magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Zmluva medzi VVS a VSE.
@ Aktuálne -> Región      Feb 13 2007 - 15:25 GMT
Zmluvu o spolupráci podpísali dnes predstavitelia dvoch ekonomicky dominantných akciových spoločností pôsobiacich vo východoslovenskom regióne - Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Košice (VVS, a.s.) a Východoslovenskej energetiky ( VSE, a.s.). Cieľom kooperácie je využiť synergické efekty v spoločnej zásobovacej oblasti na to, aby sa dali vylepšiť služby pre zákazníkov a znížiť výrobné náklady. Je teda ústretový krok k zákazníkovi spočívajúci v zjednodušení a zefektívnení služieb verejnosti.

Obojstranne výhodná partnerská spolupráca je budovaná na báze zachovania samostatnosti obidvoch podnikov. Bude prínosom pre spoločnosti takpovediac zvnútra v zmysle dosahovania synergických efektov a zefektívnenia služieb či zvýšenia know – how prostredníctvom výmeny odborných skúseností zamestnancov . Podstatný je však pre VVS a VSE efekt externý, ktorý sa prejaví vo vzťahu k zákazníkovi, v ústrety ktorému je nasmerovaný celý koncept spolupráce. Ide predovšetkým o posilnenie rozsahu a kvality zákazníckych služieb. V nemalej miere je kooperácia pridanou hodnotou pre región, a to snahou silných regionálnych spoločností podieľať sa na rozvoji východoslovenského regiónu.
Konkrétne základné plochy pre kooperáciu našli VSE a VVS v oblasti služieb pre zákazníkov. Budú budovať pre nich spoločné kontaktné miesta a poradenské služby, kreovať call centrá. Sľubujú si od toho ústretovosť k zákazníkovi, z čoho vyplýva, že zákazník príde na jedno zákaznícke centrum a vybaví tam naraz dve veci súvisiace s vodou i elektrinou. Spoločná bude fakturácia, tlač faktúr i upomienok Druhou základnou vecou je to, že sa znížia náklady obom firmám na pracovníkov, jednotlivý softvér a na priestory. Podobne bude dôležitá výmena informácií o neplatičoch, čiernych odberateľoch. Firmy uvažujú aj o spracovaní energií, ktoré vznikajú pri likvidácii splaškových vôd . Ide predovšetkým o kaly z čistiarní odpadových vôd, ktoré chcú využiť na produkciu elektrickej energie systémom pyrolýzy – úpravou biomasy na palivo a kogeneračnými jednotkami. Tak isto uvažujú o spoločnom odčítaní vodomerov a elektromerov systémom diaľkových odpočtov, ale aj o oprave a ciachovaní vodomerov a elektromerov, pretože VVS má komplexné servisné stredisko na vodomery.

Spoločný geografický systém je dôležitý okrem VVS a VSE aj pre plynárov a telekomunikácie, lebo napríklad pri výkopových prácach sa siete prekrývajú, z čoho pri prekopaní vznikajú spoločné problémy. V tomto prípade sa preto črtá spolupráca aj s nimi. Preto ďalšou úvahou je  spojenie geografických systémov, digitálnych máp, aby mali jednoznačné informácie o tom, kde sa jednotlivé vedenia nachádzajú. Systém pomôže aj obciam i mestám v bytovej alebo priemyselnej výstavbe. Prvé výstupy zo spolupráce by mali byť aktuálne v polovici tohto roka.
(lak)   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk