magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košické kultúrne leto 2002
@ Kultúra -> Oznamy      Aug 12 2002 - 12:09 GMT
Každý rok sa v mestskej časti Košice-Staré Mesto organizujú kultúrne programy zastrešené pod hlavičkou Košického kultúrneho leta, ktoré pripravuje Kultúrna komisia pri MZ MČ Košice-Staré Mesto a referát kultúry miestneho úradu.

Toto podujatie je typické rôznorodosťou kultúrnych akcií určených všetkým vekovým kategóriám divákov. Počínajúc najmenšími, pre ktorých sa pripravujú predstavenia bábkového divadla a rôznych pouličných divadielok, cez mládež, ktorá sa zameriava na vystúpenia mladých hudobných skupín. Pre strednú a staršiu generáciu sa pripravuje široké spektrum vystúpení dychových orchestrov, speváckych zborov, umeleckých predstavení. Stručne povedané každý si nájde niečo pre seba.

Ani tento rok nie je výnimkou.

Tohtoročné Košické kultúrne leto 2002 sa začína 16. mája 2002 slávnostným otvorením Košického kultúrneho leta a končí 14. septembra 2002.

Tradičným ostáva čas konania podujatí v rámci KKL 2002 - t.j. každý štvrtok od 17.00 do 18.00 hod. na pódiu na Dolnej bráne na Hlavnej ulici (pred Štátnou vedeckou knižnicou) v Košiciach.

PROGRAM :
1.)
Čas : 15.8.2002 - štvrtok - o 17.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie : ¼udový súbor JANTÁR
- vystúpenie ľudového súboru s cimbalovou hudbou
2.)
Čas : 17.8.2002 - sobota - o 19.30 hod.
Miesto : Štúdio Štátneho divadla, Hlavná 76 - VSTUP VO¼NÝ
Vystúpenie : predstavenie : „NA JEDNOM LANE“
- o tom, čo sa môže stať, keď sa v deň volieb 6-ti nádejní voliči zaseknú v jednom výťahu

3.)
Čas : 20.08.2002 - utorok - o 19.30 hod.
Miesto : Dóm sv. Alžbety
Vystúpenie : ZEMPLÍNSKY UMELECKÝ FESTIVAL
- koncert Király Csabu z Budapešti

4.)
Čas : 22.8.2002 - štvrtok - o 17.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie: CLAPDANCE !
- ucelený sled hudby, tanca a spevu v duchu írskej kultúry s predvedením írskych tancov a stepu

September 2002 :

5.)
Čas: 5.9.2002 - štvrtok - o 17.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie : KOŠICKÝ SPEVÁCKY ZBOR UČITE¼OV
- vystúpenie známeho košického zboru

6.)
Čas : 12.09.2002 - štvrtok - o 14.00 hod.
Miesto : British council, Barkóciho palác, Mäsiarska 11, Košice
Slávnostné otvorenie festivalu FEMAN 2002

Čas : 12.09.2002 - štvrtok - 15.00 - 17.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie : festival FEMAN 2002

Čas : 12.09.2002 - štvrtok - o 17.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie : FOLK A COUNTRY
- hudobný program v štýle folku a country, v ktorom sa predstavia amatérske hud. skupiny : Bobova diéta, Hrdza, Kaminky, Montana a Triot

- ŠAJTAR - Moravská cimbalová muzika, Česká republika
- FISHMAN´S FRIENDS - rocková kapela, Belgicko

7.)
Čas: 13.09.2002 - piatok - o 17.00 - 19.00 hod.
Miesto : pódium na Dolnej bráne
Vystúpenie : FEMAN 2002 A KOŠICKÉ KULTÚRNE LETO 2002 :
svoju účasť prisľúbili:
- SERPANTIN - Omsk, Ruská federácia
- ARANYSÕ - Kazimebarcika, Maďarsko
- MATYO - folklórny súbor Mezõkõvesd, Maďarsko
- BESKYD - Valašský soubor písni a tancù, Česká republika
- ŠAJTAR - Moravská cimbalová muzika, Česká republika
- FISHMAN´S FRIENDS - rocková kapela, Belgicko

8.)
Čas :14.09.2002 - sobota - o 10.00 - 12.00 hod.
Miesto : Hlavná ulica,
Vystúpenie: Pozvánka na galakoncert

Čas : 14.09.2002 - sobota
Miesto : Dom umenia, Moyzesova ulica - o 19.00 hod.

Vystúpenie : G A L A K O N C E R T - SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE KOŠICKÉHO KULTÚRNEHO LETA 2002
- koncert medzinárodných súborov, ktoré sa predstavili na 3. ročníku Európskeho kultúrneho festivalu národov a národností FEMAN 2002

Spracovala : Iveta Kubeková, vedúca referátu kultúry Miestny úrad mestskej časti Košice - Staré Mesto

***

P R O G R A M

koncertu Király Csabu z Budapešti v rámci Košického kultúrneho leta 2002 a 11. ročníka Zemplínskeho umeleckého festivalu


Dóm sv. Alžbety v Košiciach
20. august 2002 o 19.30 hod.Ferenc LISZT :

B-A-C-H fantázia a fúga - organová verzia

Variácie na Bachovu tému (Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen) organová verzia


* * * * * *

Ferenc LISZT :

B-A-C-H fantázia a fúga - klavírna verzia

Variácie na Bachovu tému (Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen) klavírna verzia

Ň Ň Ň Ň Ň


Vstupné
je
Dobrovoľné
čč bude použité na opravu organu v Dóme sv. Alžbety
VII. ROČNÍK MESTSKEJ RECITAČNEJ SڍAŽE

„SLOVO BEZ HRANÍC“

Mestská časť Košice - Staré Mesto organizuje VII. ročník mestskej recitačnej súťaže „S l o v o b e z h r a n í c“ v umeleckom prednese poézie a prózy, pod záštitou starostu MČ Košice-Staré Mesto Ing. Jána Süliho v dňoch 21. a 22. októbra 2002. Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie a víťazi získavajú hodnotné vecné a finančné odmeny, ktoré budú slávnostne odovzdané na Galavečere dňa 27. októbra 2002. Prihlásení budú písomne pozvaní na účasť v súťaži podľa jednotlivých kategóriách.
Vyzývame všetky poetické duše, aby sa prihlásili do tejto súťaže.


Súťažné kritériá :
1.) trvalý alebo prechodný pobyt v Košiciach
2.) súťažiaci musia ovládať texty naspamäť, je neprípustné text držať v rukách alebo ho čítať, inak je súťažiaci diskvalifikovaný
3.) súťažiaci sa môže zúčastniť rec. súťaže iba v jednej súťažnej kategórii (t.j. buď v poézii alebo v próze tej-ktorej vekovej kategórie)
4.) súťaží sa v jazyku slovenskom alebo rodnom jazyku súťažiaceho (napr. maďarskom,českom, rómskom, rusínskom, nemeckom, anglickom a pod./,ktorý je potrebné v prihláške uviesť

* * * * *


Prihlášky si je možné vyzdvihnúť od 2.9.2002 na tejto adrese :
Miestny úrad Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice,
p. Kubeková, tel.č. : 68 27 136 - referát kultúry, 1. posch.

Uzávierka prihlášok je do 7.10.2002 !

Tento termín je nutné dodržať !

Účastnícky poplatok vo výške 20,- Sk zaplatí súťažiaci priamo na mieste súťaže.   |   tlačiareň
 
pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Zdielať tento článok na Facebooku

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk