň za dňom. Kde nie je túžba, tam nie je vôľa. Kde nie je sila vôle alebo odhodlanie, tam nie je vytrvalosť, tam nie sú žiadne skutky.

Prevzaté z knihy „Crossing the Tracks for Love“ na základe osobného povolenia autorky Ruby K. Payne
© 2005 by aha! Process, Inc. All rights reserved. Všetky práva vyhradené! www.ahaprocess.comTak ako sekera je dôležitým nástrojom tesára, predchádzajúci text môže byť cennou pomôckou pre sociálnych pracovníkov. Slúžiť ako sprievodca pri identifikovaní problémov, prekážok a zdrojov žiadateľov, klientov. Môže tiež pomôcť pri identifikácii vážnosti problémov. Či sa jedná o dlhotrvajúci problém alebo prechodnú krízu, ktorá sa dá vyriešiť rýchlejšie. Z uvedených desiatych zdrojov vidno, že niektoré prípady chudoby budú zložitejšie, ťažšie ako iné.

Aj pre samotných žiadateľov je však veľmi dôležité dozvedieť sa o ich osobných zdrojoch. Keď spoznajú svoje prekážky i silné stránky, budú schopnejší kráčať ďalej na ceste k osobnej zodpovednosti pre zlepšenie svojich životov a budúcnosti.

Kľúčovou úlohou sociálnych pracovníkov je slúžiť žiadateľovi ako sprievodca. Formulovať otázky a viesť diskusiu tak, aby klienti sami objavovali svoje schopnosti a prekážky, a aby sa sami rozhodovali pre zmeny. Žiadateľ sám preberá zodpovednosť za svoje kroky k lepšiemu životu. Aj zodpovednosť za prípadné nedodržanie toho, k čomu sa zaviazal. Čím viac prekážok klient má, tým ťažšia bude jeho úloha, ako sa dostať z chudoby.


Vydali sme knihu. Kniha prináša nielen pohľad na problémy očami zodpovedných, či „odkázaných“ ale hovorí i o možných cestách vedúcich Z bludného kruhu. Môžete si ju objednať na adrese Združenie za sociálnu reformu, Letná 38, 040 01 Košice, e-mailom: socreform.report@inMail.sk, ale aj sms správou na čísle 0907 104 153.

Knihu Z bludného kruhu si môžete kúpiť aj v predajniach kníhkupectva Artforum.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606