magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Michal Kravčík považuje povodne aj za dôsledok toho, že zodpovední štátni úradníci nenačúvali jeho varovaniam
@ Aktuálne -> Životné prostredie      Aug 16 2002 - 09:20 GMT
„Povodne sú logickým výsledkom prístupu ľudí ku krajine, jej vysušovaniu a hospodárskemu využívaniu bez rešpektovania prírodných potrieb,“ uviedol na tlačovej besede mimovládnej organizácie Ľudia a voda jej líder Michal Kravčík.Ako už veľa krát prezentoval pri rôznych príležitostiach, príčiny vysokých horúčav, povodní a globálneho otepľovania planéty vidí v rozsiahlom vysušovaní krajiny, likvidácii malých vodných zdrojov a lesov. Voda by mala v čo najväčšom rozsahu vsakovať do zeme na mieste kam padne. Jej umelým odvádzaním sa koncentruje vo vodných tokoch, odčerpáva z kontinentov do mora a to má vplyv na globálne zmeny. Systém je ďaleko komplikovanejší, ako táto zjednodušená scéna, avšak záchranu vidí v revitalizácii krajiny, budovaní malých rybníkov, výsadbe lesov, zvýšenej ochrane prírody.

Ako uvádza, už po druhej svetovej vojne boli na Slovensku naštartované rozvojové programy, ktoré spriemyselňovali a urbanizovali krajinu. Odvodnila sa viac ako 500 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, vybudovalo sa viac ako 15 000 kilometrov odvodňovacích kanálov a viac ako 8 000 kilometrov vodných tokov bolo skanalizovaných. V lesných ekosystémoch sa odštartoval holorubný spôsob ťažby drevnej hmoty. Všetky aktivity, ktoré človek vykonával a vykonáva v povodiach, naďalej spôsobujú rýchlejší odtok dažďovej vody z povodí riek do riek a následne do oceánov, čím sa obmedzuje prirodzená akumulácia vôd v povodiach, malý kolobeh vody v prírode nahrádza veľký s oceánmi.

V 20. storočí je úbytok zrážok na Slovensku 5,6 %. Predlžujú sa periódy bez dažďa. Potom je častejší výskyt extrémne intenzívnych dažďov v letných mesiacoch i celkový trendový nárast objemu zrážok v spomínaných mesiacoch o 1,5 mld kubických metrov.

Podľa jeho ďalších vyjadrení v nasledujúcich desiatich rokoch ubudne zo Slovenska cca 4 až 6 miliárd kubických metrov vodných zdrojov. V roku 210 zrážkový úhrn bude nižší o 10 až 15 percent.

Odvodňovaním kontinentu a hromadením vody v oceánoch sa posilnia nepriaznivé výkyvy počasia a opäť sa budú striedať horúčavy s návalovými búrkami s katastrofickými následkami.

Mimovládna organizácia Ľudia a voda už dlhodobo presadzuje revitalizáciu krajiny v čo najväčšom rozsahu tak, aby sa posilnili jej prirodzené schopnosti. Podľa vyjadrenia Michala Kravčíka však veľmi často naráža na neochotu štátnych orgánov. Jednak pretože tomu nerozumejú, naviac ide o prácu, z ktorej nič nemajú – štátnym úradníkom z toho „nehrozia provízie“.

„Je to nezodpovednosť. V mnohých veciach tu naďalej funguje vedúca úloha strany v spoločnosti, ale s tým rozdielom, že nie jednej, ale viacerých. Podľa toho, ako si podelili rezorty. Bol som pár krát na ministerstve životného prostredia. Je to hrozné. Ľudia len špekulujú ako sa dostať k peniazom a nezaujímajú ich problémy ľudí. Faktory, ktoré ovplyvňujú riziko povodní, sa pritom ľudí dotýkajú priam tragickým spôsobom. Ročne sa likviduje viac ako 1500 miliárd kubických metrov sladkej vody z kontinentov. Tým, že z kontinentov odteká a nedostatočne sa odparuje, slabne atmosféra. Slabnúca atmosféra má za následok zvyšovanie intenzity slnečného žiarenia, čím sa kontinenty ešte viac vysušujú, tieto reakcie sa vzájomne posilňujú. Je to zásahom človeka do prostredia.“

Zvláštnosťou je, že zatiaľ čo postoj štátnych orgánov je voči vyštudovanému vodohospodárovi Ing. Michalovi Kravčíkovi, CSc., vlažný až odmietavý, ako odborník získava medzinárodné uznanie a stále častejšie je pozývaný, aby svoju poznatky prednášal na rôznych medzinárodných kongresoch. Pripomeňme, že v roku 1999 bol medzinárodne ocenený Golgmanovou cenou, ktorá sa rovná Nobelovej cene v oblasti ekológie. Ako odborník sa stretol aj s vtedajším prezidentom USA Billom Clintonom. V týchto dňoch odchádza do Johanesburgu v Juhoafrickej republike na Svetový summit trvalo udržateľného života, kde bude mať spoločnosť Ľudia a voda päť prednášok spojených s odvodňovaním kontinentov a jeho vplyvom na globálne otepľovanie. Ich poznatky si pozorne vypočujú svetové špičky na klimatické zmeny.

Keďže už takmer desať rokov snaží upriamiť pozornosť zodpovedných orgánov na Slovensku s nie dostatočnými úspechmi, rozhodol sa v tomto smere prispôsobiť spoločenskému trendu a pokúsiť sa preraziť aj po politickej línii. „Tu človek nie je spoločensky hodnotený podľa vedomostí, odbornosti a zručnosti, ale aby bol úspešný, musí mať politickú funkciu,“ konštatoval s tým, že sa rozhodol v nasledujúcich parlamentných voľbách vstúpiť do politiky ako nezávislý kandidát za Demokratickú stranu.

16. 8. 2002
Slavomír Szabó   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606