magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

ESD nemohol vyhovieť žiadosti prešovského krajského súdu o výklad práva EÚ
@ Aktuálne -> Región      Feb 01 2007 - 08:38 GMT
(TASR) - Prvý a zatiaľ jediný pokus Slovenskej republiky požiadať o výklad práva Európskej únie nevyšiel. Krajský súd v Prešove sa nedočkal odpovede na otázky, ktoré položil Európskemu súdnemu dvoru (ESD) v Luxemburgu v súvislosti so sporným ustanovením zákona o energetike. ESD na zasadnutí 25. februára totiž rozhodol, že je zjavne nepríslušný na zodpovedanie predložených otázok.

Prešovský krajský súd požiadal ESD o výklad 1. dodatkového Protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vlani v máji. Súdny dvor oslovil pri rozhodovaní o žalobe vlastníkov pozemkov, ktorí sa domáhali zaplatenia primeranej náhrady za zastavanie svojich pozemkov cudzími energetickými stavbami. Išlo o odvolacie konanie po tom, ako im prvostupňový súd nevyhovel a nepriznal náhradu. Žalobu podal občan, ktorý má na svojom pozemku elektrické rozvádzače slúžiace pre prešovskú mestskú hromadnú dopravu a vlastníci pozemku, na ktorom stoja vysokonapäťové stožiare elektrického vedenia. KS prerušil odvolacie konanie, pretože sa stotožnil s názorom, že platná právna úprava, neumožňujúca žiadať náhradu za takéto obmedzenie vlastníka, je nezlučiteľná s hodnotami demokratického právneho štátu. Napriek viacerým novelizáciám zákona je totiž dodnes obsahovo totožná so znením z 50-tych rokov minulého storočia.
Krajskému súdu bolo zrejmé, že ide o agendu ľudských práv, preto sa najskôr obrátil na Ústavný súd SR. Ten však návrh KS na posúdenie ústavnosti sporného ustanovenia zákona o energetike, účinného od 1. januára 2005, na konanie neprijal. Preto sa KS snažil od ESD získať odpoveď na otázku, či má uplatniť také vnútroštátne právo, ktoré núti vlastníkov trpieť neobmedzenú dobu a bez primeranej náhrady cudzie energetické stavby. Faktom je, že ide vážny problém v celoštátnom rozmere. Veľké spoločnosti obhospodarujúce energetické stavby potvrdili, že neposkytujú žiadnu náhradu vlastníkom pozemkov, na ktorých v minulosti "vyrástli" energetické zariadenia.
Európsky súdny dvor podľa čl. 234 Zmluvy o Európskych spoločenstvách môže podávať len výklad práva Európskej únie, štatútov orgánov zriadených aktom Rady EÚ, ak to tieto štatúty ustanovujú, a napokon výklad aktov prijatých inštitúciami Spoločenstva. Vzhľadom na to, že ESD nie je oprávnený na výklad právnych aktov, ktoré netvoria súčasť právneho poriadku Spoločenstva, vrátane dohovorov o ochrane ľudských práv a ich protokolov, nemohol žiadosti prešovského KS vyhovieť.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk