magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Myslava

Ján Gabštúr (nezávislý), starosta MČ Košice - mestská časť Myslava

nar. 17. novembra 1949 /Jakubany, okr. Stará Ľubovňa/

stručný životopis: Po ukončení strednej školy v Starej Ľubovni pracoval ako referent odbytu v  Skrutkárni Stará Ľubovňa. Od roku 1971 do roku 1974 pracoval vo funkcii športového inštruktora na Mestskom výbore SZM v Košiciach. V roku 1975 nastúpil ako vedúci oddelenia personálnej práce na Generálne riaditeľstvo Priemyslového staviteľstva v Košiciach.

Počas rokov 1979 až 1986 absolvoval právnickú fakultu v Bratislave a postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte KU v Prahe. Okrem toho absolvoval kurzy interných audítorov systému riadenia kvality, dvojročné štúdium manažérskej školy pre vedúcich zamestnancov ( Czech management institute Praha ), má certifikát - vzdelávací program Diplom SPP špec. A prípravný program pre štrukturálne fondy v SR

Od roku 1983 do roku 1999 postupne pracoval v Hutných stavbách Košice ako vedúci personálnej práce, riaditeľ závodu, námestník pre personálnu prácu a nakoniec ako riaditeľ marketingu. Od roku 1999 do roku 2004 bol riaditeľomNÚP Krajského úradu práce v Košiciach.

Od roku 1990 do roku 2006 bol poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice – Myslava, z toho posledné dve volebné obdobia ako zástupca starostu.
V komunálnych voľbách, ktoré sa konali 2. decembra 2006, sa uchádzal o funkciu starostu mestskej časti. Jeho kandidatúra bola úspešná a tak dňa 27.12.2006 na I. ustanovujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva bol slávnostne uvedený do funkcie.

Poslanci MČ košice – Myslava v novom volebnom období:

Ing. Vincent Kelbel (SDKÚ-DS, KDH) - predseda komisie kultúry, športu a verejného poriadku
Jozef Marton (SDKÚ-DS, KDH) - predseda finančnej komisie
Ing. Michal Müller (SDKÚ-DS, KDH) - zástupca starostu
Agnesa Matulajová (SDKÚ-DS, KDH) - predseda komisie životného prostredia a výstavby
Juraj Solár ( nezávislý )
Róbert Ňaršanský (SDKÚ-DS, KDH) - predseda komisie životného prostredia a výstavby
Jaroslav Šolc ( nezávislý )

Za poslanca Mestského zastupiteľstva bol zvolený Ing. Michal Müller – ( SDKÚ-DS, KDH, SMK )

VOLEBNÝ PROGRAM


kandidátov za koalíciu SDKÚ-DS, KDH a nezávislého kandidáta na starostu JUDr. Jána Gabštúra na volebné obdobie 2006-2010

1,Informovanosť

-zefektívnenie informovanosti a komunikácie s občanmi Myslavy prostredníctvom novovytvorenej internetovej stránky a vydávaného č·asopisu Myslavčan

2,Investície

- rekonštrukcia štátnej cesty III. triedy od križovatky Myslavská-Bukovec smerom na Mašu s výstavbou nového chodníka po ZŠ
-pokračovanie v regulácii Myslavského potoka od mosta na Bukovec smerom na Mašu
-rekonštrukcia budovy starého kultúrneho domu („hasička“), úprava okolia s možnosťou vytvorenia oddychovej zóny s detským ihriskom
-druhá etapa rekonštrukcie kultúrneho domu a jeho okolia
-presťahovanie miestneho úradu do priestorov kultúrneho domu, využitie uvoľnených priestorov pre služby v obci
-rekultivácia skládky tuhého komunálneho odpadu v spolupráci s mestom Košice
-realizácia inžinierskych sietí v lokalite Kopa s prepojením na Sídlisko KVP

3, Starostlivosť o starších občanov

-prestavba budovy bývalej materskej školy pri kostole na penzión pre dôchodcov so zdravotným dohľadom s kapacitou 45 lôžok

5,Záujem o mladých ľudí a podpora ich rodín

-podpora športových, kultúrnych a iných prospešných aktivít z rozpoč· tu obce zameraných pre deti a mladých

6,Kultúra a šport

-výkup pozemkov pod ZŠ a jej okolia potrebných pre realizáciu výstavby športového areálu
-podpora kultúrnych súborov pôsobiacich v Myslave (Hrabina, Vinica, dychovka Myslavčanka)
-v spolupráci s okolitými obcami, mestom Košice a Cyklistickou úniou mesta Košice budovať cyklistické chodníky aj na území Myslavy

7, Vzdelávanie a osobný rozvoj

-zintenzívnenie spolupráce miestneho úradu s materskou a základnou školou s cieľom podpory ich aktivít a zvýšenia ich úrovne
-kurzy práce s počítačom pre seniorov a ďalších záujemcov

8,Bezpečnosť a poriadok

- zvyšovanie bezpečnosti občanov Myslavy a ich majetku v spolupráci s Mestskou políciou

9,Životné prostredie

-výsadba novej zelene, rekultivácia zanedbaných plôch na území Myslavy

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk